Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

tháo dỡ công trình xây dựng