Quét mã QR tải app đặt cứu hộ xe máy
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các loại phanh

Phanh - thắng bố

Tra cứu bảng giá các loại phanh và bộ phận liên quan đến phanh (thắng bố – từ địa phương các tỉnh phía Nam) trên xe Honda thông dụng hiện có trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Name Unit Price
45517166006 Đai bắt cụm xy lanh phanh chính C 25000
45517gw0751 Đai bắt cụm xy lanh phanh chính C 15000
43514ks6701 Đai kẹp ống dẫn hộp dầu phanh C 10000
53173kcw870 Đai kẹp giá bắt tay phanh C 35000
53171kzle00 Đai kẹp giá tay phanh C 10000
53173gfm970 Đai kẹp giá tay phanh C 10000
43503kzle01 Đầu nối ống dầu phanh C 35000
43503kz3b01 Đầu nối ống dầu phanh cbs C 35000
45518gm9711 Đệm cách hộp dầu phanh C 15000
45521gw0911 Đệm cách hộp dầu phanh chính C 5000
11204kgf900 Đệm cam phanh sau C 15000
53215kfl860 Đệm xilanh hộp dầu phanh C 70000
45251kwwb11 Đĩa phanh dầu trước C 290000
43251k01900 Đĩa phanh sau C 510000
43251ktf891 Đĩa phanh sau C 2110000
45251kvlv31 Đĩa phanh trước C 660000
45121kfl890 Đĩa phanh trước C 830000
45251kph702 Đĩa phanh trước C 780000
45251kph951 Đĩa phanh trước C 780000
45251ktm752 Đĩa phanh trước C 770000
45351k01900 Đĩa phanh trước C 450000
45351ktf891 Đĩa phanh trước C 2210000
45351kvb961 Đĩa phanh trước C 250000
45351kvg901 Đĩa phanh trước C 770000
45351kvg951 Đĩa phanh trước C 330000
45351kvgv40 Đĩa phanh trước C 315000
45351gge940 Đĩa phanh trước trái C 355000
45351gw3980 Đĩa phanh trước trái C 1250000
45351gccb50 Đĩa phanh trước trái lead 2007 C 350000
45517k03m61 Đai bắt cụm xy lanh phanh chính C 25000
45517kcw870 Đai bắt cụm xy lanh phanh chính C 50000
43503k12901 Đầu nối ống dầu phanh C 35000
43503ks6701 Đầu nối ống dầu phanh C 25000
43503mr7006 Đầu nối ống dầu phanh C 60000
43251k26900 Đĩa phanh sau C 610000
45251kwb602 Đĩa phanh trước C 800000
45351k12900 Đĩa phanh trước C 370000
43100gbgb20zd Bát phanh sau *nh303m* C 130000
43100kph700zc Bát phanh sau *nh303m* C 150000
43100kww640zd Bát phanh sau *nh303m* C 170000
43100gbgb20zc Bát phanh sau *nh364m* C 130000
43100kph900za Bát phanh sau *nh364m* C 160000
43100kww640zb Bát phanh sau *nh364m* C 170000
43100kph700za Bát phanh sau *nh364m* w 110 C 150000
43100gbgb20ze Bát phanh sau *yr271* C 130000
42313gbgb20 Bạc bánh sau bên bát phanh C 15000
43504mb2006 Bao chắn bụi piston phanh C 25000
45504410003 Bao chắn bụi piston phanh C 10000
45450gbgb20 Bộ dây phanh trước C 70000
45450kfl850 Bộ dây phanh trước C 70000
45450kph670 Bộ dây phanh trước C 70000
45450krs900 Bộ dây phanh trước C 50000
45450ktm860 Bộ dây phanh trước C 70000
45450kzvv31 Bộ dây phanh trước C 60000
43460kwn900 Bộ dẫn hướng dây phanh C 45000
43190k26901 Bộ giá ngàm phanh C 550000
45190k12901 Bộ giá ngàm phanh C 100000
45190kpm871 Bộ giá ngàm phanh C 200000
45190kzla01 Bộ giá ngàm phanh C 110000
45190kwn931 Bộ giá ngàm phanh trước C 160000
6451443405 Bộ gioăng pít tông ngàm phanh C 35000
06451gcc930 Bộ gioăng piston ngàm phanh C 35000
06451ma7405 Bộ gioăng piston ngàm phanh ab 2011, C 25000
06431ma3405 Bộ gioăng piston ngàm phanh lead C 35000
6451443405 Bộ gioăng piston ngàm phanh sh C 35000
6451961405 Bộ gioăng piston phanh w 110, vision Bộ 25000
06451mz2405 Bộ gioăng pít tông ngàm phanh sh C 45000
46513kpp900 Bộ lò xo hồi vị cần phanh C 35000
46513kbp900 Bộ lò xo hồi vị cần phanh sau C 10000
46513kzvy00 Bộ lò xo hồi vị cần phanh sau C 15000
06430gce305 Bộ má phanh C 70000
06430gce910 Bộ má phanh C 80000
06430kph900 Bộ má phanh C 80000
06430kwn900 Bộ má phanh C 170000
06455gcc930 Bộ má phanh C 340000
06455kph952 Bộ má phanh dầu C 280000
06455kpy932 Bộ má phanh dầu C 170000
06455kpy933 Bộ má phanh dầu C 300000
06455kwb601 Bộ má phanh dầu C 160000
45105kw7425 Bộ má phanh dầu C 250000
06435k01901 Bộ má phanh dầu sau C 420000
06435k26901 Bộ má phanh dầu sau C 520000
06435k26921 Bộ má phanh dầu sau C 620000
06435krj791 Bộ má phanh dầu sau C 840000
06435ktf671 Bộ má phanh dầu sau C 840000
06455gcs026 Bộ má phanh dầu trước C 230000
06455k26921 Bộ má phanh dầu trước C 460000
06455kpp902 Bộ má phanh dầu trước C 390000
06455kvb951 Bộ má phanh dầu trước C 180000
06455kvbt01 Bộ má phanh dầu trước C 140000
06430kvb950 Bộ má phanh sau C 160000
06455k20911 Bộ má phanh sh mode, pcx C 300000
06455kwn931 Bộ má phanh sh mode, pcx C 470000
06455kzl931 Bộ má phanh sh mode, pcx C 350000
06455k01901 Bộ má phanh trước sh 2010 đến 2013 C 450000
06455ksvj04 Bộ má phanh trước sh 2010 đến 2013 C 460000
45150ktzd01 Bộ ngàm phanh lead 110, spc nhật C 760000
45150k12901 Bộ ngàm phanh trước C 470000
45150ktw901 Bộ ngàm phanh trước C 1090000
45150kvb911 Bộ ngàm phanh trước C 610000
45150kvbt01 Bộ ngàm phanh trước C 460000
45150kvbt02 Bộ ngàm phanh trước C 610000
45500kvb751 Bộ xy lanh phanh chính C 650000
45500kvb921 Bộ xy lanh phanh chính C 690000
45500gge901 Bộ xy lanh phanh chính trước C 720000
45500k27631 Bộ xy lanh phanh chính trước C 570000
45500k27v01 Bộ xy lanh phanh chính trước C 730000
45500k44v00 Bộ xy lanh phanh chính trước C 530000
45500kvg911 Bộ xy lanh phanh chính trước C 650000
45510kzy701 Bộ xy lanh phanh chính trước C 460000
90105kl8741 Bu lông đĩa phanh trước 6x24 C 70000
9281110000 Bu lông a giữ bát phanh sau C 10000
9281210000 Bu lông a giữ bát phanh sau C 10000
90105kgh900 Bu lông bắt đĩa phanh 8x24 C 10000
90114166006 Bu lông bắt tay phanh C 15000
90114hb5671 Bu lông bắt tay phanh C 25000
90114kgh900 Bu lông bắt tay phanh C 10000
90114kvg911 Bu lông bắt tay phanh C 15000
90115ge0000 Bu lông bắt tay phanh C 5000
90115krs690 Bu lông bắt tay phanh C 5000
90114gbl871 Bu lông tay phanh C 15000
90114kvb921 Bu lông tay phanh C 10000
90114ma5671 Bu lông tay phanh C 25000
90113kzvv30 Bu lông tay phanh phải C 10000
35340kwb601 Công tắc đèn phanh đĩa trước C 50000
35350kev901 Công tắc đèn phanh sau C 110000
35350kph901 Công tắc đèn phanh sau C 270000
35350kphb31 Công tắc đèn phanh sau C 60000
35350krs830 Công tắc đèn phanh sau C 35000
35350krs920 Công tắc đèn phanh sau C 35000
35350kvv901 Công tắc đèn phanh sau C 100000
35350kwb601 Công tắc đèn phanh sau C 45000
35350kwb920 Công tắc đèn phanh sau C 50000
35350kww641 Công tắc đèn phanh sau C 60000
35350kwz901 Công tắc đèn phanh sau C 70000
35330413003 Công tắc đèn phanh trước Cái 196570
35340kgh901 Công tắc đèn phanh trước C 100000
35340kph901 Công tắc đèn phanh trước C 60000
35340ma5671 Công tắc đèn phanh trước C 110000
35340mgsd31 Công tắc đèn phanh trước C 120000
35345gfmj11 Công tắc đèn phanh trước C 100000
35345kfv831 Công tắc đèn phanh trước C 95000
35345kvv901 Công tắc đèn phanh trước C 60000
35340k01d01 Công tắc đèn phanh trước trái C 480000
35340kfg000 Công tắc đèn phanh trước trái (sau C 455000
35340k35v01 Công tắc đề tay phanh trái C 80000
35340kwn711 Công tắc đề tay phanh trái C 110000
35340kwn931 Công tắc đề tay phanh trái C 290000
35340gfmj11 Công tắc phanh trước C 80000
35340k27v01 Công tắc phanh trước C 100000
35340kcw870 Công tắc phanh trước C 90000
43141400010 Cam phanh sau C 100000
43141gbgb20 Cam phanh sau C 35000
43141gc5000 Cam phanh sau C 170000
43141gc5003 Cam phanh sau C 50000
43141gge900 Cam phanh sau C 45000
43141k12900 Cam phanh sau C 45000
43141k29900 Cam phanh sau C 50000
43141kcw870 Cam phanh sau C 170000
43141ktl640 Cam phanh sau C 45000
43141kvb900 Cam phanh sau C 50000
43141kwn930 Cam phanh sau C 60000
43141kzr600 Cam phanh sau C 50000
43141ktm850 Cam phanh sau w 110, dr thái C 35000
45141kvrc00 Cam phanh trước C 45000
53215gccc20 Cao su bọc ngoài hộp dầu phanh C 35000
43434me1670 Cao su cần hãm bát phanh sau C 5000
46500gs4000 Cần đạp phanh sau C 165000
46500k07940 Cần đạp phanh sau C 110000
46500k07v00 Cần đạp phanh sau C 110000
46500k26900 Cần đạp phanh sau C 210000
46500k57v00 Cần đạp phanh sau C 80000
46500kev940 Cần đạp phanh sau C 75000
46500kphb00 Cần đạp phanh sau C 100000
46500krs690 Cần đạp phanh sau C 175000
46500krs900 Cần đạp phanh sau C 175000
46500ktl740 Cần đạp phanh sau C 95000
46500kvrv10 Cần đạp phanh sau C 90000
46500kvv900 Cần đạp phanh sau C 80000
46500kwb920 Cần đạp phanh sau C 90000
46500kwwc00 Cần đạp phanh sau C 100000
46500kwwv00 Cần đạp phanh sau C 100000
46500kwz900 Cần đạp phanh sau C 130000
46500kyz900 Cần đạp phanh sau C 110000
46500kzvt00 Cần đạp phanh sau C 110000
43431gbgb21 Cần hãm bát phanh sau C 25000
43431kev880 Cần hãm bát phanh sau C 140000
43431kph700 Cần hãm bát phanh sau C 45000
43431krs900 Cần hãm bát phanh sau C 45000
43431ktm970 Cần hãm bát phanh sau C 35000
43431kwb600 Cần hãm bát phanh sau C 25000
43431kww640 Cần hãm bát phanh sau C 35000
45410gn5900 Cần kéo cam phanh trước C 25000
45410kfm900 Cần kéo cam phanh trước C 25000
43410086720 Cần kéo phanh sau C 25000
43410gge900 Cần kéo phanh sau C 45000
43410k12900 Cần kéo phanh sau C 45000
43410kph900 Cần kéo phanh sau C 25000
43410kvb900 Cần kéo phanh sau C 45000
43410kwb600 Cần kéo phanh sau C 25000
43410kwn900 Cần kéo phanh sau C 60000
43431k57v00 Cần kéo phanh sau C 25000
53185gge900 Cần khóa phanh sau C 25000
53185kvb920 Cần khóa phanh sau C 25000
43410gcc000 Cần phanh sau C 150000
53184kcwj10 Cần tăng chỉnh phanh C 70000
53176gbl870 Chắn bụi cần tăng chỉnh phanh C 25000
9501553000 Chốt c nối cần phanh C 5000
53183gw3980 Chốt tay khóa phanh C 25000
43215kgh901 Chốt treo má phanh C 50000
45215ge2016 Chốt treo má phanh C 25000
45215gw3980 Chốt treo má phanh C 160000
45215ka3732 Chốt treo má phanh C 15000
45215kph951 Chốt treo má phanh C 25000
45215mbtd51 Chốt treo má phanh C 100000
46633kj9000 Chụp định vị tấm khóa phanh C 60000
53171kww600 Chụp cao su tay phanh C 5000
53171kwwc00 Chụp cao su tay phanh C 15000
53177k35v00 Chụp chân tay phanh trái C 15000
53177kwn900 Chụp chân tay phanh trái C 25000
43353461771 Chụp vít xả khí ngàm phanh C 5000
45010gbgb20zc Cụm bát phanh trước *nh364m* C 250000
45010gbgb40zc Cụm bát phanh trước *nh364m* C 250000
45010krs860za Cụm bát phanh trước *nh364m* C 180000
45010kww640za Cụm bát phanh trước *nh364m* C 220000
35340mm5600 Cụm công tắc đèn phanh trước C 80000
53172k12900 Cụm giá bắt tay phanh trái C 70000
53172kzl930 Cụm giá bắt tay phanh trái C 55000
53172kzle00 Cụm giá bắt tay phanh trái C 60000
06430gccb00 Cụm má phanh C 360000
43150k26601 Cụm ngàm phanh C 1600000
43150k26611 Cụm ngàm phanh C 1630000
43150k26921 Cụm ngàm phanh C 1630000
45250k26611 Cụm ngàm phanh C 1270000
45250kfld31 Cụm ngàm phanh C 580000
45250kph951 Cụm ngàm phanh C 780000
45250ktl671 Cụm ngàm phanh C 600000
45250kwb601 Cụm ngàm phanh dầu C 460000
45250kwwb11 Cụm ngàm phanh dầu C 440000
45250kwwb12 Cụm ngàm phanh dầu C 420000
43150k26901 Cụm ngàm phanh sau C 1990000
43150krj792 Cụm ngàm phanh sau C 880000
43150ktw901 Cụm ngàm phanh sau C 720000
45250kwb921 Cụm ngàm phanh trước bên phải C 500000
45150k29901 Cụm ngàm phanh trước bên trái C 700000
45150kvg901 Cụm ngàm phanh trước bên trái C 660000
45150kwn931 Cụm ngàm phanh trước bên trái C 990000
45150kzla01 Cụm ngàm phanh trước bên trái C 590000
45150kzla02 Cụm ngàm phanh trước bên trái C 450000
45150gcc930 Cụm ngàm phanh trước bên trái cpc viet C 1920000
45250k26901 Cụm ngàm phanh trước phải C 1250000
45250k26921 Cụm ngàm phanh trước phải C 1280000
45250kph952 Cụm ngàm phanh trước phải C 1820000
45150k12902 Cụm ngàm phanh trước trái C 385000
45530mn9305 Cụm piston phanh chính C 160000
45530ma4671 Cụm pít tông phanh chính C 180000
45510gcc912 Cụm xilanh phanh chính C 2800000
45510kyz901 Cụm xilanh phanh chính C 530000
45510k03m01 Cụm xy lanh phanh chính 390000
45510k03m61 Cụm xy lanh phanh dầu chính C 390000
45510k03t41 Cụm xy lanh phanh dầu chính C 390000
45510kwb601 Cụm xy lanh phanh dầu chính C 370000
43510k01901 Cụm xy lanh phanh dầu sau sh, sh2012 C 930000
43510ktgv01 Cụm xy lanh phanh dầu sau sh, sh2012 C 1040000
43510ktw901 Cụm xy lanh phanh dầu sau sh, sh2012 C 900000
45510ktw901 Cụm xy lanh phanh dầu trước C 545000
45510ktgv01 Cụm xy lanh phanh dầu trước sh, sh mode C 560000
45510kwn305 Cụm xy lanh phanh cbs C 830000
45510k01901 Cụm xy lanh phanh chính C 560000
45510k12901 Cụm xy lanh phanh chính C 650000
45510k12931 Cụm xy lanh phanh chính C 555000
45510kfl831 Cụm xy lanh phanh chính C 440000
45510kfl892 Cụm xy lanh phanh chính C 470000
45510kfld31 Cụm xy lanh phanh chính C 720000
45510kvt305 Cụm xy lanh phanh chính C 590000
45510kzla01 Cụm xy lanh phanh chính C 450000
43510k26901 Cụm xy lanh phanh dầu sau C 1020000
45510k26901 Cụm xy lanh phanh dầu trước C 1160000
45510kwn901 Cụm xy lanh phanh dầu trước C 1030000
45510kzle01 Cum xy lanh phanh chinh C 670000
32102gfm890 Dây điện công tắc đèn phanh tr C 35000
32102gge940 Dây điện công tắc đèn phanh tr C 35000
43440k12901 Dây 1 kết nối phanh sau C 80000
43440k29901 Dây 1 kết nối phanh sau C 50000
43440kzle01 Dây 1 kết nối phanh sau C 50000
45440k12901 Dây 1 nối phanh trước C 60000
45440kzle01 Dây 1 nối phanh trước C 50000
43450k12901 Dây 2 kết nối phanh sau C 140000
43450kwn711 Dây 2 kết nối phanh sau C 120000
43450kzle01 Dây 2 kết nối phanh sau C 130000
43440k50t01 Dây cáp kết nối phanh trước C 50000
43440kvb920 Dây cáp kết nối phanh trước C 60000
43450kvb920 Dây cáp phanh sau C 130000
32101kvb920 Dây công tắc đèn phanh C 10000
32101kvg900 Dây công tắc đèn phanh C 10000
32105k27v00 Dây công tắc đèn phanh C 25000
46620kwz841 Dây khóa phanh C 200000
43440gge900 Dây kết nối phanh trước C 60000
43440k44v01 Dây kết nối phanh trước C 50000
45440k12931 Dây nối phanh trước thứ nhất C 50000
43450gcc000 Dây phanh sau C 280000
43450gge900 Dây phanh sau C 180000
43450k27v01 Dây phanh sau C 120000
43450k29901 Dây phanh sau C 140000
43450k44v01 Dây phanh sau C 130000
43450kvg910 Dây phanh sau C 120000
43440k35v01 Dây phanh sau 1 C 50000
43440kwn711 Dây phanh sau 1 C 70000
43440kwn931 Dây phanh sau 1 C 80000
43450kwn931 Dây phanh sau 2 C 140000
45450k03m71 Dây phanh trước C 70000
45450kwwb20 Dây phanh trước C 70000
45450kyl870 Dây phanh trước C 70000
45466kwn900 Dẫn hướng dây phanh sau C 10000
45455kfl890 Dẫn hướng ống dầu phanh C 40000
45455krsw00 Dẫn hướng ống dầu phanh C 25000
43459gn5760 Ốc điều chỉnh phanh C 5000
9501542000 Ốc b điều chỉnh phanh C 15000
45125gge901 Ống dầu phanh C 380000
45126ktl751 Ống dầu phanh C 420000
45127k29d01 Ống dầu phanh cbs C 280000
45127kwn931 Ống dầu phanh cbs C 350000
45127kzy701 Ống dầu phanh cbs C 280000
43320k01901 Ống dầu phanh chính a C 240000
43310k26901 Ống dầu phanh sau C 240000
43310k26921 Ống dầu phanh sau C 250000
43313ktf890 Ống dầu phanh sau C 700000
43311k01901 Ống dầu phanh sau a C 180000
43311ktf891 Ống dầu phanh sau a C 260000
43312k01900 Ống dầu phanh sau b C 460000
43312ktf891 Ống dầu phanh sau b C 320000
43313k01901 Ống dầu phanh sau c C 450000
43314ktf891 Ống dầu phanh sau c C 340000
45125gccb20 Ống dẫn dầu phanh C 370000
45126k03t41 Ống dẫn dầu phanh C 260000
45126k03v01 Ống dẫn dầu phanh C 260000
45126k07941 Ống dẫn dầu phanh C 260000
45126k07v01 Ống dẫn dầu phanh C 260000
45126k12901 Ống dẫn dầu phanh C 590000
45126k27v01 Ống dẫn dầu phanh C 260000
45126k29901 Ống dẫn dầu phanh C 280000
45126krs871 Ống dẫn dầu phanh C 330000
45126kvb750 Ống dẫn dầu phanh C 230000
45126kvb751 Ống dẫn dầu phanh C 250000
45126kvb911 Ống dẫn dầu phanh C 220000
45126kvg911 Ống dẫn dầu phanh C 260000
45126kvgv41 Ống dẫn dầu phanh C 250000
45126kwwa00 Ống dẫn dầu phanh C 210000
45126kwwa01 Ống dẫn dầu phanh C 230000
45126kwwe01 Ống dẫn dầu phanh C 240000
45126kyl841 Ống dẫn dầu phanh C 210000
45126kyzv61 Ống dẫn dầu phanh C 270000
45126kzr601 Ống dẫn dầu phanh C 680000
45126kzy701 Ống dẫn dầu phanh C 310000
45127k29901 Ống dẫn dầu phanh C 205000
45125k01901 Ống dẫn dầu phanh trước C 280000
45126kfl891 Ống dẫn dầu phanh trước C 570000
45126kph881 Ống dẫn dầu phanh trước C 430000
45126ktl641 Ống dẫn dầu phanh trước C 270000
45126ktm851 Ống dẫn dầu phanh trước C 220000
45126kvgv21 Ống dẫn dầu phanh trước C 230000
45126kwn931 Ống dẫn dầu phanh trước C 480000
45126kwz841 Ống dẫn dầu phanh trước C 220000
45126kyz901 Ống dẫn dầu phanh trước C 280000
45126kzle01 Ống dẫn dầu phanh trước C 690000
45125ktf891 Ống dẫn dầu phanh trước a C 680000
43512k12901 Ống dẫn hộp dầu phanh C 70000
43512k26901 Ống dẫn hộp dầu phanh C 90000
43512k29901 Ống dẫn hộp dầu phanh C 50000
43512kwn931 Ống dẫn hộp dầu phanh C 45000
43512mav006 Ống dẫn hộp dầu phanh C 45000
43512mw0006 Ống dẫn hộp dầu phanh C 70000
45125k26901 Ống dẫn phanh dầu trước C 270000
45125k26921 Ống dẫn phanh dầu trước C 280000
45126k57v00 Ống dẫn phanh dầu trước C 240000
46514mk4000 Ống lò xo hồi vị cần phanh sau C 5000
53186gbl870 Ốp cần khóa phanh sau C 5000
53173kvb920 Ốp giá bắt tay phanh C 10000
53174kvb920 Ốp giá bắt tay phanh bên trái C 25000
53174kvb970 Ốp giá bắt tay phanh bên trái C 15000
53179170700 Ốp tay phanh trái C 25000
50320kwn931 Giá bắt cụm xy lanh phanh cbs C 60000
50312kzle00 Giá bắt cụm xy lanh phanh chính C 25000
50313k29900 Giá bắt hộp dầu phanh C 50000
43110ksvj01 Giá bắt ngàm phanh sau C 160000
53171ket900 Giá bắt tay phanh C 50000
53172gw3980 Giá bắt tay phanh C 190000
53172kyj900 Giá bắt tay phanh C 160000
53172k27v00 Giá bắt tay phanh bên trái C 130000
53172kcwj10 Giá bắt tay phanh bên trái C 290000
53172kcwj11 Giá bắt tay phanh bên trái C 110000
53168k12900 Giá bắt tay phanh phải vs, lead 125 C 70000
53168kzle00 Giá bắt tay phanh phải vs, lead 125 C 60000
53172k35v00 Giá bắt tay phanh trái C 70000
53172kwn930 Giá bắt tay phanh trái C 130000
50235ktf890 Giá bắt van kết hợp phanh C 410000
50235ktfj20 Giá bắt van kết hợp phanh C 450000
45465kvrv10 Giá gữ dây phanh trước C 10000
45155kwn710 Giá kẹp a ống dẫn dầu phanh C 50000
45155kwn930 Giá kẹp a ống dẫn dầu phanh C 25000
45156k29900 Giá kẹp a ống dẫn dầu phanh C 35000
45156kzle00 Giá kẹp a ống dẫn dầu phanh C 15000
45157k29900 Giá kẹp b ống dẫn dầu phanh C 25000
45157kwn930 Giá kẹp b ống dẫn dầu phanh C 35000
45157kzle00 Giá kẹp b ống dẫn dầu phanh C 15000
45156k01900 Giá kẹp b ống dẫn dầu phanh tr C 10000
45157k01900 Giá kẹp c ống dẫn dầu phanh tr C 15000
43110krj791 Giá ngàm phanh sau C 240000
45190ksvj01 Giá ngàm phanh trước C 180000
45110gcc931 Giá trượt cụm ngàm phanh C 370000
45290ket871 Giá trượt cụm ngàm phanh C 110000
45290kph951 Giá trượt cụm ngàm phanh C 130000
45290kwb601 Giá trượt cụm ngàm phanh dầu C 110000
45190kvbt01 Giá trượt ngàm phanh trước ab 2011, click play C 100000
45190kvb911 Giá trượt ngàm phanh trước ab, bc C 120000
43511ks6702 Hộp dầu phanh chính C 45000
43511kw7881 Hộp dầu phanh chính C 60000
9501532001 Khớp nối b cần phanh C 5000
43456k35v00 Kẹp a dây phanh sau C 15000
43456kwn710 Kẹp a dây phanh sau C 35000
43456kwn900 Kẹp a dây phanh sau C 25000
45127k12900 Kẹp a ống dầu phanh C 25000
45127ktf890 Kẹp a ống dầu phanh trước C 70000
45156kyt900 Kẹp a ống dẫn dầu phanh C 25000
45156kvga30 Kẹp a ống dẫn dầu phanh trước C 10000
43455kwn900 Kẹp b dây phanh sau C 15000
45128k12900 Kẹp b ống dầu phanh C 25000
45128ktf890 Kẹp b ống dầu phanh trước C 80000
45157kvbt00 Kẹp b ống dẫn dầu phanh C 25000
45157kvgv40 Kẹp b ống dẫn dầu phanh C 10000
45157kvga30 Kẹp b ống dẫn dầu phanh trước C 10000
45129k12900 Kẹp c ống dầu phanh C 25000
11230gge900 Kẹp dây phanh sau C 35000
43455k12900 Kẹp dây phanh sau C 15000
43455kvb900 Kẹp dây phanh sau C 10000
43455kzl930 Kẹp dây phanh sau C 15000
45465kph650 Kẹp dây phanh trước C 10000
45465ktl740 Kẹp dây phanh trước C 15000
45465kww640 Kẹp dây phanh trước C 25000
45465kzvt00 Kẹp dây phanh trước C 25000
90690ghb641 Kẹp ống dầu phanh 10mm C 45000
45155k01900 Kẹp ống dẫn dầu phanh C 10000
45156gcc930 Kẹp ống dẫn dầu phanh C 25000
45156kvb910 Kẹp ống dẫn dầu phanh C 45000
45156kvbt00 Kẹp ống dẫn dầu phanh C 10000
45156kvg950 Kẹp ống dẫn dầu phanh C 35000
45156kzl940 Kẹp ống dẫn dầu phanh C 15000
90661mgsd71 Kẹp ống phanh 7.0 C 60000
16236kvb900 Kẹp giữ dây phanh C 5000
11206gcc000 Kẹp giữ dây phanh sau C 80000
46510kj9000 Lò xo b khóa dây phanh C 5000
35357gn5910 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
35357kcc900 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
35357krs900 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
35357kw7900 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 10000
35357kwwc00 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
46514086720 Lò xo cần đạp phanh sau C 10000
45435121010 Lò xo cần kéo cam phanh trước C 5000
43472gw3980 Lò xo cần phanh sau C 5000
43472kvb900 Lò xo cần phanh sau C 5000
9501473100 Lò xo cần phanh sau C 5000
53188kvb920 Lò xo hồi vị khóa phanh C 5000
53199gcs010 Lò xo hồi vị khóa phanh C 5000
53199kvg910 Lò xo hồi vị khóa phanh C 5000
53199kzle00 Lò xo hồi vị khóa phanh C 10000
45133028000 Lò xo má phanh C 5000
45108gcc930 Lò xo má phanh dầu C 35000
45108ge2006 Lò xo má phanh dầu C 25000
45108kcw861 Lò xo má phanh dầu C 25000
45108kph951 Lò xo má phanh dầu C 15000
45108kvbt01 Lò xo má phanh dầu C 15000
45108kwn931 Lò xo má phanh dầu C 50000
45108mbtd52 Lò xo má phanh dầu C 25000
45208kwb601 Lò xo má phanh dầu C 15000
43151110000 Lò xo má phanh sau C 5000
43151329000 Lò xo má phanh sau C 10000
43151kcw870 Lò xo má phanh sau C 15000
22853kev900 Lò xo phanh ly hợp sơ cấp C 35000
22853kph900 Lò xo phanh ly hợp sơ cấp C 10000
53182gw3980 Lò xo tay khóa phanh C 15000
45520gm9711 Màng cao su hộp dầu phanh C 25000
45520mg7006 Màng cao su hộp dầu phanh C 10000
45520gw0911 Màng hộp dầu phanh chính C 15000
45112mg3006 Móng chặn giá ngàm phanh C 15000
45112mz2006 Móng chặn giá ngàm phanh C 25000
61105kvb920za Mark cân bằng phanh *type1* C 10000
47602k12900 Nắp chắn cụm xy lanh phanh C 50000
47602kzl930 Nắp chắn cụm xy lanh phanh C 35000
47602kwn931 Nắp chắn cụm xy lanh phanh cbs C 60000
47602kzle00 Nắp chụp cụm xy lanh phanh C 25000
45203mg3016 Nắp ốc chốt treo má phanh C 10000
43513kbp881 Nắp hộp dầu phanh C 25000
43513ktyc01 Nắp hộp dầu phanh C 80000
43513kwn931 Nắp hộp dầu phanh C 35000
45513ha2006 Nắp hộp dầu phanh C 35000
08f81kvg720a Nắp hộp phanh dầu *đỏ* C 165000
08f81kvg740a Nắp hộp phanh dầu *bạc* C 165000
08f81kvg760a Nắp hộp phanh dầu *xám* C 165000
53205ktlv00za Nắp trước tay lái *bg107m* (phanh cơ) xanh lục C 160000
53205kvr920za Nắp trước tay lái *bg132m*phanh đĩa C 160000
53205kvr920zn Nắp trước tay lái *g199c*phanh đĩa C 160000
53205kvr920zm Nắp trước tay lái *nh1*phanh đĩa C 160000
53205ktlv00zc Nắp trước tay lái *nh411m* (phanh cơ) bạc C 160000
53205kvr920zh Nắp trước tay lái *nha35m*phanh đĩa C 160000
53205ktlv00zb Nắp trước tay lái *nha69p* (phanh cơ) đen C 160000
53205kvr920zb Nắp trước tay lái *nha69p*phanh đĩa C 160000
53205kvr920zp Nắp trước tay lái *nha96p*phanh đĩa C 150000
53205ktlv00zd Nắp trước tay lái *pb373m* (phanh cơ) xanh đậm C 160000
53205kvr920zk Nắp trước tay lái *pb373m*phanh đĩa C 160000
53205ktlv00ze Nắp trước tay lái *r161p* (phanh cơ) đỏ đậm C 160000
53205kvr920zd Nắp trước tay lái *r263*phanh đĩa C 160000
53205kvr920zj Nắp trước tay lái *r310*phanh đĩa C 160000
53205kvr920zl Nắp trước tay lái *r313c*phanh đĩa C 160000
53205ktlv00zg Nắp trước tay lái *rp138m* (phanh cơ) tím huế C 160000
53205ktlv00zh Nắp trước tay lái *rp173m* (phanh cơ) tím sen C 160000
53205kvr920zc Nắp trước tay lái *rp173m*phanh đĩa C 160000
53205kvr920zf Nắp trước tay lái *y106*phanh đĩa C 160000
53205kvr920ze Nắp trước tay lái *yr272m*phanh đĩa C 160000
19505kvb900 Phanh cài C 10000
46182meld21 Phanh cài C 35000
90651ma5671 Phanh cài C 5000
91309ges003 Phanh cài C 5000
90601krm840 Phanh cài 17mm C 10000
90601krs830 Phanh cài 17mm C 5000
90601krs920 Phanh cài 17mm C 5000
90602kwwb10 Phanh cài 17mm C 25000
90651k03m61 Phanh cài 18.8 C 5000
90601459000 Phanh cài 20mm C 15000
90601kwwb10 Phanh cài 20mm C 25000
90602krs920 Phanh cài 20mm C 5000
90602kyy900 Phanh cài 20mm 10000
90604krs830 Phanh cài 20mm C 5000
90605kps900 Phanh cài 20mm C 80000
90605krs830 Phanh cài 20mm C 25000
90603p0x000 Phanh cài 23mm C 10000
90603px0a00 Phanh cài 23mm C 10000
90603kph900 Phanh cài 25mm C 10000
90605200000 Phanh cài 2mm C 35000
9454003018 Phanh cài 3mm C 15000
9454004018 Phanh cài 4mm C 5000
90601kj9000 Phanh cài 4x50 C 15000
90603gw3980 Phanh cài 6mm C 15000
9454006010 Phanh cài 6mm C 5000
90605166720 Phanh cài 7mm C 5000
90601473003 Phanh cài 8mm C 5000
90454krs830 Phanh cài b 20mm C 5000
9451415000 Phanh cài bên ngoài 15mm C 5000
9451116000 Phanh cài bên ngoài 16mm C 5000
9451017000 Phanh cài bên ngoài 17mm C 15000
9451020000 Phanh cài bên ngoài 20mm C 5000
9451034000 Phanh cài bên ngoài 34mm C 25000
90603ksvj10 Phanh cài bên trong 28mm C 10000
9452028000 Phanh cài bên trong 28mm C 10000
9452030000 Phanh cài bên trong 30mm C 10000
90652kvb900 Phanh cài bên trong 32mm C 15000
90651kzr601 Phanh cài bên trong 40mm C 10000
9452052150 Phanh cài bên trong 52mm C 35000
90601kaf003 Phanh cài công tắc đèn phanh C 10000
13115001000 Phanh cài chổt pít tông C 5000
24263028000 Phanh cài chốt càng gạt số C 5000
13115gn5910 Phanh cài chốt pít tông 13mm C 5000
13115kzy700 Phanh cài chốt pít tông 13mm C 5000
9452024000 Phanh cài e 24mm C 25000
9454005018 Phanh cài e 5mm C 35000
9454006018 Phanh cài e 6mm C 5000
30158gw3980 Phanh cài e3mm C 5000
9454003019 Phanh cài e3mm C 25000
9500245000 Phanh cài ống c8 C 5000
43517ks6701 Phanh cài ống dầu phanh cbs C 25000
9451010000 Phanh cài ngoài 10mm C 15000
9451012000 Phanh cài ngoài 12mm C 5000
94511150000 Phanh cài ngoài 15mm C 5000
9451016000 Phanh cài ngoài 16mm C 5000
90601001000 Phanh cài ngoài 17mm C 35000
9452010000 Phanh cài trong 10mm C 10000
9451114000 Phanh cài trong 14mm C 25000
90464gb2701 Phanh cài trong 23mm C 45000
9452026000 Phanh cài trong 26mm C 25000
90464k27v02 Phanh cài trong 28mm C 5000
90601kzl930 Phanh cài trong 32mm C 15000
9452032000 Phanh cài trong 32mm C 15000
9452042000 Phanh cài trong 42mm C 35000
90455gb2000 Phanh cài trong 45mm C 15000
90601kvg900 Phanh cài trong 47 C 15000
9452047000 Phanh cài trong 47mm C 45000
22850kfm900 Phanh ly hợp sơ cấp C 150000
22850kph900 Phanh ly hợp sơ cấp C 110000
51466065901 Phanh phớt dầu giảm xóc trước C 10000
45134250000 Phớt chắn bụi cam phanh C 10000
45107gcc930 Piston ngàm phanh C 140000
45107ge2006 Piston ngàm phanh C 70000
45118kvbt01 Piston ngàm phanh C 80000
43107majg41 Piston ngàm phanh trước 27x31 C 100000
45218kwb601 Piston phanh dầu C 80000
45217majg41 Pít tông a ngàm phanh trước 25 C 130000
43107kt7761 Pít tông ngàm phanh C 60000
43156ktf890 Tai kẹp a ống dầu phanh sau C 90000
45156k26900 Tai kẹp a phanh dầu trước C 25000
45157k26900 Tai kẹp b phanh dầu trước C 45000
43155k26900 Tai kẹp ống phanh sau C 25000
53181gw3980 Tay khóa phanh C 50000
53175gcc911 Tay phanh bên phải C 350000
53175kvga21 Tay phanh bên phải C 60000
53175kvb921 Tay phanh bên phải ab C 50000
53175gn5890 Tay phanh bên phải dr C 35000
53175ket921 Tay phanh bên phải fu 1, zx màu đen C 60000
53175ket900 Tay phanh bên phải fu w@ 2001 C 45000
53175gfm971 Tay phanh bên phải lead C 70000
53175k26901 Tay phanh bên phải msx C 190000
53175krs970 Tay phanh bên phải neo cơ C 35000
53175kwn900 Tay phanh bên phải pcx 2010 C 100000
53175krst80 Tay phanh bên phải rs, ws, sh mode C 45000
53175kzle00 Tay phanh bên phải vision, lead 125 C 50000
53175kwwb20 Tay phanh bên phải w 110 cơ C 25000
53175krs690 Tay phanh bên phải wa C 25000
53178gfmj10 Tay phanh bên trái C 50000
53178gw3980 Tay phanh bên trái C 190000
53178k35v00 Tay phanh bên trái C 50000
53178kvga20 Tay phanh bên trái C 60000
53178kvb920 Tay phanh bên trái ab C 70000
53178gfm900 Tay phanh bên trái lead 110 C 60000
53178kwn930 Tay phanh bên trái pcx C 80000
53175kwwc00 Tay phanh phải dr 2013, rsx cơ 2014 C 70000
53175kyz900 Tay phanh phải neo 125 C 45000
53175ml5006 Tay phanh phải sh C 80000
53178mct006 Tay phanh trái sh C 80000
53178kzl940 Tay phanh trái vision, lead 125, sh mode C 60000
61105kvg960 Tem cân bằng phanh C 5000
86611kvgv40za Tem cân bằng phanh 85mm (all) C 10000
11218kyz900 Tấm hãm phanh vách máy trái C 15000
61105kvbv00 Tem hệ thống phanh C 5000
86611k01900za Tem hệ thống phanh C 5000
86611k01900zb Tem hệ thống phanh C 5000
86611k27v00za Tem hệ thống phanh C 10000
86611k29910za Tem hệ thống phanh *type2* C 10000
46625kwz900 Tấm khóa phanh C 25000
61105ktgv00 Tem phanh kết nối 60mm C 10000
43451gbgb20 Thanh kéo phanh sau C 25000
43451kfl890 Thanh kéo phanh sau C 55000
43451kph880 Thanh kéo phanh sau C 15000
43451kph900 Thanh kéo phanh sau C 25000
43451krs900 Thanh kéo phanh sau C 70000
43451ktl690 Thanh kéo phanh sau C 10000
43451kwb600 Thanh kéo phanh sau C 25000
43451kww640 Thanh kéo phanh sau C 25000
43451kwz900 Thanh kéo phanh sau C 25000
43451kyz900 Thanh kéo phanh sau C 25000
43451kzvt00 Thanh kéo phanh sau C 25000
08203m9902box Thùng dầu phanh 0.2l (24 chai) C 65000
45133gcc930 Vỏ bọc cáo su chốt ngàm phanh C 25000
46300ktf891 Van kết hợp phanh C 1360000
46300ktw901 Van kết hợp phanh C 1510000
45145kfm900 Vòng chỉ độ mòn má phanh C 5000
45145121710 Vòng chỉ thị độ mòn má phanh C 5000
90115kwn700 Vít bắt tay phanh C 10000
90115kwn900 Vít bắt tay phanh C 5000
45203mcc006 Vít chặn chốt má phanh C 15000
45203gw3980 Vít chặn chốt treo má phanh C 150000
90115gbl870 Vít chốt tay phanh C 5000
90116gfm900 Vít chốt tay phanh C 10000
90115147000 Vít chốt tay phanh 5x26 C 5000
90115gccc00 Vít giá bắt tay phanh C 35000
43352568003 Vít xả khí bộ ngàm phanh C 25000
43352gcc980 Vít xả khí bộ ngàm phanh C 25000
45530k03m61 Xy lanh phanh cbs C 80000
45530kvy911 Xy lanh phanh cbs C 90000
45530471831 Xy lanh phanh chính C 100000

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Đặt cứu hộ xe máy

Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy

Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,499 nhà cung cấp dịch vụ, 138,458 người sử dụng và 231,944 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy
Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GenAI Chatbot ×