Quét mã QR tải app đặt cứu hộ xe máy
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các bộ phận nhựa

Tra cứu bảng giá các bộ phận nhựa trên xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Name Unit Price
64416kph900 Đệm cao su ốp nhựa C 5000
40591gbgb20 Đệm nhựa đỡ xích tải C 100000
40591gn5730 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kfl890 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kfv790 Đệm nhựa đỡ xích tải C 10000
40591kph900 Đệm nhựa đỡ xích tải C 25000
40591ktl740 Đệm nhựa đỡ xích tải C 15000
40591kww600 Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2009 C 10000
40591kwwv00 Đệm nhựa đỡ xích tải rsx 110 C 10000
40591kww640 Đệm nhựa đỡ xích tải ws 2012 C 10000
40591kyzv00 Đệm nhựa đỡ xích tải C 20000
40591kyzv10 Đệm nhựa đỡ xích tải C 25000
40591kzvt00 Đệm nhựa đỡ xích tải C 15000
81313kph900 Bạc lót chặn tấm nhựa dưới C 5000
53250gccb00zb Bộ ốp nhựa sau tay lái *nh1* C 570000
87105kvv930za Bộ ốp nhựa sườn phải C 35000
87105kvv900za Bộ ốp nhựa sườn phải (3 màu) C 35000
87105kfv670zb Bộ ốp nhựa sườn phải *pb373m* C 45000
87105kfv790zb Bộ ốp nhựa sườn phải *pb373m* C 35000
87105kfv660zb Bộ ốp nhựa sườn phải *r150cu* C 35000
87105kfv670za Bộ ốp nhựa sườn phải *r150cu* C 45000
87105kfv790za Bộ ốp nhựa sườn phải *r150cu* C 35000
87105kfv660za Bộ ốp nhựa sườn phải *r203m-pb C 35000
87105kfv830za Bộ ốp nhựa sườn phải r150f C 45000
87105kfv950za Bộ ốp nhựa sườn phải r150f C 45000
87105kfv970za Bộ ốp nhựa sườn phải r150k C 45000
87115kvv930za Bộ ốp nhựa sườn trái C 35000
87115kvv900za Bộ ốp nhựa sườn trái (3 màu) C 35000
87115kfv670zb Bộ ốp nhựa sườn trái *pb373m* C 45000
87115kfv790zb Bộ ốp nhựa sườn trái *pb373m* C 35000
87115kfv660zb Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 45000
87115kfv670za Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 45000
87115kfv790za Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 35000
87115kfv830za Bộ ốp nhựa sườn trái *r150cu* C 45000
87115kfv660za Bộ ốp nhựa sườn trái *r203m-pb C 45000
87115kfv950za Bộ ốp nhựa sườn trái r150f C 45000
87115kfv970za Bộ ốp nhựa sườn trái r150k C 45000
90107kbp900 Bu lông bắt ốp nhựa sườn xe C 5000
90190gw3980 Bu lông ốp nhựa trước C 5000
83601mn5000 Cao su cài ốp nhựa C 5000
53208kan850 Cao su nắp nhựa sau tay lái C 5000
64206gt4000 Chốt nhựa C 15000
33113kwr003 Ống nhựa cân băng nhiệt C 45000
33113kvbt01 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 10000
33113mat611 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 10000
33113meed01 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 25000
32113k29900 Ống nhựa pc C 10000
32113k29901 Ống nhựa pc C 10000
33113k20901 Ống nhựa pc C 10000
33113k29901 Ống nhựa pc C 15000
50611gcc000 Ốp nhựa dưới gầm C 260000
50611kzla00zc Ốp nhựa dưới gầm *nh1* C 50000
50611k44v00za Ốp nhựa dưới gầm *nh-1* C 50000
64435kph900 Ốp nhựa phải bắt tấm yếm xe C 35000
83520kzle00za Ốp nhựa sàn bên phải ** C 200000
83520gccc00zf Ốp nhựa sàn bên phải *nh1* C 900000
83520gccc00za Ốp nhựa sàn bên phải *nh187r* C 1000000
83520gccc00ze Ốp nhựa sàn bên phải *nha24r* C 900000
83620gccc00zf Ốp nhựa sàn bên trái *nh1* C 900000
83620gccc00za Ốp nhựa sàn bên trái *nh187r* C 1010000
83620kzle00za Ốp nhựa sàn bên trái *nh411m* C 200000
83620gccc00ze Ốp nhựa sàn bên trái nha24r C 900000
87121gn5900 Ốp nhựa sườn phải C 15000
87122gn5900 Ốp nhựa sườn trái C 25000
64445kph900 Ốp nhựa trái bắt tấm yếm xe C 45000
64301gcc010zf Ốp nhựa trước *b194p* C 2210000
64301gge900zp Ốp nhựa trước *b203m* C 270000
64301gcc010zt Ốp nhựa trước *nh193p* C 2210000
64301gcc010zu Ốp nhựa trước *nh359m* C 2210000
64301gcc010zd Ốp nhựa trước *nh411m* 2210000
64301gge900zd Ốp nhựa trước *nh411m* C 270000
64301gge900za Ốp nhựa trước *nha69p* C 270000
64301gge900zb Ốp nhựa trước *nha96p* C 270000
64301gge900zg Ốp nhựa trước *nhb24m* C 270000
64301gge900zl Ốp nhựa trước *nhb35p* C 270000
64301gcc010zv Ốp nhựa trước *r161p* C 2225000
64301gge900zc Ốp nhựa trước *r313c* C 270000
64301gcc010zg Ốp nhựa trước *r314p* 2210000
64301gge900zh Ốp nhựa trước *r340c* C 270000
64301gge900zn Ốp nhựa trước *r350c* C 270000
64301gcc010ze Ốp nhựa trước *rp172p* C 2210000
64301gge900ze Ốp nhựa trước *rp183p*mầu hồng ko đặt mã này C 270000
64301gge900zk Ốp nhựa trước *y208m*đồng đậm C 270000
64301gge900zm Ốp nhựa trước *y209m*đồng nhạt C 270000
64301gge900zf Ốp nhựa trước *yr299p* C 270000
64301gge900zj Ốp nhựa trước *yr303m* C 270000
64301kzvv30za Ốp nhựa trước*r150cu* C 45000
64325kph700 Ốp nhựa trung tâm C 35000
80151gge900 Ốp nhựa trung tâm C 45000
80151k12900 Ốp nhựa trung tâm C 50000
80151k12920 Ốp nhựa trung tâm C 90000
80151kzvt00 Ốp nhựa trung tâm C 35000
64325kvl930zj Ốp nhựa trung tâm *b206m* C 80000
64325kph900yb Ốp nhựa trung tâm *bg107m* C 70000
80151gcc000zc Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 430000
80151k12900zc Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 50000
80151k44v00zb Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 60000
80151kzl930za Ốp nhựa trung tâm *nh1* C 60000
64340k07940za Ốp nhựa trung tâm *nh-1* C 45000
64325kph900yc Ốp nhựa trung tâm *nh193p* C 70000
64325kvl930zf Ốp nhựa trung tâm *nh411m* C 80000
64325kvl930za Ốp nhựa trung tâm *nha69p* C 80000
64325kvl930zb Ốp nhựa trung tâm *nha96p* C 80000
64325kvl930zh Ốp nhựa trung tâm *nhb24m* C 80000
64340k27v00zf Ốp nhựa trung tâm *nhb24m* C 110000
64325kvl930zg Ốp nhựa trung tâm *nhb25m* C 80000
64325kph900ye Ốp nhựa trung tâm *r161p* C 70000
64325kvl930zc Ốp nhựa trung tâm *r313c* C 80000
64325kvl930ze Ốp nhựa trung tâm *r340c* C 80000
64340k27v00ze Ốp nhựa trung tâm *r340c* C 110000
64325kph900yd Ốp nhựa trung tâm *rp138m* C 70000
64340k27v00za Ốp nhựa trung tâm *y208m* C 110000
80151k12900zb Ốp nhựa trung tâm *yr286r* C 60000
80151k44v00za Ốp nhựa trung tâm *yr286r*nâu C 60000
80151k12900za Ốp nhựa trung tâm *yr321r* C 95000
80151kzl930ze Ốp nhựa trung tâm *yr321r* vàng C 60000
64340k27v00zh Ốp nhựa trung tâm *yr322c* C 110000
64340k27v00zb Ốp nhựa trung tâm nha62m C 110000
64340k27v00zp Ốp nhựa trung tâm*nh1* C 80000
64410k35v00za Ốp nhựa trung tâm*nh1* C 60000
80151k29900zc Ốp nhựa trung tâm*nh1* C 90000
64340k27v00zn Ốp nhựa trung tâm*nhb25m* C 110000
80151k29900zb Ốp nhựa trung tâm*r349r* C 90000
64340k27v00zj Ốp nhựa trung tâm*y183m* C 110000
80151k29900za Ốp nhựa trung tâm*yr286r*nâu C 90000
53208gcc000 Ốp trên nắp nhựa trước tay lái C 260000
37121kv3008 Kẹp nhựa C 10000
37121ml7671 Kẹp nhựa C 5000
90601sja003 Kẹp nhựa pcx, lead, vision C 60000
80153gge900 Nắp ốp nhựa trung tâm C 10000
84152k35v00zf Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nha76m* C 80000
84152k35v00ze Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb18m* C 80000
84152k35v00zd Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb25m* C 70000
84152k35v00zc Nắp nhựa ốp tay dắt sau*nhb35p* C 70000
84152k35v00zb Nắp nhựa ốp tay dắt sau*r350c* C 70000
84152k35v00za Nắp nhựa ốp tay dắt sau*yr320m* C 70000
64415kphb30 Tấm đệm cao su bộ ốp nhựa C 10000
64305gfm970 Tấm đệm ốp nhựa trước C 15000
64305k12930za Tấm đệm ốp nhựa trước C 80000
64305k12950 Tấm đệm ốp nhựa trước C 285000
64311gccc51 Tấm nhựa bắt sàn C 270000
87120kph690 Tấm nhựa logo honda C 260000
64310kph900zf Tấm nhựa phía dưới *nh359m* C 140000
90683gaz980 Vít nhựa nở C 15000

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Đặt cứu hộ xe máy

Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy

Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,203 nhà cung cấp dịch vụ, 137,462 người sử dụng và 224,674 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy
Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×