Quét mã QR tải app đặt dịch vụ điện nước
 

 

 

 

 

lỗ thoát sàn