Quét mã QR tải app đặt cứu hộ xe máy
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các loại lọc

Lọc khí xe honda

Tra cứu bảng giá các loại lọc (lọc khí, lọc gió, lọc xăng, lọc dầu…) và bộ phận liên quan của xe máy Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe máy Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Part_Name Unit Price
17255329000 Đai bắt a ống nối lọc khí C 10000
17254kvb900 Đai ống nối bầu lọc gió C 25000
17254kwn900 Đai ống nối bầu lọc khí C 35000
17254kvbt00 Đai ống nối bầu lọc khí (40) C 15000
17256053010 Đai ống nối lọc khí C 10000
90652kzl930 Đai kẹp 42 ống nối bầu lọc khí C 25000
17257kgf900 Đai kẹp 58 ống bầu lọc khí C 70000
17255krj900 Đai kẹp ống bầu lọc khí C 45000
17255my5860 Đai kẹp ống bầu lọc khí C 35000
9501834200 Đai kẹp ống lọc gió C 25000
17256k01900 Đai kẹp ống nối bầu lọc gió C 80000
17256kvbs50 Đai kẹp ống nối bầu lọc khí C 25000
17256kwz900 Đai kẹp ống nối bầu lọc khí C 25000
9501848250 Đai kẹp ống nối lọc khí C 25000
90652gfm900 Đai nẹp ống bầu lọc khí 38 C 15000
90652gfmk00 Đai nẹp ống bầu lọc khí 40 C 25000
17256kyz710 Đai 36 nối ống lọc khí C 25000
17254k26900 Đai ống nối bầu lọc gió C 35000
17256kww640 Đai ống nối lọc khí 15000
9501842250 Đai kẹp ống lọc gió C 25000
17245107010 Đệm cao su giảm chấn giá đặt lọc gió C 45000
17130k26900 Đệm cao su giảm chấn lọc gió C 35000
17626kvb900 Bạc đệm bầu lọc gió C 10000
17208gge900 Bạc đệm bầu lọc khí C 5000
17208gr1010 Bạc đệm bầu lọc khí C 10000
19416k01900 Bạc đệm hộp lọc gió dây đai C 10000
19416key900 Bạc đệm hộp lọc gió dây đai C 10000
19416kzl930 Bạc đệm hộp lọc gió dây đai C 25000
17208gfm970 Bạc định vị bầu lọc khí C 10000
17225kvb930 Bầu lọc gió C 100000
18801kvb900 Bầu lọc gió cấp khí phụ C 25000
17225kvgv20 Bầu lọc khí C 110000
17225kvg900 Bộ đầu hộp lọc khí C 80000
17235k26900 Bộ ốp bảo vệ tấm lọc gió C 80000
17225k26900 Bộ giá đặt tấm lọc gió C 540000
17225k26920 Bộ giá đặt tấm lọc gió C 540000
17310ggc901 Bộ lọc C 115000
17310ggc902 Bộ lọc C 120000
17220kzle00 Bộ lọc khí C 90000
06160k26900 Bộ lọc nhiên liệu C 270000
16707k12901 Bộ lọc xăng C 390000
16707k35v01 Bộ lọc xăng C 140000
16707kvgv41 Bộ lọc xăng C 130000
16707kwn711 Bộ lọc xăng C 290000
16707kzl931 Bộ lọc xăng C 440000
16707kzr601 Bộ lọc xăng C 90000
16707kzvt01 Bộ lọc xăng C 90000
17235kvb950 Bộ nắp bầu lọc khí C 60000
17235kwwb20 Bộ nắp bầu lọc khí C 35000
16040gb0911 Bộ phớt chén lọc xăng C 160000
16040kev900 Bộ phớt chén lọc xăng C 70000
17220k01900 Bộ tấm lọc gió C 120000
17220kwn980 Bộ tấm lọc gió pcx 2013 C 140000
17225kwn980 Bộ thân bầu lọc gió C 110000
83551ge2000 Cao su đệm bầu lọc khí C 5000
17311gfmk00 Cao su bộ lọc C 25000
16175gb0911 Chén lọc xăng C 60000
17236kvb900 Chốt xả bầu lọc khí C 10000
16915gb2000 Chụp cao su giữ bộ lọc xăng C 80000
16910gah690 Cụm lọc xăng C 200000
17241k26900 Ống bầu lọc gió C 110000
17241kyz900 Ống bầu lọc khí C 45000
17227kte910 Ống bầu lọc khí 11x15x40 C 10000
17227kpk900 Ống bầu lọc khí 11x15x45 C 10000
17241kwz900 Ống bầu lọc khí phải C 45000
17242kwz900 Ống bầu lọc khí trái C 60000
17227kyy900 Ống cặn bầu lọc khí 11x15x40 5000
17227hc0000 Ống cặn bầu lọc khí 11x15x45 C 10000
17215kvb900 Ống dẫn bầu lọc gió C 25000
17215kwn900 Ống dẫn bầu lọc khí C 45000
17417k01900 Ống dẫn khí bộ lọc C 25000
17218kwn900 Ống khí bầu lọc khí C 100000
17367ktl740 Ống lọc gió phụ a C 35000
17368ktl740 Ống lọc gió phụ a C 35000
17215gge900 Ống lọc khí C 25000
17215k01900 Ống lọc khí C 50000
17215k02900 Ống lọc khí C 60000
17215k27v00 Ống lọc khí C 35000
17215kwn710 Ống lọc khí C 45000
17215kzr600 Ống lọc khí C 35000
16176gb0911 Ống lọc xăng C 80000
17215kzl930 Ống nối bầu lọc C 35000
17253k01900 Ống nối bầu lọc gió C 90000
17253k12900 Ống nối bầu lọc gió C 90000
17253kwn710 Ống nối bầu lọc gió C 90000
17254kyz900 Ống nối bầu lọc gió C 60000
17253gfm900 Ống nối bầu lọc khí C 85000
17253gfm901 Ống nối bầu lọc khí C 90000
17253k29900 Ống nối bầu lọc khí C 90000
17253kvbs50 Ống nối bầu lọc khí C 90000
17253kvbt00 Ống nối bầu lọc khí C 80000
17253kvg900 Ống nối bầu lọc khí C 35000
17253kwn900 Ống nối bầu lọc khí C 150000
17253kwz900 Ống nối bầu lọc khí C 60000
17254kyz710 Ống nối bầu lọc khí C 35000
17255kyz710 Ống nối bầu lọc khí C 45000
17253gn5900 Ống nối lọc khí C 25000
17253kfv950 Ống nối lọc khí C 25000
17253ktl740 Ống nối lọc khí C 25000
17253kwb920 Ống nối lọc khí C 25000
17253kyz710 Ống nối lọc khí C 60000
17253kyz900 Ống nối lọc khí C 60000
17253kzl930 Ống nối lọc khí C 80000
17253kzr600 Ống nối lọc khí C 100000
17218k01900 Ống thông hơi bầu lọc gió C 80000
17218k12900 Ống thông hơi bầu lọc gió C 60000
17218k29900 Ống thông hơi bầu lọc gió C 60000
17218kwn710 Ống thông hơi bầu lọc gió C 50000
12335gge900 Ống van điện từ lọc khí C 35000
17217gfm900 Ống van điện từ lọc khí C 45000
17261kvb900 Ống xả cặn bầu lọc gió C 15000
17234kcw871 Ống xả cặn bầu lọc khí C 5000
17234kwwb80 Ống xả cặn bầu lọc khí C 10000
17261gfm900 Ống xả cặn bầu lọc khí C 10000
17261k12930 Ống xả cặn bầu lọc khí C 10000
17261kgf900 Ống xả cặn bầu lọc khí C 35000
17261ktf670 Ống xả cặn bầu lọc khí C 120000
17261kvbt00 Ống xả cặn bầu lọc khí C 10000
17261kwn900 Ống xả cặn bầu lọc khí C 15000
64320k07900zn Ốp ống nối bầu lọc gió *b206m* C 140000
64320k07900zh Ốp ống nối bầu lọc gió *nh-a62m* C 140000
64320k07900zg Ốp ống nối bầu lọc gió *nh-a69p* C 140000
64320k07900zf Ốp ống nối bầu lọc gió *nh-b35p* C 140000
64320k07900ze Ốp ống nối bầu lọc gió *r-340c* C 140000
64320k07900zl Ốp ống nối bầu lọc gió *y208m* C 140000
64320k07900zd Ốp ống nối bầu lọc gió *yr-317m* C 140000
16912k26900 Gá giữ lưới lọc nguyên liệu C 35000
17120k26900 Giá bắt lọc gió C 25000
17255kyz900 Giá giữ ống nối bầu lọc gió C 25000
17540k26900 Giá giữ lọc nhiên liệu C 90000
50321k01900 Giá giữ phin lọc ga C 10000
80106k44v00 Giá hộp lọc khí bình xăng C 25000
16905kvg900 Giảm chấn lọc xăng C 25000
17212gah000 Gioăng đệm kín tấm lọc khí C 10000
17212kwn900 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 25000
17213gn5900 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 15000
17213k01900 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 25000
17213k12900 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 15000
17213k44v00 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 25000
17213kph900 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 10000
17213kvbt00 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 10000
17213kzl930 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 15000
17213kzr600 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 15000
17214gn5900 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 5000
17214kwb920 Gioăng bao kín bầu lọc khí C 10000
17212kgf900 Gioăng bao kín nắp bầu lọc khí C 100000
17213kwb600 Gioăng bao kín nắp bầu lọc khí C 10000
17214kwb600 Gioăng bao kín thân bầu lọc kh C 10000
17214kyz900 Gioăng bao kín thân bầu lọc khí C 10000
17213kyz900 Gioăng bao nắp bầu lọc khí C 15000
17214gcc000 Gioăng bầu lọc khí C 45000
17212gfc900 Gioăng d đệm kín hộp lọc khí C 15000
17213kwn900 Gioăng ống dẫn bầu lọc khí C 10000
17215k26900 Gioăng giá đặt lọc gió C 25000
19415key900 Gioăng hộp lọc gió buồng dây đ C 45000
19749kvy900 Gioăng hộp lọc gió dây đai trá C 10000
19748k44v00 Gioăng nắp hộp lọc gió dây đai C 15000
19748kzl930 Gioăng nắp hộp lọc gió dây đai C 15000
15439gn5911 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm C 10000
15439hf7000 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm C 10000
15439k26901 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm C 25000
15439kph901 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm C 15000
15439kwb920 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm C 15000
15439kww741 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm C 15000
17214k26900 Gioăng tấm bảo vệ lọc gió C 25000
17225kvgv40 Hộp bầu lọc khí C 110000
19410ktf640 Hộp lọc gió buồng dây đai C 740000
19741kzl930 Hộp lọc gió dây đai trái C 25000
17225gcc010 Hộp lọc khí C 380000
17230gn5730 Hộp lọc khí C 35000
17230kfv950 Hộp lọc khí C 35000
17260kfld00 Hộp lọc khí C 35000
17260krst00 Hộp lọc khí C 35000
17254kwz900 Khớp nối bầu lọc khí C 60000
90652mb1000 Kẹp ống bầu lọc khí C 5000
11344kvb900 Kẹp ống xả cặn bầu lọc gió C 10000
17212gn5900 Lưới đỡ tấm lọc khí C 50000
17211gcc000 Lọc khí C 270000
19039kgf900 Lọc nước làm mát C 90000
16900get003 Lọc xăng C 140000
16910kfm902 Lọc xăng C 35000
16952kj9752 Lọc xăng C 310000
17212kfl840 Lưới đỡ tấm lọc khí C 25000
15421035010 Lưới lọc dầu C 15000
15421107000 Lưới lọc dầu C 45000
15421ksp910 Lưới lọc dầu C 25000
15421kpl900 Lưới lọc dầu lead, sh, ab 2011 C 25000
15426ge1920 Lò xo lưới lọc dầu C 70000
15426kcw880 Lò xo lưới lọc dầu nhớt C 25000
15426kvb900 Lò xo lưới lọc dầu nhớt C 5000
17235kvb900 Nắp bầu lọc gió C 60000
18835kvb900 Nắp bầu lọc gió (asv) C 25000
08f48kvg720a Nắp bầu lọc gió *đỏ* C 305000
08f48kwn720 Nắp bầu lọc gió *đỏ* C 350000
08f48kvg740a Nắp bầu lọc gió *bạc* C 305000
08f48kwn740 Nắp bầu lọc gió *bạc* C 350000
08f48kvg760a Nắp bầu lọc gió *xám* C 245000
17231gbgb20 Nắp bầu lọc khí C 25000
17231gcc000 Nắp bầu lọc khí C 140000
17231gn5830 Nắp bầu lọc khí C 25000
17231kfl890 Nắp bầu lọc khí C 25000
17231kgf901 Nắp bầu lọc khí C 690000
17231krs860 Nắp bầu lọc khí C 25000
17234kvg900 Nắp bầu lọc khí C 25000
17235gge900 Nắp bầu lọc khí C 100000
17235k03m50 Nắp bầu lọc khí 45000
17235k44v00 Nắp bầu lọc khí C 80000
17235kph900 Nắp bầu lọc khí C 45000
17235kwz900 Nắp bầu lọc khí C 70000
17235kyz900 Nắp bầu lọc khí C 45000
17235kzl930 Nắp bầu lọc khí C 70000
17245k01900 Nắp bầu lọc khí C 110000
17245k12900 Nắp bầu lọc khí C 70000
17245k27v00 Nắp bầu lọc khí C 100000
17245kvga30 Nắp bầu lọc khí C 70000
17245kvgv40 Nắp bầu lọc khí C 80000
17245kwn900 Nắp bầu lọc khí C 120000
17245kwn980 Nắp bầu lọc khí C 100000
17245kzr600 Nắp bầu lọc khí C 110000
17235kph700 Nắp bầu lọc khí neo, wa C 35000
17253kvb900 Nắp bấu lọc gió C 35000
17236gbgb20 Nắp chắn bụi b phải hộp lọc kh C 5000
17237gbgb20 Nắp chắn bụi b trái hộp lọc kh C 5000
17215gcc000 Nắp chắn bụi bầu lọc C 25000
17215k12900 Nắp chắn bụi bầu lọc C 45000
17215k44v00 Nắp chắn bụi bầu lọc C 35000
17233gbgb20 Nắp chắn bụi phải hộp lọc khí C 10000
17233gn5900 Nắp chắn bụi phải hộp lọc khí C 10000
17233kfl890 Nắp chắn bụi phải hộp lọc khí C 10000
17358kfm890 Nắp chắn bụi tấm lọc khí C 25000
17234gbgb20 Nắp chắn bụi trái hộp lọc khí C 10000
17234gn5900 Nắp chắn bụi trái hộp lọc khí C 10000
17234kfl890 Nắp chắn bụi trái hộp lọc khí C 10000
17234k01900 Nắp ống dẫn bầu lọc gió C 25000
17234k12900 Nắp ống dẫn bầu lọc gió C 15000
17234kwn900 Nắp ống dẫn bầu lọc khí C 35000
19414ktf640 Nắp hộp lọc gió buồng dây đai C 60000
19742kzl930 Nắp hộp lọc gió dây đai trái C 25000
17234kvb900 Nắp lọc bụi C 25000
15431hf7010 Nắp lọc dầu ly tâm C 10000
15431kph900 Nắp lọc dầu ly tâm C 10000
15441k26900 Nắp lọc dầu ly tâm C 50000
17232gn5830 Nút xả hộp lọc gió C 5000
17212kvb900 Phớt a bầu lọc gió C 15000
17213kvb900 Phớt b bầu lọc gió C 10000
18804kvb900 Phớt bầu lọc gió C 10000
16075kph901 Phớt o chén lọc xăng C 25000
16075ghbb40 Phớt o chén lọc xăng 2, 4x25 C 15000
16706kvbs51 Phớt o lọc xăng C 25000
16706gglj01 Phớt o lọc xăng 6.8x1.9 C 35000
15431k26900 Rô to lọc dầu C 440000
87509kwwv00 Tem bầu lọc khí C 5000
87509kwp900 Tem dán tấm lọc gió C 15000
87509kvb950 Tem hướng dẫn sử dụng bầu lọc C 5000
17210k26900 Tấm lọc gió C 140000
18805kvb900 Tấm lọc gió (asv) C 25000
19412kgf910 Tấm lọc gió buồng dây đai C 70000
17205gn5900 Tấm lọc khí C 25000
17210gge900 Tấm lọc khí C 80000
17210k03m50 Tấm lọc khí C 80000
17210k12900 Tấm lọc khí C 100000
17210k12930 Tấm lọc khí C 110000
17210k44v00 Tấm lọc khí C 100000
17210kph900 Tấm lọc khí C 80000
17210kvb930 Tấm lọc khí C 120000
17210kvgv20 Tấm lọc khí C 80000
17210kwn900 Tấm lọc khí C 160000
17210kwwb20 Tấm lọc khí C 80000
17210kyzv00 Tấm lọc khí C 90000
17230mce000 Tấm lọc khí C 808170
17210k29900 Tấm lọc khí ab 125, sh mode C 110000
17210kzr600 Tấm lọc khí ab 2013 C 110000
17210kwz900 Tấm lọc khí at C 100000
17210kgf901 Tấm lọc khí sh C 570000
17225k01900 Thân bầu lọc gió C 190000
17225gbgb20 Thân bầu lọc khí C 55000
17225gge900 Thân bầu lọc khí C 120000
17225k03m50 Thân bầu lọc khí 80000
17225k12900 Thân bầu lọc khí C 90000
17225k27v00 Thân bầu lọc khí C 110000
17225k44v00 Thân bầu lọc khí C 130000
17225kfl890 Thân bầu lọc khí C 50000
17225kfv950 Thân bầu lọc khí C 70000
17225kph900 Thân bầu lọc khí C 80000
17225ktf641 Thân bầu lọc khí C 450000
17225ktm970 Thân bầu lọc khí C 60000
17225kwn900 Thân bầu lọc khí C 150000
17225kwwa80 Thân bầu lọc khí C 80000
17225kwwb20 Thân bầu lọc khí C 70000
17225kwz900 Thân bầu lọc khí C 130000
17225kyz900 Thân bầu lọc khí C 100000
17225kyzv20 Thân bầu lọc khí C 70000
17225kzl930 Thân bầu lọc khí C 130000
17225kph700 Thân bầu lọc khí fu x C 100000
17225kph880 Thân bầu lọc khí wa C 60000
19413kgf911 Thân hộp lọc gió buồng dây đai C 130000
36162gev761 Van điện từ lọc khí C 1360000
36162k03m01 Van điện từ lọc khí 200000
36162k12901 Van điện từ lọc khí C 210000
36162k27v01 Van điện từ lọc khí C 140000
36162kzl931 Van điện từ lọc khí C 520000
36162plc003 Van điện từ lọc khí C 300000
 Tem phụ tùng xe máy Honda
Đặt cứu hộ xe máy

Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy

Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,313 nhà cung cấp dịch vụ, 137,834 người sử dụng và 227,775 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy

Thông tin mới cập nhật

Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×