Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

Sửa máy sưởi