fbpx

Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

TCVN 6636-2: 2000 ISO 9963-2: 1994 chất lượng nước – xác định độ kiềm

Tiêu chuẩn chất lượng nước – xác định độ kiềm

TCVN 6636-2: 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 9963-2: 1994

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

TCVN 6636: 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

View Fullscreen

 Tiêu chuẩn nước sinh hoạt

Bình luận:

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Xem thêm  Nhận biết học sinh trong tình trạng có nguy cơ tự sát
Don`t copy text!