Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Điểm tiếp nhận quần áo – Dự án Light One: “1.000.000+ quần áo yêu thương”

Dự án Light One: “1.000.000+ QUẦN ÁO YÊU THƯƠNG”

  • 1 năm qua, bạn có món quần áo nào chưa từng dùng đến? Nếu có, bạn hãy tự hỏi mình, món đồ đó có còn cần thiết với mình không?
  • Cũng trong 1 năm qua, ở nơi khác, có rất nhiều người đang rất cần những bộ quần áo lành lặn.
  • Sự kết nối giữa người cho và người nhận đôi khi gặp nhiều khó khăn về thông tin, khoảng cách.

[wpsl template= ” default ” map_type= ” roadmap ” auto_locate= ” true ” start_marker= ” green ” store_marker= ” red ” category= ” light-charity ” ]

Có thể bạn quan tâm