Quét mã QR tải app đặt cứu hộ xe máy
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Đồng hồ

đồng hồ xe honda

Tra cứu bảng giá đồng hồ xe máy Honda và bộ phận liên quan thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe máy Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Part_Name Unit Price
45451ge2000 Đai dây cáp đồng hồ tốc độ C 110000
45451gn5730 Đai dây cáp đồng hồ tốc độ C 5000
37460ktf671 Đồng hồ điện tử C 2020000
37460ktfb21 Đồng hồ điện tử C 1820000
37300gn5901 Đồng hồ báo xăng C 260000
37300kfl711 Đồng hồ báo xăng C 310000
37300kfl891 Đồng hồ báo xăng C 310000
37110k01931 Đồng hồ công tơ mét C 2660000
37130ktfb21 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 120000
37211gcc000 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 470000
37212gfm972 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 70000
37212gn5901 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37212kev901 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 60000
37212kfl711 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37212kfl891 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 90000
37212kph701 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 100000
37212kpw901 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 110000
37212krs920 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 60000
37212ktl691 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 70000
37212ktm970 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37212kvb951 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 70000
37212kvg951 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 100000
37212kvgv21 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 100000
37212kvgv41 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 90000
37212kwwb21 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37212kwwe11 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37212kwz841 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37220k07941 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 110000
37215ktm970 Đệm mặt đồng hồ C 100000
37215ktm981 Đệm mặt đồng hồ C 220000
37215kvlv31 Đệm mặt đồng hồ C 240000
37130k26901 Đồng hồ công tơ mét C 2120000
37112k12901 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37112k27v01 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 100000
37212k03m61 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 80000
37212kwn901 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 430000
37212kzvv31 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 60000
37214k57v11 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 45000
37220kyzg01 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 120000
37220kyzv01 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 120000
37220kyzv91 Đế dưới đồng hồ tốc độ C 120000
37215kzz900 Đệm cao su đồng hồ công tơ mét C 10000
17535ksh890 Bạc cách đồng hồ tốc độ C 10000
37100k12901 Bộ đồng hồ công tơ mét C 1500000
37100k12931 Bộ đồng hồ công tơ mét C 1240000
37100k26901 Bộ đồng hồ công tơ mét C 2740000
37100k26931 Bộ đồng hồ công tơ mét C 2715000
37100k29901 Bộ đồng hồ công tơ mét C 2330000
37100k29911 Bộ đồng hồ công tơ mét C 2140000
37100ktfv11 Bộ đồng hồ công tơ mét C 3265000
37100ktgv01 Bộ đồng hồ công tơ mét C 3725000
37100kyzv02 Bộ đồng hồ công tơ mét C 1100000
37100kyzv22 Bộ đồng hồ công tơ mét C 1160000
37110k29901 Bộ đồng hồ công tơ mét C 2015000
37200k03m01 Bộ đồng hồ công tơ mét 590000
37200k03m31 Bộ đồng hồ công tơ mét 590000
37200k44v01 Bộ đồng hồ công tơ mét C 740000
08e71gee000 Bộ đồng hồ chỉ báo C 330000
37100kyzg01 Bộ đồng hồ tốc độ C 1100000
37100kyzv01 Bộ đồng hồ tốc độ C 1085000
37100kyzv21 Bộ đồng hồ tốc độ C 1145000
37100kyzv91 Bộ đồng hồ tốc độ C 1100000
37200gccb20 Bộ đồng hồ tốc độ C 4985000
37200gge901 Bộ đồng hồ tốc độ C 990000
37200gge941 Bộ đồng hồ tốc độ C 1010000
37200gn5901 Bộ đồng hồ tốc độ C 1950000
37200k03m61 Bộ đồng hồ tốc độ C 600000
37200k03m71 Bộ đồng hồ tốc độ C 600000
37200k03v01 Bộ đồng hồ tốc độ C 630000
37200k03v31 Bộ đồng hồ tốc độ C 630000
37200k07941 Bộ đồng hồ tốc độ C 1040000
37200k35v01 Bộ đồng hồ tốc độ 4685000
37200k57v11 Bộ đồng hồ tốc độ C 500000
37200k57v21 Bộ đồng hồ tốc độ C 500000
37200kfl711 Bộ đồng hồ tốc độ C 1268850
37200kfl830 Bộ đồng hồ tốc độ C 1371040
37200kfl891 Bộ đồng hồ tốc độ C 1371040
37200kfv790 Bộ đồng hồ tốc độ C 700000
37200kfv830 Bộ đồng hồ tốc độ C 1060000
37200krs860 Bộ đồng hồ tốc độ C 780000
37200ktl641 Bộ đồng hồ tốc độ C 680000
37200ktl682 Bộ đồng hồ tốc độ C 530000
37200ktlv01 Bộ đồng hồ tốc độ C 630000
37200ktm901 Bộ đồng hồ tốc độ C 1540000
37200ktm970 Bộ đồng hồ tốc độ C 920000
37200ktm981 Bộ đồng hồ tốc độ C 2750000
37200kvb971 Bộ đồng hồ tốc độ C 900000
37200kvg961 Bộ đồng hồ tốc độ C 880000
37200kvgv21 Bộ đồng hồ tốc độ C 1130000
37200kvgv41 Bộ đồng hồ tốc độ C 1180000
37200kvl900 Bộ đồng hồ tốc độ C 660000
37200kvl931 Bộ đồng hồ tốc độ C 2695000
37200kvlv31 Bộ đồng hồ tốc độ C 2695000
37200kvm731 Bộ đồng hồ tốc độ C 550000
37200kvm780 Bộ đồng hồ tốc độ C 500000
37200kvm790 Bộ đồng hồ tốc độ C 575000
37200kvr850 Bộ đồng hồ tốc độ C 660000
37200kvrv21 Bộ đồng hồ tốc độ C 640000
37200kvrv41 Bộ đồng hồ tốc độ C 590000
37200kvrv51 Bộ đồng hồ tốc độ C 590000
37200kvrv91 Bộ đồng hồ tốc độ C 670000
37200kvv901 Bộ đồng hồ tốc độ C 630000
37200kwn931 Bộ đồng hồ tốc độ C 6670000
37200kwn981 Bộ đồng hồ tốc độ C 4305000
37200kwy661 Bộ đồng hồ tốc độ C 670000
37200kwy671 Bộ đồng hồ tốc độ C 670000
37200kwya31 Bộ đồng hồ tốc độ C 540000
37200kwz841 Bộ đồng hồ tốc độ C 890000
37200kyl841 Bộ đồng hồ tốc độ C 2475000
37200kyl861 Bộ đồng hồ tốc độ C 800000
37200kyl871 Bộ đồng hồ tốc độ C 800000
37200kzle01 Bộ đồng hồ tốc độ C 740000
37200kzvv31 Bộ đồng hồ tốc độ C 680000
37210kyzg01 Bộ đồng hồ tốc độ C 670000
37210kyzv91 Bộ đồng hồ tốc độ C 670000
37200kwwe11 Bộ đồng hồ tốc độ rs C 650000
37200kwwb11 Bộ đồng hồ tốc độ rs C 760000
37200kwwv01 Bộ đồng hồ tốc độ rsx C 650000
37200kwwb21 Bộ đồng hồ tốc độ ws cơ C 760000
37200kwwe21 Bộ đồng hồ tốc độ ws cơ 2013 C 650000
37200ktl681 Bộ đồng hồ tốc độ (hd ko cho dat nua) C 495000
37220kyzv31 Bộ dây đồng hồ tốc độ C 130000
37224kyzv01 Bộ dây đồng hồ tốc độ C 470000
37224kyzv21 Bộ dây đồng hồ tốc độ C 490000
53270kph701za Bộ ốp đồng hồ tốc độ *nh411m* C 100000
53270ktm970za Bộ ốp đồng hồ tốc độ *nh411m* C 90000
53270kvl900za Bộ ốp đồng hồ tốc độ *nh411m* C 50000
64300kwn930 Bộ ốp chắn đồng hồ C 950000
37213k29901 Bộ khung đồng hồ tốc độ dưới C 220000
37213k01901 Bộ khung đồng hồ tốc độ phía d C 200000
37620k26901 Bộ khung đồng hồ tốc độ phía dưới C 320000
37610k26901 Bộ khung đồng hồ tốc độ phía trên C 400000
53115k27v00zl Bộ nắp ốp đồng hồ *nhb24m* C 130000
53115k27v00ze Bộ nắp ốp đồng hồ *r340c* C 130000
53115k27v00zb Bộ nắp ốp đồng hồ *y208m* C 130000
53115k27v00zk Bộ nắp ốp đồng hồ *yr322c* C 130000
53115k27v00za Bộ nắp ốp đồng hồ nha62m C 130000
53115k27v50zh Bộ nắp ốp đồng hồ*nh1* C 35000
53115k27v50zg Bộ nắp ốp đồng hồ*nha62m* C 130000
53115k27v50zf Bộ nắp ốp đồng hồ*nhb24m* C 130000
53115k27v50ze Bộ nắp ốp đồng hồ*nhb25m* C 130000
53115k27v50zd Bộ nắp ốp đồng hồ*r340c* C 130000
53115k27v00zj Bộ nắp ốp đồng hồ*y183m* C 130000
53115k27v50zb Bộ nắp ốp đồng hồ*y183m* C 130000
53115k27v50za Bộ nắp ốp đồng hồ*y208m* C 130000
53115k27v50zc Bộ nắp ốp đồng hồ*yr322c* C 130000
64110ktm980 Bộ tấm chắn đồng hồ C 150000
67100kwn871za Bộ tấm chắn đồng hồ tốc độ C 1120000
67100k35v00za Bộ tấm chắn đồng hồ tốc độ đen C 290000
37202kzvt00 Cao su đồng hồ tốc độ C 15000
37212kyz901 Chụp bóng đèn đồng hồ tốc độ C 15000
37214kyz901 Chụp bóng đèn đồng hồ tốc độ C 15000
37210kwn981 Cụm đồng hồ C 3625000
37210kyzv01 Cụm đồng hồ C 670000
37100k01931 Cụm đồng hồ công tơ mét C 2715000
37100k27v01 Cụm đồng hồ công tơ mét C 1520000
37210gccc00 Cụm đồng hồ tốc độ C 1260000
37210gge901 Cụm đồng hồ tốc độ C 380000
37210gn5901 Cụm đồng hồ tốc độ C 460000
37210k03m01 Cụm đồng hồ tốc độ C 280000
37210k03m61 Cụm đồng hồ tốc độ C 290000
37210k07941 Cụm đồng hồ tốc độ C 600000
37210k12901 Cụm đồng hồ tốc độ C 1315000
37210k12931 Cụm đồng hồ tốc độ C 1250000
37210k27v01 Cụm đồng hồ tốc độ C 1315000
37210k44v01 Cụm đồng hồ tốc độ C 400000
37210k57v11 Cụm đồng hồ tốc độ C 260000
37210kev902 Cụm đồng hồ tốc độ C 630000
37210kfl711 Cụm đồng hồ tốc độ C 565000
37210kfl891 Cụm đồng hồ tốc độ C 555000
37210krs920 Cụm đồng hồ tốc độ C 350000
37210ktl641 Cụm đồng hồ tốc độ C 310000
37210ktl681 Cụm đồng hồ tốc độ C 290000
37210ktlv01 Cụm đồng hồ tốc độ C 350000
37210ktm901 Cụm đồng hồ tốc độ C 940000
37210ktm970 Cụm đồng hồ tốc độ C 320000
37210ktm981 Cụm đồng hồ tốc độ C 2320000
37210kvb951 Cụm đồng hồ tốc độ C 360000
37210kvg951 Cụm đồng hồ tốc độ C 420000
37210kvgv21 Cụm đồng hồ tốc độ C 470000
37210kvgv41 Cụm đồng hồ tốc độ C 490000
37210kvl931 Cụm đồng hồ tốc độ C 2250000
37210kvrv21 Cụm đồng hồ tốc độ C 340000
37210kvrv41 Cụm đồng hồ tốc độ C 320000
37210kvrv91 Cụm đồng hồ tốc độ C 280000
37210kvv901 Cụm đồng hồ tốc độ C 310000
37210kwn931 Cụm đồng hồ tốc độ C 6150000
37210kwwb21 Cụm đồng hồ tốc độ C 270000
37210kwwe11 Cụm đồng hồ tốc độ C 280000
37210kwwv01 Cụm đồng hồ tốc độ C 270000
37210kwya31 Cụm đồng hồ tốc độ C 300000
37210kwz841 Cụm đồng hồ tốc độ C 380000
37210kyzv31 Cụm đồng hồ tốc độ C 710000
37210kzle01 Cụm đồng hồ tốc độ C 400000
37210kzvv31 Cụm đồng hồ tốc độ C 260000
37210kyl841 Cụm đồng hồ tốc độ fi C 2120000
37210kyl861 Cụm đồng hồ tốc độ thường C 380000
37223gn5901 Dây điện đồng hồ tốc độ C 290000
37223kev901 Dây điện đồng hồ tốc độ C 210000
37223kfl711 Dây điện đồng hồ tốc độ C 290000
37223kfl891 Dây điện đồng hồ tốc độ C 300000
37223krs830 Dây điện đồng hồ tốc độ C 120000
37223krs920 Dây điện đồng hồ tốc độ C 110000
37223ktfv11 Dây điện đồng hồ tốc độ C 460000
37223ktgv01 Dây điện đồng hồ tốc độ C 470000
37224gccb20 Dây điện đồng hồ tốc độ C 300000
37224gge901 Dây điện đồng hồ tốc độ C 340000
37224gge941 Dây điện đồng hồ tốc độ C 360000
37224k03m01 Dây điện đồng hồ tốc độ 380000
37224k03m31 Dây điện đồng hồ tốc độ 380000
37224k03m61 Dây điện đồng hồ tốc độ C 380000
37224k03m71 Dây điện đồng hồ tốc độ C 370000
37224k03v01 Dây điện đồng hồ tốc độ C 320000
37224k03v31 Dây điện đồng hồ tốc độ C 320000
37224k07941 Dây điện đồng hồ tốc độ C 430000
37224k44v01 Dây điện đồng hồ tốc độ C 320000
37224k57v11 Dây điện đồng hồ tốc độ C 280000
37224k57v21 Dây điện đồng hồ tốc độ C 280000
37224ktl641 Dây điện đồng hồ tốc độ C 210000
37224ktl681 Dây điện đồng hồ tốc độ C 230000
37224ktlv01 Dây điện đồng hồ tốc độ C 200000
37224ktm901 Dây điện đồng hồ tốc độ C 460000
37224ktm970 Dây điện đồng hồ tốc độ C 290000
37224kvb971 Dây điện đồng hồ tốc độ C 260000
37224kvg961 Dây điện đồng hồ tốc độ C 250000
37224kvgv21 Dây điện đồng hồ tốc độ C 230000
37224kvgv41 Dây điện đồng hồ tốc độ C 330000
37224kvl900 Dây điện đồng hồ tốc độ C 270000
37224kvm730 Dây điện đồng hồ tốc độ C 190000
37224kvm790 Dây điện đồng hồ tốc độ C 215000
37224kvr850 Dây điện đồng hồ tốc độ C 230000
37224kvrv91 Dây điện đồng hồ tốc độ C 200000
37224kwwb11 Dây điện đồng hồ tốc độ C 240000
37224kwwb21 Dây điện đồng hồ tốc độ C 240000
37224kwwe11 Dây điện đồng hồ tốc độ C 310000
37224kwwe21 Dây điện đồng hồ tốc độ C 310000
37224kwya31 Dây điện đồng hồ tốc độ C 290000
37224kwz841 Dây điện đồng hồ tốc độ C 290000
37224kyl861 Dây điện đồng hồ tốc độ C 290000
37224kyl871 Dây điện đồng hồ tốc độ C 290000
37224kyzg01 Dây điện đồng hồ tốc độ C 470000
37224kyzv91 Dây điện đồng hồ tốc độ C 470000
37224kzle01 Dây điện đồng hồ tốc độ C 280000
37224kzvv31 Dây điện đồng hồ tốc độ C 310000
37202kwn901 Gioăng đồng hồ tốc độ C 130000
37214kvgv41 Gioăng đồng hồ tốc độ C 25000
37215km1670 Kẹp dây điện đồng hồ tốc độ C 10000
37215kr1760 Kẹp dây điện đồng hồ tốc độ C 10000
44832gcc910 Kẹp dây cáp đồng hồ tốc độ C 25000
44832k16900 Kẹp dây cáp đồng hồ tốc độ C 25000
37110ktf671 Mặt đồng hồ tốc độ C 1700000
37110ktfb21 Mặt đồng hồ tốc độ C 1890000
37112k29901 Mặt kính đồng hồ tốc độ trên C 160000
53207k07940 Mặt nạ đồng hồ C 45000
37212k03m01 Nắp dưới đồng hồ tốc độ 80000
37212k44v01 Nắp dưới đồng hồ tốc độ C 90000
37212kwn931 Nắp dưới đồng hồ tốc độ C 550000
37212kzle01 Nắp dưới đồng hồ tốc độ C 90000
53207k29900 Nắp ốp đồng hồ C 200000
53209k07940za Nắp ốp đồng hồ *nh-b24m* C 120000
53207kph701za Nắp ốp đồng hồ *nh411m* C 90000
53207ktm970za Nắp ốp đồng hồ *nh411m* C 45000
53204kvgv40zb Nắp ốp đồng hồ *nhb24m* C 70000
53204kvgv40za Nắp ốp đồng hồ *r340c* C 70000
53204kvgv40zd Nắp ốp đồng hồ *y208m* C 70000
53208k12900za Nắp ốp đồng hồ tốc độ *nh-b24m C 50000
53209k07940zg Nắp ốp đồng hồ*b206m* C 120000
53209k07940zf Nắp ốp đồng hồ*nha62m* C 120000
53209k07940zd Nắp ốp đồng hồ*nhb25m* C 120000
53209k07940zc Nắp ốp đồng hồ*r340c* C 120000
53209k07940zb Nắp ốp đồng hồ*y208m* C 120000
37500k26901 Nắp mặt đồng hồ công tơ C 150000
37211gfc901 Nắp tai đế đồng hồ tốc độ C 15000
37112k01901 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 180000
37120ktfb21 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 200000
37211gfm971 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 45000
37211gn5830 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 90000
37211gn5901 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 260000
37211k03m61 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 45000
37211k07901 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 60000
37211k12901 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 80000
37211k27v01 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 110000
37211k35v01 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 550000
37211k44v01 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 60000
37211kfl891 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 45000
37211kph701 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 130000
37211ktm970 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 50000
37211kvb951 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 50000
37211kvg951 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 90000
37211kvgv41 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 90000
37211kvv901 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 110000
37211kwn901 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 310000
37211kyz901 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 70000
37211kzl931 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 60000
37211kzvt01 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 45000
37212gcc000 Nắp trên đồng hồ tốc độ C 360000
37211kwwb21 Nắp trên đồng hồ tốc độ đời cũ C 45000
37211kwwa01 Nắp trên đồng hồ tốc độ đời mới C 70000
37211kww601 Nắp trên đồng hồ tốc độ at C 50000
37221kpw901 Nắp trên đồng hồ tốc độ fu2 C 120000
37211ktl691 Nắp trên đồng hồ tốc độ rs C 45000
37221kev901 Nắp trên đồng hồ tốc độ w cũ, w blade C 50000
37211ktl681 Nắp trên đồng hồ tốc độ wa C 35000
64105kwn640 Nẹp ốp chắn đồng hồ C 45000
37125ktfb21 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 150000
37212k27v01 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 120000
37213gfm972 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 110000
37213kfl711 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 80000
37213kfl891 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 80000
37213kvg951 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 70000
37215kvgv41 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 170000
37230k01901 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 180000
37230k03m61 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 70000
37230k03v01 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 140000
37230k29901 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 150000
37230kwwb21 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 90000
37230kwwe11 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 120000
37230kwwv01 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 160000
37230kwz841 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 140000
37230kzvt01 Tấm cách mặt đồng hồ tốc độ C 90000
53203kvgv40 Tấm chắn đồng hồ C 45000
64337kwn900zg Tấm ốp sau đồng hồ *ngb25m* C 290000
64337kwn900zf Tấm ốp sau đồng hồ *nha96p* C 290000
64337kwn710zn Tấm ốp sau đồng hồ *nhb25m* C 210000
64337kwn710zm Tấm ốp sau đồng hồ *nhb35p* C 210000
64337kwn900zc Tấm ốp sau đồng hồ *r340c* C 290000
64337kwn710zl Tấm ốp sau đồng hồ *r350c* C 210000
64337kwn900zh Tấm ốp sau đồng hồ *y208m* C 290000
64337kwn710zk Tấm ốp sau đồng hồ *yr303m* C 210000
64337k35v00za Tấm ốp sau đồng hồ*nh1* C 60000
64336kwn900za Tấm ốp trước đồng hồ *nh1* C 70000
64336k35v00za Tấm ốp trước đồng hồ*nh1* C 70000
87522kwn871 Tem hướng dẫn tấm chắn đồng hồ C 25000
37302kvrv21 Tấm phản quang đồng hồ tốc độ C 80000
37302kvrv91 Tấm phản quang đồng hồ tốc độ C 45000
37203kwn901 Trục điều khiển đồng hồ C 70000
08f86kvb720 Vòng trang trí đồng hồ *đỏ* C 135000
08f86kvb730 Vòng trang trí đồng hồ *vàng* C 135000
08f86kvb710 Vòng trang trí đồng hồ *xanh* C 135000

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Đặt cứu hộ xe máy

Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy

Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,312 nhà cung cấp dịch vụ, 137,834 người sử dụng và 227,767 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy

Thông tin mới cập nhật

Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×