Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

QCVN 01:2009/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Lời nói đầu:

QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009

View Fullscreen

 Quy chuẩn nước ăn uống

Xem thêm  " Lấy độc trị độc " - Jack Ma đã cai nghiện game cho con trai như thế nào?

Nhiều người quan tâm