Quét mã QR tải app đặt cứu hộ xe máy
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng: Các loại đèn xe máy Honda

Phụ tùng xe máy: đèn xe máy Honda

Tra cứu bảng giá các loại đèn xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Name Unit Price
33115kba830 Đai ốc điều chỉnh đèn pha C 5000
33709kk9690 Đệm đèn hậu C 5000
33705ktl641 Đệm đèn sau C 10000
33706ktl641 Đệm đèn sau C 5000
61104428000 Đệm bạc bắt đèn hậu C 10000
33707ktf980 Đệm kín đèn sau C 35000
33709ktf980 Đệm kín đui đèn xi nhan sau C 25000
33412krj900 Đệm kín đui đèn xi nhan trước C 15000
33707ktm901 Đệm nắp đèn hậu C 45000
33729kfl891 Đệm nắp đèn hậu C 10000
33706ktm971 Đệm nắp đèn hậu 1 C 15000
33707ktm971 Đệm nắp đèn hậu 2 C 10000
33127kpr900 Đui đèn pha C 25000
33127ktf671 Đui đèn pha C 140000
33130gn5901 Đui đèn pha C 50000
33607kvgv41 Đui đèn xi nhan sau phải C 35000
33657kvgv41 Đui đèn xi nhan sau trái C 35000
33407kvgv41 Đui đèn xi nhan trước phải C 35000
33457kvgv41 Đui đèn xi nhan trước trái C 35000
61312k26900 Đế giá bắt đèn pha C 10000
33728k26900 Đệm cao su bộ đèn soi biển số C 25000
33101k26901 Đệm cao su giảm chấn đèn pha trước C 25000
33413mgsd30 Đệm giảm chấn đèn xi nhan C 35000
33709k29901 Đệm nắp đèn hậu C 10000
33706kan960 Bạc đệm đèn sau C 10000
33715gb0900 Bạc bắt đèn sau C 10000
33407ktm970 Bó dây đèn xi nhan phải C 25000
33410gn5901 Bó dây đèn xi nhan phải C 45000
33457ktm970 Bó dây đèn xi nhan trái C 25000
33460gn5901 Bó dây đèn xi nhan trái C 45000
33410k01901 Bó dây đèn xi nhan trước C 120000
34908634611 Bóng đèn C 50000
33303s2r003 Bóng đèn dạng nêm, 12v21w C 100000
34901kcs920 Bóng đèn fa (12v35/35w) C 420000
34901388611 Bóng đèn trước C 490000
34907k57v01 Bóng đèn C 5000
34909k29901 Bóng đèn C 50000
34908kfge20 Bóng đèn (12v 21w) C 90000
34909kvr600 Bóng đèn (12v 3.4w) C 15000
33301sa0741 Bóng đèn (12v 5w) C 35000
34351657921 Bóng đèn (12v/5w) C 15000
34909gw3980 Bóng đèn (t10) (12v1.7w) C 80000
34906kch780 Bóng đèn hậu C 35000
34906mgzj01 Bóng đèn hậu C 330000
34906gb6921 Bóng đèn hậu (12v 18/5w) C 25000
34906447711 Bóng đèn hậu (12v 21/5w) C 120000
34906gfm890 Bóng đèn hậu 12v 21/5w C 140000
34901mak000 Bóng đèn pha (12v 6055w) C 450000
34901gge901 Bóng đèn pha hs5 (12v 35/30w) C 350000
34901gfm971 Bóng đèn pha hs5 12v 35/30w C 380000
34901mc7602 Bóng đèn pha sh C 300000
34901k57v01 Bóng đèn pha trước C 130000
34901kzl841 Bóng đèn pha trước (12v 35/35w C 290000
34901kfv671 Bóng đèn pha trước 12v 35/35w C 150000
34901ksp910 Bóng đèn pha trước 12v 35/35w C 140000
34906k29901 Bóng đèn sau C 50000
34906kwn711 Bóng đèn sau C 90000
33301k07901 Bóng đèn soi biển số C 25000
34903k29901 Bóng đèn soi biển số C 25000
34907gfmb20 Bóng đèn soi biển số 12v 5w C 45000
34908k57v01 Bóng đèn t10 C 5000
34909krs920 Bóng đèn t10 C 15000
34908kve900 Bóng đèn t10 (12v 1.7w) C 15000
34908mb9871 Bóng đèn t10 (12v 1.7w) C 10000
34908ga7701 Bóng đèn t10 (12v 3.4w) C 15000
34908kw3003 Bóng đèn t10 (12v 3.4w) C 35000
34908ktf641 Bóng đèn t1012v/1.7w C 15000
34908gw3780 Bóng đèn t11 (12v 3.4w) C 15000
34908krs920 Bóng đèn t6 C 10000
34909k57v01 Bóng đèn t6.5 C 10000
34910krs920 Bóng đèn t6.5 C 15000
34908mg9951 Bóng đèn t6.5 (12v 1.7w) C 15000
34908km1671 Bóng đèn t6.5 (12v 3w) C 15000
34901gt4003 Bóng đèn trước C 170000
34901kph881 Bóng đèn trước C 90000
34901kph901 Bóng đèn trước C 140000
34901krs901 Bóng đèn trước C 60000
34901gw2003 Bóng đèn trước (12v18/18w) C 160000
34901kte740 Bóng đèn trước sh mode C 160000
33301k01901 Bóng đèn vị trí C 130000
33303kwn711 Bóng đèn xi nhan C 90000
34904k12901 Bóng đèn xi nhan C 25000
34904k29901 Bóng đèn xi nhan C 60000
34905kph901 Bóng đèn xi nhan C 80000
34905mgsj31 Bóng đèn xi nhan C 90000
34910kwwc01 Bóng đèn xi nhan C 80000
33301s04004 Bóng đèn xi nhan (12v 21w) C 120000
34905mej671 Bóng đèn xi nhan (12v 21w) C 110000
34905kanw01 Bóng đèn xi nhan (12v10w) C 25000
34905kssc01 Bóng đèn xi nhan (12v10w) C 160000
34904gfmb20 Bóng đèn xi nhan 12v 21w C 60000
34905gm9003 Bóng đèn xi nhan 12v10w C 10000
34907kch780 Bóng đèn xi nhan 12v10w C 25000
34907kzl931 Bóng đèn xi nhan 12v10w C 45000
34910kzl931 Bóng đèn xi nhan 12v10w C 120000
34908sb6003 Bóng đèn (12v 5w) C 60000
33301gcc000 Bóng đèn (12v5w) C 35000
33710k07941 Bộ đèn sau (lay đui đèn) C 250000
33070kwya10za Bộ đèn & đuôi sau C 460000
33700ktl641 Bộ đèn & chắn bùn sau C 340000
33700ktlv01 Bộ đèn & chắn bùn sau C 320000
33700k57v01 Bộ đèn hậu C 300000
33701k26901 Bộ đèn hậu C 1560000
33701k26921 Bộ đèn hậu b C 2130000
33100kvgv71 Bộ đèn pha trước C 1530000
33700gccb00 Bộ đèn sau C 700000
33700k03n31 Bộ đèn sau C 360000
33700k12901 Bộ đèn sau C 920000
33700k35v01 Bộ đèn sau C 1020000
33700k44v02 Bộ đèn sau C 530000
33700kfl711 Bộ đèn sau C 350000
33700kfld21 Bộ đèn sau C 240000
33700kfv951 Bộ đèn sau C 190000
33700krs861 Bộ đèn sau C 250000
33700ktf981 Bộ đèn sau C 1990000
33700ktm901 Bộ đèn sau C 750000
33700ktm971 Bộ đèn sau C 320000
33700kvg951 Bộ đèn sau C 920000
33700kvrv91 Bộ đèn sau C 270000
33700kwwb21 Bộ đèn sau C 320000
33700kwwv01 Bộ đèn sau C 350000
33700kzle01 Bộ đèn sau C 600000
33700kzvv31 Bộ đèn sau C 320000
33710kwn981 Bộ đèn sau C 290000
33720k01901 Bộ đèn soi biển số C 110000
33720k07941 Bộ đèn soi biển số C 110000
33720k12901 Bộ đèn soi biển số C 120000
33720k26901 Bộ đèn soi biển số C 420000
33720k29901 Bộ đèn soi biển số C 70000
33720k35v01 Bộ đèn soi biển số C 260000
33720ktf671 Bộ đèn soi biển số C 440000
33720ktf980 Bộ đèn soi biển số C 410000
33720kvgv41 Bộ đèn soi biển số C 120000
33720kwn711 Bộ đèn soi biển số C 120000
33720kwn901 Bộ đèn soi biển số C 240000
33720kzla01 Bộ đèn soi biển số C 120000
33100k35v01 Bộ đèn trước C 3365000
33100kvb951 Bộ đèn trước C 980000
33100kvg951 Bộ đèn trước C 1150000
33400gbgb40 Bộ đèn xi nhan trước phải C 90000
33400k26901 Bộ đèn xi nhan trước phải C 550000
33400k26921 Bộ đèn xi nhan trước phải C 860000
33400kfv951 Bộ đèn xi nhan trước phải C 90000
33400ktl641 Bộ đèn xi nhan trước phải C 70000
33400ktlv01 Bộ đèn xi nhan trước phải C 80000
33400ktm970 Bộ đèn xi nhan trước phải C 90000
33400kvrv91 Bộ đèn xi nhan trước phải C 70000
33400kyl841 Bộ đèn xi nhan trước phải C 180000
33450gbgb40 Bộ đèn xi nhan trước trái C 90000
33450kfv951 Bộ đèn xi nhan trước trái C 90000
33450ktl641 Bộ đèn xi nhan trước trái C 70000
33450ktlv01 Bộ đèn xi nhan trước trái C 80000
33450ktm970 Bộ đèn xi nhan trước trái C 90000
33450kvrv91 Bộ đèn xi nhan trước trái C 70000
33450kyl841 Bộ đèn xi nhan trước trái C 180000
38300k35v01 Bộ điều khiển đèn led C 1090000
08u70k12900 Bộ đui và đèn hộp đồ C 220000
64113kpp900 Bộ cao su bắt ốp trên đèn C 5000
61000k29910zd Bộ chắn bùn trước đen *type4* C 250000
33710ktl641 Bộ chóa đèn & chắn bùn sau C 210000
33711k57v01 Bộ chóa đèn hậu C 120000
33704k03n31 Bộ chóa đèn sau C 110000
33704kev751 Bộ chóa đèn sau C 150000
33704krs861 Bộ chóa đèn sau C 150000
33704ktm971 Bộ chóa đèn sau C 170000
33704kwwb21 Bộ chóa đèn sau C 150000
33704kwwv01 Bộ chóa đèn sau C 190000
33705gbgb40 Bộ chóa đèn sau C 120000
33705kfv951 Bộ chóa đèn sau C 130000
33710k01901 Bộ chóa đèn sau C 300000
33710k01902 Bộ chóa đèn sau C 310000
33710kfl891 Bộ chóa đèn sau C 260000
33710ktm901 Bộ chóa đèn sau C 420000
33607kwn901 Bộ chóa đèn xin nhan sau phải C 280000
33607kwn981 Bộ chóa đèn xin nhan sau phải C 100000
33657kwn901 Bộ chóa đèn xin nhan sau trái C 280000
33657kwn981 Bộ chóa đèn xin nhan sau trái C 100000
33710kyz901 Bộ cjóa đèn sau C 2935000
33720kvb901 Bộ dây đèn sau C 160000
33150kvb951 Bộ dây đèn trước C 130000
33150kvg951 Bộ dây đèn trước C 130000
33150kvgv41 Bộ dây đèn trước C 200000
33720k44v01 Bộ dây chóa đèn hậu C 85000
64540kvgv20za Bộ ốp đèn pha trước phải *nha6 C 180000
64540kvgv20zb Bộ ốp đèn pha trước phải *nha9 C 180000
64510kvg950zd Bộ ốp đèn pha trước phải *pb38 C 150000
64540kvgv20zc Bộ ốp đèn pha trước phải *r313 C 180000
64540kvgv00za Bộ ốp đèn pha trước phải *yr27 C 190000
64540kvgv30za Bộ ốp đèn pha trước phải *yr27 C 190000
64550kvgv20za Bộ ốp đèn pha trước trái *nha6 C 180000
64550kvgv20zb Bộ ốp đèn pha trước trái *nha9 C 180000
64511kvg950zd Bộ ốp đèn pha trước trái *pb38 C 150000
64550kvgv20zc Bộ ốp đèn pha trước trái *r313 C 180000
64550kvgv00za Bộ ốp đèn pha trước trái *yr27 C 190000
64550kvgv30za Bộ ốp đèn pha trước trái *yr27 C 180000
64460k57v00za Bộ ốp ống yếm bên phải đen carô C 110000
64465k57v00za Bộ ốp ống yếm bên trái đen carô C 100000
64320k27v60zc Bộ ốp ống yếm trên đen C 180000
64320k27630za Bộ ốp ống yếm trên đen mờ C 240000
64303k29910zd Bộ ốp mặt nạ trước đen*type4* C 150000
64600kyzg00zb Bộ ốp sườn phải đỏ đen C 400000
64600kyzv90zb Bộ ốp sườn phải đỏ đen C 400000
64600k03m60ze Bộ ốp sườn phải đen C 240000
83200k29910zd Bộ ốp sườn phải đen *type4* C 630000
64600k03m30zd Bộ ốp sườn phải đen đỏ 240000
64600kyzg00zc Bộ ốp sườn phải đen đỏ C 400000
64600kyzv90zc Bộ ốp sườn phải đen đỏ C 400000
64600k03m30zb Bộ ốp sườn phải đen cam 240000
64600k57v00za Bộ ốp sườn phải đen carô C 200000
64600k03m30ze Bộ ốp sườn phải đen xám 240000
64600kyzg00ze Bộ ốp sườn phải đen xám vàng C 400000
64600kyzv90ze Bộ ốp sườn phải đen xám vàng C 400000
64600kyzg00zd Bộ ốp sườn phải nâu vàng đen C 400000
64600kyzv90zd Bộ ốp sườn phải nâu vàng đen C 400000
64600k03m30zc Bộ ốp sườn phải vàng đen 240000
64600kyzg00za Bộ ốp sườn phải xám đen C 400000
64600kyzv90za Bộ ốp sườn phải xám đen C 400000
64650kyzg00zb Bộ ốp sườn trái đỏ đen C 400000
64650kyzv90zb Bộ ốp sườn trái đỏ đen C 400000
64650k03m60ze Bộ ốp sườn trái đen C 240000
83300k29910zd Bộ ốp sườn trái đen *type4* C 630000
64650k03m30zd Bộ ốp sườn trái đen đỏ 240000
64650kyzg00zc Bộ ốp sườn trái đen đỏ C 400000
64650kyzv90zc Bộ ốp sườn trái đen đỏ C 400000
64650k03m30zb Bộ ốp sườn trái đen cam 240000
64650k57v00za Bộ ốp sườn trái đen carô C 210000
64650k03m30ze Bộ ốp sườn trái đen xám 240000
64650kyzg00ze Bộ ốp sườn trái đen xám vàng C 400000
64650kyzv90ze Bộ ốp sườn trái đen xám vàng C 400000
64650kyzg00zd Bộ ốp sườn trái nâu vàng đen C 400000
64650kyzv90zd Bộ ốp sườn trái nâu vàng đen C 400000
64650k03m30zc Bộ ốp sườn trái vàng đen 240000
64650kyzg00za Bộ ốp sườn trái xám đen C 400000
64650kyzv90za Bộ ốp sườn trái xám đen C 400000
53240k03m00zc Bộ ốp tay lái trước vàng đen 130000
53240k03m30zc Bộ ốp tay lái trước vàng đen 140000
53240k03m00zd Bộ ốp tay lái trước đỏ đen 130000
53240k03m30zd Bộ ốp tay lái trước đỏ đen 140000
53240k03m00ze Bộ ốp tay lái trước đen xám 130000
53240k03m30ze Bộ ốp tay lái trước đen xám 140000
53240k03m00zb Bộ ốp tay lái trước cam đen 130000
53240k03m30zb Bộ ốp tay lái trước cam đen 140000
64200k03m60ze Bộ ốp trước đen C 380000
64355k03m30zc Bộ ốp trung tâm vàng đen 170000
64350k03m30zc Bộ ốp trung tâm vàng đen fi 170000
64355k03m30zd Bộ ốp trung tâm đỏ đen 170000
64350k03m30zd Bộ ốp trung tâm đỏ đen fi 170000
64355k03m30ze Bộ ốp trung tâm đen xám 170000
64355k03m30zb Bộ ốp trung tâm cam đen 170000
64350k03m30zb Bộ ốp trung tâm cam đen fi 170000
64350k03m60ze Bộ ốp trung tâm phải đen C 170000
64355k03m60ze Bộ ốp trung tâm trái đen C 170000
64200kyzv00zf Bộ ốp yếm phải *nhb25*neo đĩa 2011 đến 2013 C 290000
64200kyzv00zl Bộ ốp yếm phải *r340*neo đĩa 2011 đến 2013 C 290000
64200kyzv00ze Bộ ốp yếm phải *yr303*neo đĩa 2011 đến 2013 C 290000
64200kyzv00zd Bộ ốp yếm phải *nhb35*neo đĩa 2011 đến 2013 C 290000
64200kyzg00zb Bộ ốp yếm phải đỏ đen C 290000
64200kyzg00zc Bộ ốp yếm phải đen đỏ C 290000
64200kyzg00ze Bộ ốp yếm phải đen xám vàng C 290000
64200kyzg00zd Bộ ốp yếm phải nâu vàng đen C 290000
64200kyzg00za Bộ ốp yếm phải xám đen C 290000
64250kyzg00zb Bộ ốp yếm trái đỏ đen C 290000
64250kyzg00zc Bộ ốp yếm trái đen đỏ C 290000
64250kyzg00ze Bộ ốp yếm trái đen xám vàng C 290000
64250kyzg00zd Bộ ốp yếm trái nâu vàng đen C 290000
64250kvr970zb Bộ ốp yếm trái wa đen C 130000
64250kyzg00za Bộ ốp yếm trái xám đen C 290000
64200kvr970zb Bộ ốp yếm trong phải w cá đen C 130000
64200ktl680za Bộ ốp yếm trong phải w cá màu đen C 130000
64250ktl680za Bộ ốp yếm trong trái *w cá màu đen C 130000
52400k27v61 Bộ giảm xóc sau đen C 390000
52400kvgv01 Bộ giảm xóc sau đen C 310000
52400kvlv31 Bộ giảm xóc sau đen C 330000
51400kvgv01 Bộ giảm xóc trước phải ab 2009 đen C 480000
51400kvrv81 Bộ giảm xóc trước phải rsx 100 đen C 470000
51500kvgv01 Bộ giảm xóc trước trái đen C 510000
35010k07940 Bộ khóa đện C 580000
06455k01901 Bộ má phanh trước sh 2010 đến 2013 C 450000
06455ksvj04 Bộ má phanh trước sh 2010 đến 2013 C 460000
80150k01900za Bộ nắp đậy bóng đèn *nh-1* C 25000
80110k29900zb Bộ nắp đèn soi biển số** C 45000
80110k29900za Bộ nắp đèn soi biển số**vàng C 45000
80110k35v00za Bộ nắp đèn soi biển số*nh1* C 45000
64490k07900 Bộ nắp dưới đèn hậu C 25000
83510kvgv40 Bộ nắp ốp đèn soi biển số C 35000
83751k27v00zd Bộ nắp trên đèn hậu *nhb25m* C 90000
83751k27v00zc Bộ nắp trên đèn hậu *nhb35p* C 90000
83751k27v00zj Bộ nắp trên đèn hậu*nha76m* C 25000
83751k27v00zf Bộ nắp trên đèn hậu*nhb51m* C 120000
83751k27v00ze Bộ nắp trên đèn hậu*y219m* C 120000
53204k29910zl Bộ nắp trước tay lái đen *type4* C 170000
67100k35v00za Bộ tấm chắn đồng hồ tốc độ đen C 290000
83510kvg900za Bộ tấm ốp đuôi đèn sau s/s C 35000
42650k27v00za Bộ vành xe sau *nh303m* đen C 1840000
90101kzl930 Bu lông điều chỉnh đèn pha C 10000
90103gfm970 Bu lông chỉnh đèn pha C 10000
90108ktm780 Bu lông bắt đèn sau C 10000
35345k35v01 Công tắc đèn đèn hậu C 70000
35345kwn901 Công tắc đèn đèn hậu C 160000
35345kzy911 Công tắc đèn đèn hậu C 45000
35150gw3980 Công tắc đèn pha C 130000
35150k27v01 Công tắc đèn pha C 45000
35150k35v01 Công tắc đèn pha C 45000
35150kfl711 Công tắc đèn pha C 210000
35150kph880 Công tắc đèn pha C 70000
35150kpw901 Công tắc đèn pha C 45000
35150ktm970 Công tắc đèn pha C 60000
35150kvv901 Công tắc đèn pha C 230000
35150kwwa01 Công tắc đèn pha C 50000
35150kwwb21 Công tắc đèn pha C 55000
35150kyzv01 Công tắc đèn pha C 45000
35165kwn981 Công tắc đèn pha, khởi động C 270000
35340kwb601 Công tắc đèn phanh đĩa trước C 50000
35350kev901 Công tắc đèn phanh sau C 110000
35350kph901 Công tắc đèn phanh sau C 270000
35350kphb31 Công tắc đèn phanh sau C 60000
35350krs830 Công tắc đèn phanh sau C 35000
35350krs920 Công tắc đèn phanh sau C 35000
35350kvv901 Công tắc đèn phanh sau C 100000
35350kwb601 Công tắc đèn phanh sau C 45000
35350kwb920 Công tắc đèn phanh sau C 50000
35350kww641 Công tắc đèn phanh sau C 60000
35350kwz901 Công tắc đèn phanh sau C 70000
35330413003 Công tắc đèn phanh trước Cái 196570
35340kgh901 Công tắc đèn phanh trước C 100000
35340kph901 Công tắc đèn phanh trước C 60000
35340ma5671 Công tắc đèn phanh trước C 110000
35340mgsd31 Công tắc đèn phanh trước C 120000
35345gfmj11 Công tắc đèn phanh trước C 100000
35345kfv831 Công tắc đèn phanh trước C 95000
35345kvv901 Công tắc đèn phanh trước C 60000
35340k01d01 Công tắc đèn phanh trước trái C 480000
35340kfg000 Công tắc đèn phanh trước trái (sau C 455000
35200gav701 Công tắc đèn xi nhan C 200000
35200gcc010 Công tắc đèn xi nhan C 170000
35200gfm961 Công tắc đèn xi nhan C 60000
35200k03n31 Công tắc đèn xi nhan C 45000
35200k27v01 Công tắc đèn xi nhan C 45000
35200k35v01 Công tắc đèn xi nhan C 50000
35200kph971 Công tắc đèn xi nhan C 70000
35200krs861 Công tắc đèn xi nhan C 599000
35200kvb851 Công tắc đèn xi nhan C 60000
35200kvb900 Công tắc đèn xi nhan C 60000
35200kvv901 Công tắc đèn xi nhan C 290000
35200kww601 Công tắc đèn xi nhan C 160000
35200kwwa01 Công tắc đèn xi nhan C 50000
35200kwwb21 Công tắc đèn xi nhan C 55000
35200kyz901 Công tắc đèn xi nhan C 60000
35200ktm901 Công tắc đèn xi nhan fu2 C 80000
35200ktm971 Công tắc đèn xi nhan neo, rs, ab C 45000
33714kl3620 Cao su đệm đèn sau C 5000
33705kw7900 Cao su a chóa đèn sau C 5000
33705k03n31 Cao su chóa đèn sau C 15000
64305kwn930 Chữ v crom đèn pha pcx C 580000
61100ktl640zg Chắn bùn a trước *nha69p* đen C 150000
61100k57v00zc Chắn bùn a trước đen C 160000
61100kvg900ya Chắn bùn trước *pb383m*xanh tím đen C 170000
33403mce781 Chóa đèn xi nhan C 1670000
33453mce781 Chóa đèn xi nhan C 1670000
33603mce781 Chóa đèn xi nhan phải C 1239260
33710kvrv91 Chóa đèn hậu C 160000
33703ktf981 Chóa đèn sau C 390000
33704kvg951 Chóa đèn sau C 110000
33710kzle01 Chóa đèn sau C 290000
33722ktw900 Chóa đèn soi biển số C 370000
33403ktl641 Chóa đèn xi nhan phải C 25000
33403ktm901 Chóa đèn xi nhan phải C 45000
33403ktm970 Chóa đèn xi nhan phải C 25000
33406kfv951 Chóa đèn xi nhan phải C 60000
33453ktl641 Chóa đèn xi nhan trái C 35000
33453ktm901 Chóa đèn xi nhan trái C 45000
33453ktm970 Chóa đèn xi nhan trái C 25000
33456kfv951 Chóa đèn xi nhan trái C 60000
33403kyl841 Chóa đèn xi nhan trước phải C 60000
33410kvrv91 Chóa đèn xi nhan trước phải C 45000
33453kyl841 Chóa đèn xi nhan trước trái C 60000
33460kvrv91 Chóa đèn xi nhan trước trái C 45000
33410k03n31 Chóa xi nhan đèn trước phải fi C 120000
33460k03n31 Chóa xi nhan đèn trước trái fi C 120000
64206kph700 Chốt ốp trên đèn C 5000
64206kvl940 Chốt ốp trên đèn C 10000
33722kwn901 Chụp đèn soi biển số C 35000
33737gfm890 Chụp đèn soi biển số C 90000
37212kyz901 Chụp bóng đèn đồng hồ tốc độ C 15000
37214kyz901 Chụp bóng đèn đồng hồ tốc độ C 15000
37224kvln01 Chụp bóng đèn vị trí (xanh) C 10000
33112mz0671 Chụp cao su đèn pha C 80000
33112k01901 Chụp cao su đui đèn pha C 90000
33112k12901 Chụp cao su đui đèn pha C 25000
33112k29901 Chụp cao su đui đèn pha C 45000
61312149300 Chụp giá bắt đèn pha C 10000
61312kbp900 Chụp giá bắt đèn pha C 10000
33721k07941 Cụm đèn soi biển số C 35000
33708k07901 Cụm đui đèn (lay tqk) C 55000
33405k07941 Cụm đui đèn xi nhan trước bên phải C 50000
33455k07941 Cụm đui đèn xi nhan trước bên trái C 50000
37140ktf671 Cụm đèn (led) (hồ tốc độ C 920000
37140ktfb21 Cụm đèn (led) (hồ tốc độ C 970000
33710k27v01 Cụm đèn hậu C 990000
33710kwn901 Cụm đèn hậu C 910000
33100maz003 Cụm đèn pha C 3659810
33120gn5880 Cụm đèn pha C 100000
33120kfv791 Cụm đèn pha C 280000
33120kfv951 Cụm đèn pha C 120000
33120kph651 Cụm đèn pha C 210000
33120ktl641 Cụm đèn pha C 320000
33120kyzv01 Cụm đèn pha C 440000
33100krs901 Cụm đèn pha trước C 360000
33101k44v01 Cụm đèn pha trước C 1040000
33101kfl711 Cụm đèn pha trước C 210000
33101kfl891 Cụm đèn pha trước C 220000
33110k03m60 Cụm đèn pha trước C 370000
33110kfld21 Cụm đèn pha trước C 210000
33110krs861 Cụm đèn pha trước C 210000
33110ktm971 Cụm đèn pha trước C 350000
33110kwwb20 Cụm đèn pha trước C 400000
33110kwwb21 Cụm đèn pha trước C 390000
33110kwwv01 Cụm đèn pha trước C 440000
33110kwz841 Cụm đèn pha trước C 500000
33120k12901 Cụm đèn pha trước C 450000
33100kfv831za Cụm đèn pha trước *r150cu* C 515000
33100kfv951za Cụm đèn pha trước *r150cu* C 555000
35340mm5600 Cụm công tắc đèn phanh trước C 80000
33710gccb00 Cụm chóa đèn hậu C 280000
33710kzvv31 Cụm chóa đèn hậu C 100000
33403ktlv01 Cụm chóa đèn xi nhan phải C 25000
33453ktlv01 Cụm chóa đèn xi nhan trái C 25000
33403kvb951 Cụm chóa đèn xi nhan trước phả C 35000
33453kvb951 Cụm chóa đèn xi nhan trước trá C 35000
33105k57v01 Cụm dây đèn pha C 70000
33105kfld21 Cụm dây đèn pha C 120000
33105kwwb20 Cụm dây đèn pha C 120000
33105kwwb21 Cụm dây đèn pha C 120000
33105kwwb61 Cụm dây đèn pha C 110000
33105kwz841 Cụm dây đèn pha trước C 90000
33120gccb00 Cụm dây điện đèn fa C 120000
33130gge901 Cụm dây điện đèn fa C 90000
33150kwn701 Cụm dây điện đèn pha trước C 380000
33130kphb31 Cụm dây điện đèn trước C 110000
33131kfl711 Cụm dây điện đèn trước C 130000
33131kfl891 Cụm dây điện đèn trước C 130000
33150k27v01 Cụm dây điện đèn trước C 200000
33150kfv791 Cụm dây điện đèn trước C 60000
33150ktl641 Cụm dây điện đèn trước C 110000
42650kzle00za Cụm vành đúc sau *nh303m* vs đen C 1950000
33182kwz901 Dây đèn vị trí trước C 35000
33410kzle01 Dây đèn xi nhan trước phải C 350000
33460kzle01 Dây đèn xi nhan trước trái C 350000
33410ktf980 Dây điện & đui đèn xi nhan trư C 310000
33460ktf980 Dây điện & đui đèn xi nhan trư C 310000
33723k12901 Dây điện đèn hậu C 35000
33750k29901 Dây điện đèn hậu C 110000
33750kwn901 Dây điện đèn hậu C 100000
33110ktf980 Dây điện đèn pha C 380000
33708k01901 Dây điện đèn sau C 220000
33708ktf981 Dây điện đèn sau C 520000
33720gfmb20 Dây điện đèn sau C 230000
33720kvg951 Dây điện đèn sau C 450000
33720kzvv31 Dây điện đèn sau C 100000
33736gfmb20 Dây điện đèn soi biển số C 60000
33405k03m61 Dây điện đèn xi nhan C 50000
33405k03n31 Dây điện đèn xi nhan 80000
33410gfmb10 Dây điện đèn xi nhan trước phả C 70000
33410k29901 Dây điện đèn xi nhan trước phả C 60000
33420kzvv31 Dây điện đèn xi nhan trước phả C 35000
33460gfmb10 Dây điện đèn xi nhan trước trá C 70000
33460k29901 Dây điện đèn xi nhan trước trá C 60000
33470kzvv31 Dây điện đèn xi nhan trước trá C 35000
32102gfm890 Dây điện công tắc đèn phanh tr C 35000
32102gge940 Dây điện công tắc đèn phanh tr C 35000
32101kvb920 Dây công tắc đèn phanh C 10000
32101kvg900 Dây công tắc đèn phanh C 10000
32105k27v00 Dây công tắc đèn phanh C 25000
64330kvg900zk Dải yếm ab cũ đen *nha69p* C 120000
90101gj6000 Ốc điều chỉnh đèn pha C 5000
33117092671 Ốc chỉnh đèn pha C 10000
33117gbj013 Ốc chỉnh đèn pha C 10000
33128ge8671 Ốc giữ choá đèn pha C 15000
33136111671 Ống bọc vít chỉnh đèn pha C 5000
33113kvbt01 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 10000
33113mat611 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 10000
33113meed01 Ống nhựa cân bằng nhiệt đèn C 25000
33126kpr900 Ống thông khí đèn pha C 35000
33103mel000 Ống thông khí đèn xi nhan C 15000
33706krj790 Ống thông khí đèn xi nhan C 35000
18350krs900 Ống xả w@ đít nhỏ máy đen C 750000
33727k29901 Ốp đèn C 10000
64331k27v00za Ốp đèn chính *nhb25m* C 35000
64331k27v10za Ốp đèn chính *nhb25m* C 35000
64501kvgv40zf Ốp đèn pha phải trước *nha62m C 160000
64501kvgv40zc Ốp đèn pha phải trước *nhb24m* C 160000
64501kvgv40ze Ốp đèn pha phải trước *nhb25m* C 160000
64501kvgv40zb Ốp đèn pha phải trước *r340c* C 160000
64501kvgv40zg Ốp đèn pha phải trước *y208m* C 160000
64502kvgv40zf Ốp đèn pha trái trước *nha62m* C 160000
64502kvgv40zc Ốp đèn pha trái trước *nhb24m* C 160000
64502kvgv40ze Ốp đèn pha trái trước *nhb25m* C 160000
64502kvgv40zb Ốp đèn pha trái trước *r340c* C 160000
64502kvgv40zg Ốp đèn pha trái trước *y208m* C 160000
61321k26900 Ốp đèn pha trước C 110000
64510kvg950za Ốp đèn pha trước phải *nha69p* C 150000
64510kvg950zb Ốp đèn pha trước phải *nha96p* C 150000
64510kvg950zc Ốp đèn pha trước phải *r313c* C 150000
64510kvgb20za Ốp đèn pha trước phải *r343c* C 230000
64510kvgb20zb Ốp đèn pha trước phải *y209m* C 230000
64510kvg950ze Ốp đèn pha trước phải *yr271* C 150000
64511kvg950za Ốp đèn pha trước trái *nha69p* C 150000
64511kvg950zb Ốp đèn pha trước trái *nha96p* C 150000
64511kvg950zc Ốp đèn pha trước trái *r313c* C 150000
64511kvgb20za Ốp đèn pha trước trái *r343c* C 230000
64511kvgb20zb Ốp đèn pha trước trái *y209m* C 230000
64511kvg950ze Ốp đèn pha trước trái *yr271* C 150000
33720k27v01 Ốp đèn sau C 45000
64320k27v10za Ốp ổ khóa ab 2013 đen C 180000
64310kww600 Ốp ổ khóa ws 110 mầu đen_2010 C 70000
33111k03m61 Ốp cao xu đèn trước C 25000
64504k35v00 Ốp dưới đèn trước C 25000
53205k57v10zc Ốp tay lái trước đen cơ C 150000
53205k57v00zd Ốp tay lái trước đĩa đen đĩa C 150000
Apkzl80105za Ốp trang trí đèn hậu C 330000
Apkzl80105zb Ốp trang trí đèn hậu C 330000
Apkzl80105zc Ốp trang trí đèn hậu C 330000
Apkzl80131za Ốp trang trí đèn xi nhan C 430000
Apkzl80131zb Ốp trang trí đèn xi nhan C 430000
Apkzl80131zc Ốp trang trí đèn xi nhan C 430000
83620k12900zc Ốp trung tâm bên trái đen C 70000
33118ktl741 Giá bắt đèn pha C 5000
33412mgsd30 Giá bắt đèn xi nhan C 110000
37213kph701 Giá giữ rơle đèn báo rẽ C 25000
37213kpw901 Giá giữ rơle đèn báo rẽ C 15000
38301k35v00 Giảm chấn bộ điều khiển đèn C 25000
80103gn5900 Giảm chấn cụm đèn sau C 35000
51400kvgv21 Giảm xóc trước bên phải ab 2009 đen C 510000
51500kvgv21 Giảm xóc trước bên trái đen C 530000
33705kvgv41 Gioăng đèn led C 50000
33729mcz003 Gioăng đèn soi biển số C 25000
33704kzl931 Gioăng a chóa đèn sau C 15000
33706kvg951 Gioăng bao kín đèn sau 1 C 15000
33707kvg951 Gioăng bao kín đèn sau 2 C 15000
33705kwwb21 Gioăng chóa đèn sau C 15000
33706k57v01 Gioăng chóa đèn sau 1 C 10000
33707k57v01 Gioăng chóa đèn sau 2 C 10000
32404ktm970 Gioăng lót đèn xi nhan C 10000
53208gfm970 Kẹp đèn pha C 5000
53209gah000 Kẹp đèn pha C 5000
32920gfm890 Kẹp a dây điện đèn sau C 5000
32930gfm890 Kẹp b dây điện đèn sau C 5000
32920mn5003 Kẹp dây đèn sau C 10000
64347001000 Long đen bắt yếm dr C 10000
90474333000 Long đen nhôm ốc dầu láp C 5000
35357gn5910 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
35357kcc900 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
35357krs900 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
35357kw7900 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 10000
35357kwwc00 Lò xo công tắc đèn phanh sau C 5000
33107gb0931 Lò xo vít chỉnh đèn pha C 5000
64200k57v10zf Mặt nạ đỏ đen C 280000
64200k57v10zb Mặt nạ đen cam đĩa C 280000
64200k57v10zh Mặt nạ đen xám đĩa C 280000
08hfghjc4boxzh Mũ scooter đen đồng l 510k C 510000
08hfghjc5zh Mũ scooter đen đồng xl C (((-
08hfgk29m13zg Mũ shmode 427k đen xám m C 427000
08hfgk29l13zf Mũ shmode 427k xanh đen l C 427000
08hfgk29m13zh Mũ shmode 480k đen mat m C 480000
08hrkhjcxxlb1a Mu jet neo xxl đỏ đen 525k C 525000
08hrkhjcxxlb2a Mu jet neo xxl đen ghi 525k C 525000
80103k01900za Nắp đậy bóng đèn *nh1* C 25000
33721k29901 Nắp đèn C 15000
64335kvgv41 Nắp đèn hộp đồ C 15000
81252k27v10 Nắp đèn hộp đồ C 15000
81252kvgv40 Nắp đèn hộp đồ C 15000
33701gccb00 Nắp đèn hậu C 120000
33701k03n31 Nắp đèn hậu C 35000
33701kev751 Nắp đèn hậu C 25000
33701kfl891 Nắp đèn hậu C 35000
33701kwwb21 Nắp đèn hậu C 70000
33702gbgb40 Nắp đèn hậu C 35000
33702gn5901 Nắp đèn hậu C 35000
33702ktl641 Nắp đèn hậu C 70000
33702ktm901 Nắp đèn hậu C 120000
33702kvrv91 Nắp đèn hậu C 45000
33703ktm971 Nắp đèn hậu C 45000
34902kzvv31 Nắp đèn hậu C 35000
33701kvrv91 Nắp đèn hậu bên trong C 25000
33703kvg951 Nắp đèn sau C 45000
33703kzle01 Nắp đèn sau C 90000
33704ktf981 Nắp đèn sau C 140000
33702gccb00 Nắp đèn soi biển số C 35000
33723ktf671 Nắp đèn soi biển số C 320000
33723ktw900 Nắp đèn soi biển số C 330000
80155k07900 Nắp đèn soi biển số C 25000
80104k29900zb Nắp đèn soi biển số*nh1* C 45000
80104k29900za Nắp đèn soi biển số*yr286r*nâu C 45000
33702k57v01 Nắp đèn xi nhan phải C 25000
33702ktm971 Nắp đèn xi nhan phải C 25000
33404mgsj31 Nắp đèn xi nhan phải trước C 160000
34904kzvv31 Nắp đèn xi nhan sau C 50000
33752k57v01 Nắp đèn xi nhan trái C 25000
33401kzvv31 Nắp đèn xi nhan trước phải C 25000
33402gbgb40 Nắp đèn xi nhan trước phải C 35000
33402gn5901 Nắp đèn xi nhan trước phải C 35000
33402kph651 Nắp đèn xi nhan trước phải C 25000
33402ktl641 Nắp đèn xi nhan trước phải C 15000
33402ktlv01 Nắp đèn xi nhan trước phải C 15000
33402ktm970 Nắp đèn xi nhan trước phải C 15000
33402kvb951 Nắp đèn xi nhan trước phải C 25000
33402kvrv91 Nắp đèn xi nhan trước phải C 15000
33402kyl841 Nắp đèn xi nhan trước phải C 35000
33451kzvv31 Nắp đèn xi nhan trước trái C 25000
33452gbgb40 Nắp đèn xi nhan trước trái C 35000
33452gn5901 Nắp đèn xi nhan trước trái C 35000
33452kph651 Nắp đèn xi nhan trước trái C 25000
33452ktl641 Nắp đèn xi nhan trước trái C 15000
33452ktlv01 Nắp đèn xi nhan trước trái C 15000
33452ktm970 Nắp đèn xi nhan trước trái C 15000
33452kvb951 Nắp đèn xi nhan trước trái C 25000
33452kvrv91 Nắp đèn xi nhan trước trái C 15000
33452kyl841 Nắp đèn xi nhan trước trái C 35000
33456k26901 Nắp đèn xi nhan trước trái C 150000
33406k26901 Nắp đèn xin nhan a C 150000
33454mgsj31 Nắp đèn xin nhan trước trái C 130000
33706kwwb21 Nắp đệm phải đèn sau phai C 10000
33756kwwb21 Nắp đệm trái đèn sau C 10000
33126k16901 Nắp đui đèn C 130000
33108ktf671 Nắp cao su chụp đui đèn pha C 220000
33710k57v01 Nắp chóa đèn hậu C 50000
80121gge900 Nắp chụp đèn soi biển số C 25000
83503kvgv40 Nắp ốp đèn soi biển số C 45000
53206kfl890zh Nắp sau tay lái *nh359m* đen C 100000
53206kvl930za Nắp sau tay lái *nha69p*neo sơn bóng đen C 160000
53206kwwv00zf Nắp sau tay lái *nha69p*rsx 2009 đen C 200000
53205ktm860zm Nắp trước tay lái *b206m*neo cơ xanh đen bạc C 180000
53205kyl840za Nắp trước tay lái *nha69p* neo x đen C 190000
53205ktlv00zb Nắp trước tay lái *nha69p* (phanh cơ) đen C 160000
53205ktm950yb Nắp trước tay lái *nha69p*neo đĩa đen C 160000
53205ktl680zf Nắp trước tay lái *rp138m*tím đen C 160000
33128ktf981 Nút bịt đèn pha C 110000
33741kak971 Phản quang đèn hậu C 150000
33741kpl902 Phản quang đèn hậu C 70000
33110kvb951 Pha đèn trước C 650000
90601kaf003 Phanh cài công tắc đèn phanh C 10000
64224kyl840 Tai bắt đèn xi nhan phải C 10000
64229kyl840 Tai bắt đèn xi nhan trái C 10000
53175ket921 Tay phanh bên phải fu 1, zx màu đen C 60000
33721kpr900 Tấm đèn soi biển số C 90000
33721ktf671 Tấm đèn soi biển số C 110000
86647k03m60ze Tem a ốp sườn phải đen C 70000
86648k03m60ze Tem a ốp sườn trái đen C 80000
86861k03m60ze Tem b ốp sườn phải đen C 45000
86862k03m60ze Tem b ốp sườn trái đen C 45000
86863k03m60ze Tem b ốp trung tâm phải đen C 45000
86864k03m60ze Tem b ốp trung tâm trái đen C 45000
87110kvbn60za Tem chữ honda 65mm đen C 5000
86641kyzg00zc Tem dán a cánh yếm phải đen đỏ C 35000
86641kyzg00za Tem dán a cánh yếm phải xám đen C 35000
86641kyzg00zb Tem dán a cánh yếm phải đỏ đen C 35000
86641kyzg00ze Tem dán a cánh yếm phải đen xám vàng C 35000
86641kyzg00zd Tem dán a cánh yếm phải nâu vàng đen C 35000
86642kyzg00zb Tem dán a cánh yếm trái đỏ đen C 35000
86642kyzg00zc Tem dán a cánh yếm trái đen đỏ C 35000
86642kyzg00ze Tem dán a cánh yếm trái đen xám vàng C 35000
86642kyzg00zd Tem dán a cánh yếm trái nâu vàng đen C 35000
86642kyzg00za Tem dán a cánh yếm trái xám đen C 35000
86861k03m30ze Tem dán ốp sườn đen xám 35000
86861k03m30zd Tem dán ốp sườn phải đỏ đen 35000
86861k03m30zc Tem dán ốp sườn phải vàng đen 35000
86862k03m30zc Tem dán ốp sườn trái vàng đen 35000
86862k03m30zd Tem dán ốp sườn trái đỏ đen 35000
86862k03m30ze Tem dán ốp sườn trái đen xám 35000
86863k03m30zc Tem dán ốp trung tâm phải vàng đen 35000
86863k03m30zd Tem dán ốp trung tâm phải đỏ đen 35000
86863k03m30ze Tem dán ốp trung tâm phải đen xám 35000
86863k03m30zb Tem dán ốp trung tâm phải cam đen 35000
86864k03m30zc Tem dán ốp trung tâm trái vàng đen 35000
86864k03m30zd Tem dán ốp trung tâm trái đỏ đen 35000
86864k03m30ze Tem dán ốp trung tâm trái đen xám 35000
86864k03m30zb Tem dán ốp trung tâm trái cam đen 35000
87101kvgv20za Tem ốp đèn fa trước phải *nha6 C 35000
87101kvgv20zb Tem ốp đèn fa trước phải *nha9 C 45000
87101kvgv20zc Tem ốp đèn fa trước phải *r313 C 35000
87101kvgv00za Tem ốp đèn fa trước phải *yr27 C 50000
87102kvgv20za Tem ốp đèn fa trước trái *nha6 C 35000
87102kvgv20zb Tem ốp đèn fa trước trái *nha9 C 45000
87102kvgv20zc Tem ốp đèn fa trước trái *r313 C 35000
87102kvgv00za Tem ốp đèn fa trước trái *yr27 C 50000
87102kvgv30za Tem ốp đèn fa trước trái *yr27 C 60000
83503kvg900 Tấm ốp đuôi đèn sau C 45000
86643kyzg00zc Tem ốp sườn phải đen đỏ C 90000
86643kyzv90zc Tem ốp sườn phải đen đỏ C 90000
86643kyzg00za Tem ốp sườn phải xám đen C 90000
86643kyzv90za Tem ốp sườn phải xám đen C 90000
86643kyzg00zb Tem ốp sườn phải đỏ đen C 90000
86643kyzv90zb Tem ốp sườn phải đỏ đen C 90000
86643kyzg00ze Tem ốp sườn phải đen xám vàng C 90000
86643kyzg00zd Tem ốp sườn phải nâu vàng đen C 90000
86643kyzv90zd Tem ốp sườn phải nâu vàng đen C 90000
86644kyzg00zc Tem ốp sườn trái đen đỏ C 90000
86644kyzv90zc Tem ốp sườn trái đen đỏ C 90000
86644kyzg00za Tem ốp sườn trái xám đen C 90000
86644kyzv90za Tem ốp sườn trái xám đen C 90000
86644kyzg00zb Tem ốp sườn trái đỏ đen C 90000
86644kyzv90zb Tem ốp sườn trái đỏ đen C 90000
86644kyzg00ze Tem ốp sườn trái đen xám vàng C 90000
86644kyzv90ze Tem ốp sườn trái đen xám vàng C 90000
86644kyzg00zd Tem ốp sườn trái nâu vàng đen C 90000
86644kyzv90zd Tem ốp sườn trái nâu vàng đen C 90000
86642k03m60ze Tem ốp trước phải đen C 90000
86643k03m60ze Tem ốp trước trái đen C 90000
86645k03m60ze Tem ốp trung tâm phải đen C 150000
86646k03m60ze Tem ốp trung tâm trái đen C 150000
33941k26950 Tấm giữ đèn xi nhan C 45000
33741kcw870 Tấm phản quang đèn hậu C 90000
53208k29900 Vành đèn pha C 220000
33101gn5901zm Vành đèn pha *r150cu* C 185000
33101kfv791 Vành đèn pha *r150cu* C 90000
33101kfv670 Vành đèn pha cr3 C 150000
33102kzvt00zs Vành đèn pha*r150cu* C 60000
44650kvb970zb Vành đúc trước *nh303m bỏ mẫu đen C 1915000
44650kvgb00za Vành đúc trước *nh303m*ab 6 nan đen C 1990000
90307gfm970 Vòng đệm khóa điều chỉnh đèn p C 10000
91540kzl931 Vòng kẹp dây điện đèn sau C 80000
91509ge2760 Vít 5 bắt ốp pha đèn ab 2012 C 5000
90103gn5910 Vít bắt đèn trước C 35000
33103147671 Vít chỉnh đèn pha C 10000

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Đặt cứu hộ xe máy

Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy

Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,228 nhà cung cấp dịch vụ, 137,537 người sử dụng và 225,195 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy

Thông tin mới cập nhật

Báo cáo thị trường Tivi ngày 02-03-2024

Bí Quyết Chọn Tủ Lạnh Hiệu Quả

Báo cáo thị trường Tivi ngày 01-03-2024

Báo cáo thị trường Tivi ngày 29-02-2024

Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×