Quét mã QR tải app đặt cứu hộ xe máy
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng: Các loại bánh xe máy Honda

Tra cứu bảng giá các loại bánh (bánh răng, bánh roto, bánh đà…) xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Name Unit Price
90402kwz900 Đế lò xo trục bánh răng khởi động C 15000
90501kbn900 Đệm 16mm bánh sau xe lead C 25000
44809gw3980 Đệm bánh răng đo tốc độ C 10000
44809170003 Đệm bánh răng đo tốc độ C 5000
44809kfm900 Đệm bánh răng đo tốc độ C 5000
Apk269036ta Đai ốc bánh đà xám C 340000
31110gn5902 Bánh đà vô lăng điện C 1010000
31110ktl761 Bánh đà vô lăng điện C 710000
31110gccb00 Bánh đà vô lăng điện C 1660000
31110gfm972 Bánh đà vô lăng điện C 300000
31110k03h11 Bánh đà vô lăng điện 280000
31110k41n01 Bánh đà vô lăng điện C 410000
31110kfl891 Bánh đà vô lăng điện C 495000
31110kfm901 Bánh đà vô lăng điện C 505000
31110kpw901 Bánh đà vô lăng điện C 370000
31110krj901 Bánh đà vô lăng điện C 5200000
31110krs901 Bánh đà vô lăng điện C 300000
31110ktlv01 Bánh đà vô lăng điện C 310000
31110ktm971 Bánh đà vô lăng điện C 360000
31110kvb951 Bánh đà vô lăng điện C 340000
31110kvbt01 Bánh đà vô lăng điện C 370000
31110kvgv41 Bánh đà vô lăng điện C 330000
31110kvl931 Bánh đà vô lăng điện C 520000
31110kwb921 Bánh đà vô lăng điện C 320000
31110kww711 Bánh đà vô lăng điện C 370000
31110kwwa81 Bánh đà vô lăng điện C 290000
31110kyz711 Bánh đà vô lăng điện C 380000
31110kyz901 Bánh đà vô lăng điện C 370000
31110kzle01 Bánh đà vô lăng điện C 320000
31110kzvv31 Bánh đà vô lăng điện C 240000
31210kwn901 Bánh đà vô lăng điện C 1010000
14670gbjm30 Bánh bơm dầu dr, w 100 (25 răng) C 45000
14670kfl850 Bánh bơm dầu fu 1 C 70000
14670kwb600 Bánh bơm dầu w 110 (23 răng) C 50000
14502086000 Bánh căng xích cam C 45000
22109kzl840 Bánh cóc khởi động C 25000
28221kyz900 Bánh cóc trục khởi đông 10 răng C 110000
22109kvy900 Bánh cóc trục khởi động C 25000
28221178000 Bánh cóc trục khởi động C 280000
28221kph900 Bánh cóc trục khởi động C 150000
28221krs830 Bánh cóc trục khởi động C 60000
28221kwwb10 Bánh cóc trục khởi động C 70000
14610kfl850 Bánh dẫn xích cam C 50000
14610kwb600 Bánh dẫn xích cam C 45000
14670kyz900 Bánh dẫn xích cam neo C 45000
44806kfl891 Bánh răng đo tốc độ C 300000
44806gcc930 Bánh răng đo tốc độ C 130000
44806gn5901 Bánh răng đo tốc độ C 10000
44806kan851 Bánh răng đo tốc độ C 45000
44806kev900 Bánh răng đo tốc độ C 10000
44806kgh901 Bánh răng đo tốc độ C 15000
44806ktf640 Bánh răng đo tốc độ C 350000
44806kfm901 Bánh răng đo tốc độ (19 răng) C 10000
44806kwb600 Bánh răng đo tốc độ (19 răng) C 10000
44806kvb911 Bánh răng đo tốc độ (21 răng) C 15000
28234kwz900 Bánh răng a khởi động cầm chừn C 260000
28235kwz900 Bánh răng b khởi động cầm chừn C 210000
15341kfld00 Bánh răng bơm dầu C 60000
15341kph900 Bánh răng bơm dầu C 35000
15133kwn900 Bánh răng bơm dầu (35 răng) C 100000
15133kvy900 Bánh răng bơm dầu (39 răng) C 70000
15133kvb900 Bánh răng bơm dầu 33 răng C 120000
14321kfl850 Bánh răng cam C 180000
14321gbg900 Bánh răng cam (28 răng) C 180000
14321kfm900 Bánh răng cam (32 răng) C 25000
14321ktl780 Bánh răng cam (32 răng) C 25000
14321kwb600 Bánh răng cam (32 răng) C 25000
14321kww740 Bánh răng cam (32 răng) C 35000
14321kgf910 Bánh răng cam (34 răng) C 110000
14321kvy900 Bánh răng cam (34 răng) C 35000
14321kzle00 Bánh răng cam (34 răng) C 45000
14321kph900 Bánh răng cam (34 răng) C 70000
14321ktm970 Bánh răng cam (34 răng) C 35000
14321kwn900 Bánh răng cam (34 răng) C 110000
14321kyz900 Bánh răng cam 32 răng C 45000
14321gcc000 Bánh răng cam 34 răng C 250000
23121k26900 Bánh răng chuyển động a C 410000
23122k26900 Bánh răng chuyển động b C 420000
23123k26900 Bánh răng chuyển động c C 420000
23124k26900 Bánh răng chuyển động d C 420000
15133gfc901 Bánh răng dẫn động bơm dầu C 140000
15133kfl850 Bánh răng dẫn động bơm dầu C 70000
15133kph900 Bánh răng dẫn động bơm dầu C 25000
15131kgf910 Bánh răng dẫn động bơm dầu 16r C 250000
15133kgf910 Bánh răng dẫn động bơm dầu 27r C 160000
15133gfm970 Bánh răng dẫn động bơm dầu 33r C 470000
15133ktmd20 Bánh răng dẫn hướng bơm dầu C 210000
23122kfm900 Bánh răng giảm ồn C 60000
23122kph900 Bánh răng giảm ồn C 35000
23122ktl740 Bánh răng giảm ồn (17 răng) C 35000
23122gn5910 Bánh răng giảm ồn (17t) C 260000
23430kpr900 Bánh răng giảm tốc (35 răng) C 2240920
23430kpr901 Bánh răng giảm tốc (35 răng) C 2435000
23430kvb900 Bánh răng giảm tốc (45 răng) C 480000
23430kvg900 Bánh răng giảm tốc (45 răng) C 940000
23430kwz900 Bánh răng giảm tốc (52 răng) C 860000
28230kzr600 Bánh răng khởi động C 80000
28230kvbt00 Bánh răng khởi động (7 răng) C 80000
28101kgf910 Bánh răng khởi động 13 răng/54r C 1060000
28130kww740 Bánh răng khởi động 55/14 răng C 130000
28130kwb920 Bánh răng khởi động 55 răng/14r C 230000
28230kvb900 Bánh răng khởi động 7 răng C 210000
31202gb2700 Bánh răng máy đề C 25000
31202krs920 Bánh răng máy đề C 50000
23471k03h10 Bánh răng sau sơ cấp số 4 (24 răng) C 160000
23481k03h10 Bánh răng sau thứ cấp số 4 (22 răng) C 130000
23421gn5910 Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng C 270000
23421kev900 Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng C 250000
23421krs830 Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng C 90000
23421krs920 Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng C 130000
23421kzvj00 Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng 200000
23421kww740 Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng C 180000
23421kwwb10 Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng C 180000
23421kph900 Bánh răng số 1 thứ cấp 35 răng C 170000
23431gn5910 Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) C 310000
23431kev900 Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) C 270000
23431krs830 Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) C 60000
23431krs920 Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) C 90000
23431kww740 Bánh răng số 2 sơ cấp (18 răng) C 110000
23431kwwb10 Bánh răng số 2 sơ cấp (18 răng) C 120000
23431kph700 Bánh răng số 2 sơ cấp (20 răng) C 210000
23431kph900 Bánh răng số 2 sơ cấp (20 răng) C 200000
23441kww740 Bánh răng số 2 thứ cấp 28 răng C 130000
23441kwwb10 Bánh răng số 2 thứ cấp 28 răng C 140000
23441gb4770 Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng C 390000
23441kev900 Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng C 330000
23441krs830 Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng C 110000
23441krs920 Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng C 100000
23441kph900 Bánh răng số 2 thứ cấp 31 răng C 140000
23451kph700 Bánh răng số 3 sơ cấp (20 răng) C 210000
23451kph900 Bánh răng số 3 sơ cấp (20 răng) C 180000
23451gk4761 Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) C 380000
23451kfl850 Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) C 290000
23451krs830 Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) C 90000
23451krs920 Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) C 130000
23451kww740 Bánh răng số 3 sơ cấp (22 răng) C 140000
23451kwwb10 Bánh răng số 3 sơ cấp (22 răng) C 120000
23461kph900 Bánh răng số 3 thứ cấp 23 răng C 210000
23461kww740 Bánh răng số 3 thứ cấp 25 răng C 170000
23461kwwb10 Bánh răng số 3 thứ cấp 25 răng C 170000
23461gk4762 Bánh răng số 3 thứ cấp 26 răng C 260000
23461krs830 Bánh răng số 3 thứ cấp 26 răng C 80000
23461krs920 Bánh răng số 3 thứ cấp 26 răng C 110000
23471gn5910 Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) C 180000
23471kev750 Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) C 280000
23471krs830 Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) C 80000
23471krs920 Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) C 120000
23471kww741 Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) C 170000
23471kwwb10 Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) C 170000
23471kph700 Bánh răng số 4 sơ cấp (26 răng) C 280000
23471kph901 Bánh răng số 4 sơ cấp (26 răng) C 290000
23481kww740 Bánh răng số 4 thứ cấp 22 răng C 130000
23481kwwb10 Bánh răng số 4 thứ cấp 22 răng C 120000
23481gb4771 Bánh răng số 4 thứ cấp 23 răng C 110000
23481krs830 Bánh răng số 4 thứ cấp 23 răng C 60000
23481krs920 Bánh răng số 4 thứ cấp 23 răng C 80000
23481kph700 Bánh răng số 4 thứ cấp 24 răng C 200000
23481kph900 Bánh răng số 4 thứ cấp 24 răng C 260000
28231kwz900 Bánh răng tải cần khởi động 35 C 220000
28111kwb921 Bánh răng tải khởi động 55 răng C 150000
28111kwb922 Bánh răng tải khởi động 55 răng C 160000
28111kww740 Bánh răng tải khởi động 55 răng C 150000
14311kgf910 Bánh răng thời điểm cam C 250000
14311035000 Bánh răng thời điểm cam 14 răng C 220000
14311kfl850 Bánh răng thời điểm cam 16 răng C 70000
14311kph900 Bánh răng thời điểm cam 17 răng C 70000
23422kwz900 Bánh răng thứ cấp (40 răng) C 290000
23422kpr900 Bánh răng thứ cấp (47 răng) C 900000
23422kvg900 Bánh răng thứ cấp (51 răng) C 140000
23422k01900 Bánh răng thứ cấp sh 2012 C 130000
28211kyz900 Bánh răng trục khởi đông 27 răng C 150000
28211178000 Bánh răng trục khởi động 22răn C 640000
28211krs830 Bánh răng trục khởi động 22răn C 80000
28211kwwb10 Bánh răng trục khởi động 23răn C 170000
28211kph900 Bánh răng trục khởi động 27răn C 160000
23422k12900 Bánh răng trục thứ cấp C 120000
23422gcc000 Bánh răng trục thứ cấp 50 răng C 370000
23422gfm900 Bánh răng trục thứ cấp 50 răng C 310000
23422kwn900 Bánh răng trục thứ cấp 53 răng C 220000
28131kph880 Bánh răng xích đề bị động C 115000
28131kyz901 Bánh răng xích đề bị động C 100000
15332gfc900 Bánh ro to bơm dầu ngoài C 35000
15331gfc900 Bánh ro to bơm dầu trong C 35000
15332kvrc00 Bánh roto bơm dầu ngoài C 35000
15331kvrc00 Bánh roto bơm dầu trong C 25000
15332gf6000 Bánh roto bơm dầu ngoài C 15000
15332krs920 Bánh roto bơm dầu ngoài C 45000
15332kvb900 Bánh roto bơm dầu ngoài C 15000
15331gf6000 Bánh roto bơm dầu trong C 15000
15331krs920 Bánh roto bơm dầu trong C 45000
15331kvb900 Bánh roto bơm dầu trong C 15000
14610086010 Bánh trung gian dẫn xích cam C 35000
44312k01900 Bạc bánh trước trái sh C 50000
44311k01900 Bạc bánh trước phải sh C 35000
23125kpgt00 Bạc đệm bánh răng chuyển động C 25000
44311k26900 Bạc đệm bánh xe trước bên phải C 60000
44311kzl930 Bạc đệm bánh xe trước bên trái C 15000
44311kvb910 Bạc đệm bên bánh trước C 10000
44312kzr600 Bạc đệm bên phải bánh trước ab 125 C 35000
42312k26900 Bạc đệm cách bánh sau phải C 70000
42311k26900 Bạc đệm cách bánh sau trái C 70000
42313gbgb20 Bạc bánh sau bên bát phanh C 15000
42311kgf900 Bạc cách a bánh sau C 130000
42312key900 Bạc cách b bánh sau C 80000
42312kvg900 Bạc cách b bánh sau C 10000
42312kwn700 Bạc cách b bánh sau C 15000
42311k29900 Bạc cách bánh sau C 25000
42311kvg900 Bạc cách bánh sau C 15000
42311kwn900 Bạc cách bánh sau C 60000
42304gn5760 Bạc cách bánh sau bên nhông C 10000
42304kfm900 Bạc cách bánh sau bên nhông C 15000
44311gn5760 Bạc cách bánh xe trước C 15000
44311kev650 Bạc cách bánh xe trước C 15000
44311kph900 Bạc cách bánh xe trước C 15000
44311kw7900 Bạc cách bánh xe trước C 15000
44311kwn900 Bạc cách bánh xe trước C 45000
28133kph900 Bạc chăn bánh răng đề bị động C 10000
23123gn5910 Bạc chặn bánh răng giảm ồn C 180000
23123kfl850 Bạc chặn bánh răng giảm ồn C 35000
23422kpr901 Bánh răng thứ cấp 47 răng C 910000
28120kvb901 Bộ bánh răng khởi động C 460000
14675kfl850 Bu lông bánh dẫn xích cam C 25000
90083gcc000 Bu lông khóa bánh răng cam 5mm C 25000
14675kyz900 Bulong dẫn hướng bánh răng cam C 10000
44311gcc930 Căn trái bánh trước lead C 35000
11344gw3980 Cao su gối bánh trục mô tơ đề C 5000
24630gn5941 Cần gạt bánh răng số C 100000
24630kph900 Cần gạt bánh răng số C 100000
24630kwb600 Cần gạt bánh răng số C 70000
23125gn5910 Chốt bánh răng giảm ồn C 10000
23123kph900 Chụp chặn bánh răng giảm ồn C 25000
28150gcc000 Chụp giữ trục bánh răng khởi đ C 330000
31213gb4701 Cụm bánh răng bị động môtơ đề C 150000
31213gbg970 Cụm bánh răng bị động môtơ đề C 310000
31213krs920 Cụm bánh răng bị động môtơ đề C 230000
14615kfl850 Ốc trục bánh dẫn xích cam C 5000
14615035010 Ốc trục bánh dẫn xích cam dr thái C 70000
42620k26900 Ống cách vòng bi bánh sau C 45000
42620kfl850 Ống cách vòng bi bánh sau neo, w110 C 25000
42620121000 Ống cách vòng bi bánh sau w, dr C 15000
23415kwwb10 Ống lót 15 mm bánh răng số 1 C 15000
23415kph900 Ống lót bánh răng số 1 C 45000
23415kwwa80 Ống lót bánh răng số 1 140000
23422gb4770 Ống lót bánh răng số 1 (20x9) C 60000
23422krs830 Ống lót bánh răng số 1 (20x9) C 15000
23422krs920 Ống lót bánh răng số 1 (20x9) C 15000
06410kev900 Giảm chấn bánh xe C 70000
06410kwb600 Giảm chấn bánh xe C 45000
44800kfl891 Hộp bánh răng đo tốc độ C 1130000
21200k01900 Hộp bánh răng C 540000
21200kwn710 Hộp bánh răng C 380000
21200kzr600 Hộp bánh răng C 500000
44800gcc930 Hộp bánh răng đo tốc độ C 390000
44800kan851 Hộp bánh răng đo tốc độ C 500000
44800kph651 Hộp bánh răng đo tốc độ C 100000
44800ktf641 Hộp bánh răng đo tốc độ C 1040000
44800kvb910 Hộp bánh răng đo tốc độ C 110000
44800kwb600 Hộp bánh răng đo tốc độ C 70000
44800kww650 Hộp bánh răng đo tốc độ C 90000
28271kyz900 Lo xo bánh cóc trục khởi động C 45000
28271121690 Lò xo bánh cóc trục khởi động C 25000
28271kph900 Lò xo bánh cóc trục khởi động C 10000
28271krs830 Lò xo bánh cóc trục khởi động C 10000
28271kwwb10 Lò xo bánh cóc trục khởi động C 15000
23124gce900 Lò xo bánh răng giảm ồn C 5000
23124gn5910 Lò xo bánh răng giảm ồn C 15000
23124kph900 Lò xo bánh răng giảm ồn C 5000
24641041000 Lò xo cần gạt bánh răng số C 5000
24641kph900 Lò xo cần gạt bánh răng số C 5000
28242kwz900 Lò xo trục bánh răng khởi động C 5000
28150gfm890 Nắp chụp bánh răng khởi động C 70000
28150ggc900 Nắp chụp bánh răng khởi động C 80000
28150kvb900 Nắp giữ bánh răng khởi động C 50000
44302383610 Nút bịt đầu trục bánh xe trước C 5000
44302ktt950 Nút bịt đầu trục bánh xe trước C 10000
91258kzl701 Phớt bánh răng tốc độ lead, vision C 90000
91258gw3980 Phớt bộ bánh răng đo tốc độ C 100000
91258gfm900 Phớt chắn bụi hộp bánh xe trước lead C 85000
91258km1004 Phớt hộp bánh răng công tơ mét C 100000
44680166000 Tai lai bánh răng tốc độ C 5000
28132kph900 Trục bánh răng đề bị động C 10000
44810kfm901 Trục bánh răng đo tốc độ C 5000
28232kwz900 Trục bánh răng cần khởi động 1 C 270000
28102kgf910 Trục bánh răng khởi động C 130000
28230gccc00 Trục bánh răng khởi động C 350000
28120gcc000 Trục bánh răng khởi động 14răn C 1640000
28233kwz900 Trục bánh răng khởi động cầm c C 330000
28230kzl840 Trục bánh răng khởi động (7 răng C 80000
44301gn5900 Trục bánh trước C 35000
44301kvg950 Trục bánh trước C 35000
42301gn5730 Trục bánh xe sau C 25000
42301k26900 Trục bánh xe sau C 140000
42301kfl890 Trục bánh xe sau C 100000
42301kfv790 Trục bánh xe sau C 35000
42301kpg900 Trục bánh xe sau C 35000
42301kpgt00 Trục bánh xe sau C 45000
42301kwb600 Trục bánh xe sau C 35000
42301kww640 Trục bánh xe sau C 45000
44301gbgt00 Trục bánh xe trước C 180000
44301gcc000 Trục bánh xe trước C 190000
44301gge900 Trục bánh xe trước C 50000
44301k01900 Trục bánh xe trước C 50000
44301kant40 Trục bánh xe trước C 25000
44301kev900 Trục bánh xe trước C 130000
44301kfm900 Trục bánh xe trước C 35000
44301kgf900 Trục bánh xe trước C 410000
44301kph900 Trục bánh xe trước C 60000
44301kph970 Trục bánh xe trước C 35000
44301kwn900 Trục bánh xe trước C 90000
44301kww640 Trục bánh xe trước C 45000
14675178000 Trục dẫn hướng bánh răng cam C 10000
14675kwb600 Trục dẫn hướng bánh răng cam C 15000
14675kww740 Trục dẫn hướng bánh răng cam C 25000
42753gm9743 Van bánh xe C 50000
42753kbs901 Van bánh xe C 60000
42753kcw870 Van bánh xe sau C 60000
44753ksb901 Van bánh xe sau C 35000
42753gcc000 Van bánh xe trước C 60000
42753kbn902 Van bánh xe trước (cst) C 35000
45001kww640 Vòng đệm bánh răng đo tóc độ C 10000
44807001003 Vòng đệm trục bánh răng đo tốc C 25000
90504k26900 Vòng đệm trục bánh sau C 25000
90504kw7900 Vòng đệm trục bánh sau C 15000

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Đặt cứu hộ xe máy

Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy

Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,203 nhà cung cấp dịch vụ, 137,462 người sử dụng và 224,674 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy
Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×