QCVN 01:2009/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Lời nói đầu:

QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009

View Fullscreen

Quy chuẩn nước ăn uống

Bình luận:

Cùng chuyên mục

Xem thêm  Nhà không mát vì bật điều hòa sai cách
Don`t copy text!