Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Tài liệu tập huấn Tổ chức an toàn cho trẻ em

Phần 1

 • Nâng cao nhận thức về Bảo vệ Trẻ em
 • Chú ý tập huấn
 • Bài tập
 • Các chú ý tập huấn bổ sung
 • Mẫu đánh giá
 • Các phần trình bày

Phần 2

 • Tổ chức của bạn có liên hệ trực tiếp với trẻ em và Tổ chức của bạn giải quyết các vấn đề Bảo vệ trẻ em tốt đến mức nào
 • Nội dung tập huấn
 • Bài tập
 • Mẫu đánh giá
 • Phần trình bày
 • NỘI DUNG

Phần 3

 • Các tổ chức có thể làm gì để cải thiện tình trạng Bảo vệ trẻ em của họ
 • Nội dung tập huấn
 • Các tài liệu hỗ trợ
 • Mẫu đánh giá
 • Các tài liệu tham khảo
cso_toolkit_vietnam_full

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Xem thêm  Những lưu ý an toàn cho trẻ khi đi nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Don`t copy text!