Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

TCVN 6636-2: 2000 ISO 9963-2: 1994 chất lượng nước – xác định độ kiềm

Tiêu chuẩn chất lượng nước – xác định độ kiềm

TCVN 6636-2: 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 9963-2: 1994

TCVN 6636: 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

View Fullscreen

 Tiêu chuẩn nước sinh hoạt

Xem thêm  Cảnh báo nắng nóng từ 11-15/06

Nhiều người quan tâm