Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

phá dỡ công trình