Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

Bản đồ điểm đo chất lượng không khí PamAir

Bản đồ trực tuyến các cảm biến đo chất lượng không khí từ dự án PamAir với tần suất dữ liệu gửi về 1 phút/điểm. Các bạn cần tham khảo bản đồ hàng ngày để biết chất lượng không khí tại khu cực mình sinh sống để có những giải pháp phòng chống mỗi khi ra đường.

Định nghĩa AQI

Thuật ngữ chỉ số chất lượng không khí (AQI) được các cơ quan chính phủ sử dụng như một cách để truyền thông tới người dân về mức độ ô nhiễm không khí tại thời điểm hiện tại được dự báo sẽ có thể xảy ra. Khi chỉ số AQI tăng lên, một bộ phận lớn dân số của khu vực có môi trường không khí ô nhiễm có khả năng gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Các quốc gia khác nhau hiện nay đang sử dụng bộ tiêu chí và công thức tính chất lượng không khí riêng, tương ứng với các tiêu chuẩn chất lượng không khí được ban hành theo tiêu chuẩn của từng quốc gia.

Chỉ số AQI thường được tính toán dựa trên chỉ số của 5 loại ô nhiễm không khí lớn nhất, gồm có: tầng ozone (O3), ô nhiễm hạt dạng bụi mịn (PM2.5, PM10 – còn được gọi là vật chất hạt), carbon monoxide, sulfur dioxide (SO2) và nitơ dioxide (NO2). Sau khi áp dụng các công thức tính toán cho ra giá trị với AQI của từng thông số, giá trị AQI hiển thị sẽ là giá trị AQI lớn nhất trong năm tham số theo đơn vị thời gian được quy định(1 giờ và 1 ngày)

Công thức tính chỉ số AQI

Việc tính toán giá trị của AQI đòi hỏi phải có sự thu thập giá trị nồng độ của từng loại chất ô nhiễm không khí trong một khoảng thời gian trung bình được xác định, các giá trị này được thu thập từ thiết bị quan trắc không khí hoặc từ mô hình. Khi kết hợp giữa mô hình thu thập và giá trị đo, số liệu gồm thông số, nồng độ và thời gian đại diện cho nồng độ của chất gây ô nhiễm không khí. Các ảnh hưởng khác nhau đối với sức khoẻ con người theo từng mức nồng độ tương ứng được thiết lập bởi nghiên cứu dịch tễ học. Các chất gây ra ảnh hưởng khác nhau về tiềm năng, chức năng được sử dụng để tính toán mức độ AQI cho từng loại ô nhiễm không khí. Khoảng giá trị chất lượng không khí của từng loại ô nhiễm được miêu tả cụ thể, được quy định mã màu hiển thị cũng như các tiêu chuẩn về tư vấn sức khoẻ cho cộng đồng.

Giá trị AQI có thể tăng do sự gia tăng khí thải (ví dụ: giao thông vào giờ cao điểm hoặc khi có cháy rừng) hoặc do các chất ô nhiễm không được pha loãng. Không khí tù đọng, thường do lốc xoáy, nghịch nhiệt hoặc tốc độ gió thấp cho phép ô nhiễm không khí được giữ lại ở trong một khu vực, dẫn đến nồng độ chất ô nhiễm cao, có thể xảy ra các phản ứng hóa học giữa các chất gây ô nhiễm không khí và điều kiện sương mù.

Các phương pháp phổ biến được sử dụng trên thế giới là:

1. Phương pháp được áp dụng tại Hoa Kỳ (AQI)

Chỉ số chất lượng không khí là một hàm tuyến tính từng phần của nồng độ chất ô nhiễm. Tại ranh giới giữa các khoảng quy chuẩn AQI, có một bước nhảy không liên tục của một đơn vị AQI. Để chuyển đổi từ nồng độ sang AQI, phương trình này có dạng:

I=((Ihigh-Ilow)/(Chigh-Clow)) x (C-Clow) + Ilow

Trong đó:
I = chỉ số chất lượng không khí
C = nồng độ chất ô nhiễm
Clow = điểm dừng nồng độ là ≤ C
Chigh = điểm dừng nồng độ là ≥ C
Ilow = điểm dừng chỉ số tương ứng với Clow
Ihigh = điểm dừng chỉ số tương ứng với Chigh

2. Phương pháp tính tại Úc (AUS AQI):

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được tính toán dựa trên tiêu chuẩn của Tổ chức biện pháp bảo vệ môi trường quốc gia (NEPM), hoặc tiêu chuẩn tư vấn, cho chất gây ô nhiễm đó như sau:

AQI = nồng độ chất ô nhiễm / tiêu chuẩn chất ô nhiễm × 100

3. Phương pháp tính tại Vietnam (VN AQI)

Tính toán giá trị AQI theo giờ

a. Giá trị AQI theo giờ của từng thông số (AQIxh)

Giá trị AQI theo giờ của từng thông số được tính toán theo công thức sau đây:

AQIxh = (TSx/QCx) × 100

TSx: Giá trị quan trắc trung bình 1 giờ của thông số X
QCx: Giá trị quy chuẩn trung bình 1 giờ của thông số X
AQIxh: Giá trị AQI theo giờ của thông số X (được làm tròn thành số nguyên)
Lưu ý: Đối với thông số PM10: do không có quy chuẩn trung bình 1 giờ, vì vậy lấy quy chuẩn của TSP trung bình 1 giờ thay thế cho PM10

b. Giá trị AQI theo giờ

Sau khi có giá trịxh theo giờ của mỗi thông số, chọn giá trị AQI lớn nhất của 05 thông số trong cùng một thời gian (01 giờ) để lấy làm giá trị AQI theo giờ.

AQIh = max (AQIxh)

Tính toán giá trị AQI theo ngày

a. Giá trị AQI theo ngày của từng thông số

Đầu tiên tính giá trị trung gian là AQI trung bình 24 giờ của từng thông số theo công thức sau đây:

AQIx24h = (TSx/QCx) × 100

TSx: Giá trị quan trắc trung bình 24 giờ của thông số X
QCx: Giá trị quy chuẩn trung bình 24 giờ của thông số X
AQIx24h: Giá trị AQI tính bằng giá trị trung bình 24 giờ của thông số X (được làm tròn thành số nguyên).
Lưu ý: không tính giá trị AQIO324h

Giá trị AQI theo ngày của từng thông số được xác định là giá trị lớn nhất trong số các giá trị AQI theo giờ của thông số đó trong 01 ngày và giá trị AQI trung bình 24 giờ của thông số đó.

AQIxd = max (AQIx24h, AQIxh)Lưu ý: Giá trị AQIO3d = max(AQIO3d)

AQIxd là giá trị AQI ngày của thông số X

b. Giá trị AQI theo ngày

Sau khi đã có các giá trị AQI theo ngày của mỗi thông số, giá trị AQI lớn nhất của các thông số đó được lấy làm giá AQI theo ngày của trạm quan trắc đó.

AQId = max (AQIxd)

Phân cấp mức độ ô nhiễm dựa trên chỉ số AQI

US AQI (AQI Mỹ)

Giá trị AQICấp độ ảnh hưởng tới sức khỏeMàu
Khi giá trị AQI nằm trong khoảng:…tình trạng chất lượng không khí:…tương ứng với màu:
0 – 50TốtXanh
51 – 100Trung bìnhVàng
101 – 150Không tốt cho một số người nhạy cảmCam
151 – 200Không tốt cho sức khỏeĐỏ
201 – 300Cực kỳ không tốt cho sức khỏeTím
301 – 500Nguy hiểmNâu

Lưu ý: Các giá trị trên 500 được coi là vượt quá khoảng giá trị cần ghi nhận của AQI. Thực hiện theo các khuyến nghị cho danh mục Nguy hiểm. Thông tin bổ sung về việc giảm tiếp xúc với mức độ ô nhiễm hạt cực cao được quy định trong tài liệu được ban hành.

Mỗi loại tương ứng với một mức độ quan tâm về sức khỏe khác nhau. Sáu cấp độ quan tâm về sức khỏe và ý nghĩa của chúng là:

– “Tốt” AQI từ 0 đến 50: Chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro.
– “Trung bình” AQI từ 51 đến 100: Chất lượng không khí chấp nhận được; tuy nhiên, đối với một số chất gây ô nhiễm có thể có một mối quan tâm sức khỏe vừa phải đối với một số lượng rất ít người. Ví dụ, những người nhạy cảm với ozone bất thường có thể gặp các triệu chứng hô hấp.
– “Không tốt cho những người nhạy cảm” AQI từ 101 đến 150: Mặc dù công chúng nói chung không có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ AQI này, những người mắc bệnh phổi, người lớn tuổi và trẻ em có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone, trong khi những người mắc bệnh tim và bệnh phổi, người lớn tuổi và trẻ em có nguy cơ cao hơn mắc phải các bệnh hô hấp do lượng bụi trong không khí cao.
– “Không tốt” AQI từ 151 đến 200: Mọi người có thể bắt đầu gặp một số vấn đề về sức khỏe và các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể gặp các tác động nghiêm trọng hơn.
– “Rất không tốt” AQI từ 201 đến 300: Đây là ngưỡng cảnh báo sức khỏe cho thấy mọi người có thể gặp các ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe.
– “Nguy hiểm” AQI lớn hơn 300: Điều này sẽ kích hoạt cảnh báo sức khỏe về tình trạng khẩn cấp. Toàn bộ dân số có nhiều khả năng bị ảnh hưởng.

VN AQI (AQI Việt Nam)

Giá trị AQIChất lượng không khíẢnh hưởng đến sức khỏeMàu
0 – 50TốtKhông ảnh hưởngXanh
51 – 100Trung bìnhNhóm nhạy cảm nên hạn chế ra ngoàiVàng
101 – 200Không tốt cho nhóm nhạy cảmNhóm nhạy cảm phải hạn chế ra ngoàiCam
201 – 300Không tốt cho sức khỏeNhóm nhạy cảm tránh ra ngoài đường, số còn lại hạn chếĐỏ
301 – 500Cảnh báo nguy hiểmTất cả mọi người nên ở trong nhàNâu

Lưu ý: nhóm đối tượng nhạy cảm gồm: trẻ nhỏ, người già và những người có các vấn đề đường hô hấp

AUS AQI (AQI Úc)

Khoảng giá trị AQIMức độChú ý
0 – 33Cực kỳ tốtChất lượng không khí cực tốt và không có nguy hại gì tới sức khỏe
34 – 66TốtChất lượng không khí tốt và không gây nguy hại gì tới sức khỏe
67 – 99Bình thườngChất lượng không khí chấp nhận được.Tuy nhiên vẫn sẽ có khả năng gây ra vấn đề đối với nhóm nhạy cảm
100 – 149KémChất lượng không khí không tốt cho nhóm người nhạy cảm.những người bình thường ít có khả năng nhiễm bệnh
≥150Cực kémChất lượng không khí kém và tất cả mọi người bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.Nhóm người nhạy cảm sẽ dễ mắc phải những vấn đề nghiêm trọng hơn về đường hô hấp

Các chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu

1. PM2.5 & PM10

PM là gì?

PM là viết tắt của chất dạng hạt (cũng được gọi là ô nhiễm dạng hạt): thuật ngữ để chỉ một hỗn hợp các hạt rắn và giọt chất lỏng được tìm thấy trong không khí. Một số hạt, chẳng hạn như bụi, bụi bẩn, bồ hóng hoặc hoặc khói thuốc lá, đủ lớn hoặc tối để nhìn thấy bằng mắt thường. Những hạt khác nhỏ đến mức chỉ được phát hiện bằng cách sử dụng một kính hiển vi electron. Hạt ô nhiễm bao gồm:

– PM10: hạt có thể hít vào, với đường kính thường là 10 micromét và nhỏ hơn; và
– PM2.5: loại hạt mịn có thể hít vào với đường kính thường là 2,5 micromét và nhỏ hơn.

2,5 micromét nhỏ như thế nào? Hãy nghĩ về một sợi tóc trên đầu bạn. Sợi tóc con người trung bình là khoảng 70 micromét đường kính lớn hơn 30 lần so với hạt mịn lớn nhất.

Kích cỡ hạt bụi PM2.5

PM có hại như thế nào?

Vật chất hạt chứa chất rắn siêu nhỏ hoặc giọt chất lỏng nhỏ đến mức có thể hít vào và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Một số hạt có đường kính dưới 10 micromet có thể đi sâu vào phổi của bạn và một số thậm chí có thể xâm nhập vào máu của bạn. Trong số này, các hạt có đường kính dưới 2,5 micromet, còn được gọi là các hạt mịn hoặc PM2.5, có nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe.

Các hạt mịn cũng là nguyên nhân chính làm giảm tầm nhìn (khói mù) ở các vùng của Mỹ, bao gồm nhiều công viên quốc gia và khu vực hoang dã quý giá của chúng tôi.

Nguồn của PM

Những hạt này có nhiều kích cỡ và hình dạng và có thể được tạo thành từ hàng trăm hóa chất khác nhau.

Một số được phát ra trực tiếp từ một nguồn, chẳng hạn như các công trình xây dựng, đường không trải nhựa, cánh đồng, khói hoặc lửa.

Hầu hết các hạt hình thành trong khí quyển là kết quả của các phản ứng phức tạp của các hóa chất như sulfur dioxide và nitơ oxit, là những chất gây ô nhiễm phát ra từ các nhà máy điện, công nghiệp và ô tô.

Ngăn ngừa và giảm thiểu PM

– Bạn có thể sử dụng cảnh báo chất lượng không khí (AQI) để bảo vệ chính mình và những người khác khi PM đạt đến mức có hại.
– Luôn đeo khẩu trang hoạt chất khi ra ngoài đường
– Chọn xe hơi hoặc xe buýt làm phương tiện
– Không tập thể dục ở nơi có nhiều bụi
– Sử dụng máy lọc không khí cho gia đình và văn phòng
– Trồng cây quanh nhà và nơi làm việc

2. CO (Carbon Monoxide)

CO là gì?

CO là một loại khí không màu, không mùi có thể gây hại khi hít phải một lượng lớn. CO được giải phóng khi một cái gì đó bị đốt cháy. Nguồn CO lớn nhất cho không khí ngoài trời là ô tô, xe tải và các phương tiện hoặc máy móc khác đốt nhiên liệu hóa thạch. Một loạt các vật dụng trong nhà bạn như dầu hỏa và lò sưởi không khí chưa được xử lý, ống khói và lò nung bị rò rỉ, bếp gas cũng giải phóng CO và có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà.

CO có hại như thế nào?

Hít thở không khí với nồng độ CO cao làm giảm lượng oxy có thể được vận chuyển trong dòng máu đến các cơ quan quan trọng như tim và não.

Ở mức độ rất cao, nếu ở trong nhà hoặc trong các môi trường kín khác, CO có thể gây chóng mặt, nhầm lẫn, bất tỉnh và tử vong.

Nồng độ CO rất cao không có khả năng xảy ra ngoài trời. Tuy nhiên, khi nồng độ CO tăng cao ngoài trời, chúng có thể là mối quan tâm đặc biệt đối với những người mắc một số loại bệnh tim. Những người này vốn đã bị giảm khả năng lưu thông máu và oxy đến tim khi tim cần nhiều oxy hơn bình thường.Nên họ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi CO khi tập thể dục hoặc bị căng thẳng gia tăng. Trong những tình huống này, tiếp xúc ngắn hạn với CO tăng cao có thể dẫn đến giảm oxy đến tim kèm theo đau ngực còn được gọi là đau thắt ngực.

Nguồn CO

Khí thải từ xe máy là nguồn CO chính trong không khí ngoài trời ở các khu vực đông dân cư và có liên quan đến phơi nhiễm CO ngoài trời cao nhất ở những người không hút thuốc. Nồng độ CO ngoài trời có xu hướng cao hơn ở các khu vực đô thị và tăng cùng với mật độ xe và chiều dài con đường. Các phép đo CO xung quanh thường biểu hiện một mô hình lưỡng cực, với nồng độ cao nhất thường xảy ra vào các ngày trong tuần trong giờ đi làm trong khoảng 7h00 đến 9h00 sáng và 16h00 đến 18h00 chiều (EPA 2000a). CO cũng tích lũy trong khoang người lái của xe cơ giới. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi nồng độ gần đường trung bình đạt 3-4 ppm, thì nồng độ trung bình trong xe taxi thường là 5 ppm.

Ngăn ngừa và giảm thiểu CO

Cách nhận biết khi bị ngộ độc CO

– Các triệu chứng phổ biến nhất của ngộ độc CO là đau đầu, chóng mặt, yếu, buồn nôn, nôn, đau ngực và không minh mẫn. Những người đang ngủ hoặc đã uống rượu có thể chết vì ngộ độc CO trước khi có triệu chứng.

Mẹo phòng chống ngộ độc CO

– Để bảo vệ bạn khỏi phơi nhiễm CO, bạn nên biết về Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong khu vực sống của bạn hàng ngày
– Thay pin trong máy dò CO mỗi sáu tháng/lần. Nếu bạn không có máy dò CO chạy bằng pin hoặc pin dự phòng, hãy mua ngay.
– Nếu có hệ thống sưởi ấm, máy nước nóng và bất kỳ thiết bị đốt gas, dầu hoặc than nào khác thì cần được bảo dưỡng bởi một kỹ thuật viên có chuyên môn hàng năm.
– Giữ lỗ thông hơi và ống khói không có mảnh vụn. Các mảnh vỡ có thể chặn đường thông gió.
– Không bao giờ để động cơ chạy trong khi xe đang đỗ trong không gian kín chẳng hạn như nhà để xe.
– Không bao giờ chạy xe cơ giới, máy phát điện, máy rửa áp lực hoặc bất kỳ động cơ chạy bằng xăng nào dưới 20 feet từ cửa sổ mở, cửa ra vào hoặc lỗ thông hơi nơi khí thải có thể thoát vào khu vực kín.
– Không bao giờ sử dụng bếp nướng than, hibachi, đèn lồng hoặc bếp cắm trại di động trong nhà, lều hoặc cắm trại.
– Không bao giờ chạy máy phát điện, máy rửa áp lực hoặc bất kỳ động cơ chạy bằng xăng nào bên trong tầng hầm, nhà để xe hoặc cấu trúc kèm theo khác, ngay cả khi cửa ra vào hoặc cửa sổ đang mở.

3. O3 (Ozone)

O3 là gì?

O3 bao gồm ba nguyên tử oxy liên kết với nhau. Hai nguyên tử oxy liên kết với nhau tạo thành phân tử oxy cơ bản O2. Nguyên tử thứ ba bổ sung làm cho ozone trở thành một loại khí có tính phản ứng cao, không ổn định. Ozone được tìm thấy ở hai khu vực của bầu khí quyển Trái đất: trong bầu khí quyển phía trên và ở mặt đất. Ozone trong bầu khí quyển phía trên bảo vệ chúng ta bằng cách lọc các bức xạ cực tím gây hại từ mặt trời.

Mặt khác, ozone ở mặt đất đang gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Ozone trên mặt đất là thành phần chính của khói bụi và là sản phẩm của sự tương tác giữa ánh sáng mặt trời và khí thải từ các nguồn như xe cơ giới và công nghiệp. Ozone trên mặt đất dễ hình thành hơn trong những tháng mùa hè và đạt nồng độ cao nhất vào buổi chiều hoặc đầu buổi tối.

Ozone có thể di chuyển quãng đường dài và tích tụ đến nồng độ cao ở xa nguồn gây ô nhiễm ban đầu. Ozone trên mặt đất có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta ngay cả ở mức độ thấp. Điều này bao gồm ozone được tạo ra bởi máy tạo ozone.

O3 có hại như thế nào?

– Kích ứng và viêm mắt, mũi, họng và đường hô hấp dưới: ho, đau và cào họng hoặc cảm giác khó chịu ở ngực
– Giảm chức năng phổi: không thể thở sâu hoặc mạnh như bình thường
– Làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn và các bệnh hô hấp mãn tính như viêm phế quản mãn tính (còn gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc COPD)
– Tăng nhạy cảm với nhiễm trùng đường hô hấp
– Có thể tiếp tục làm hỏng phổi khi các triệu chứng đã biến mất

Nguồn của O3

– Nó được hình thành các phản ứng hóa học với sự có mặt của các chất ô nhiễm tiền chất như NOx và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC.

Ngăn ngừa và giảm thiểu O­3

– Để bảo vệ bạn khỏi phơi nhiễm ozone, bạn nên biết về Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong khu vực của bạn hàng ngày
– Để giảm tiếp xúc với ozone, bạn nên tránh tập thể dục vào buổi chiều và đầu giờ tối vào mùa hè.

Có một số cách bạn có thể giúp giảm ô nhiễm ozone:

– Hạn chế sử dụng ô tô của bạn trong buổi chiều và đầu giờ tối vào cuối mùa xuân, mùa hè và đầu mùa thu.
– Không sử dụng thiết bị sân cỏ chạy bằng xăng trong những khoảng thời gian này.
– Không đổ xăng xe trong những khoảng thời gian này.
– Không đốt lửa hoặc nướng ngoài trời trong những khoảng thời gian này.
– Giữ cho động cơ của xe hoặc thuyền của bạn được điều chỉnh.
– Hãy chắc chắn rằng lốp xe của bạn được bơm căng đúng cách.
– Sử dụng các sản phẩm sơn, làm sạch và văn phòng an toàn với môi trường (một số hóa chất này là nguồn của VOC).
– Bảo tồn năng lượng.

4. SO2 (Sulphur dioxide)

SO2 là gì?

Sulfur dioxide (còn được gọi là anhydride sulfide) là một hợp chất hóa học có công thức SO2. Khí này là sản phẩm chính của việc đốt các hợp chất lưu huỳnh và nó là một mối quan tâm đáng kể về môi trường. SO2 thường được mô tả là “mùi hôi của lưu huỳnh bị đốt cháy”. Sulfur dioxide là một loại khí vô cơ không màu, nặng hơn không khí.

SO2 có hại như thế nào?

Sulfur dioxide (SO2) là một loại khí chủ yếu được phát ra từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch tại các nhà máy điện và các cơ sở công nghiệp khác, cũng như đốt cháy nhiên liệu trong các nguồn di động như đầu máy, tàu và các thiết bị khác. Bằng chứng khoa học hiện tại liên quan đến phơi nhiễm SO2 với các tác động bất lợi đến hệ hô hấp. Trong các đánh giá gần đây về tiêu chuẩn, EPA đã xác định rằng ngay cả việc tiếp xúc ngắn hạn với nồng độ SO2 cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng hô hấp, đặc biệt đối với những người mắc bệnh hen suyễn. SO2 cũng phản ứng với các hóa chất khác trong không khí để tạo thành các hạt sunfat nhỏ, góp phần tạo ra mức PM2.5.

SO2 cũng phản ứng với các hóa chất khác trong không khí để tạo thành axit, rơi xuống trái đất dưới dạng mưa axit. Mưa axit làm hỏng rừng và mùa màng, thay đổi trang điểm của đất, và làm cho hồ và suối có tính axit và không phù hợp cho cá.

Nguồn của SO2

– Nguồn điểm: Nguồn lớn, ổn định với lượng khí thải tương đối cao, chẳng hạn như nhà máy điện và nhà máy lọc dầu.
– Nguồn không điểm: Các nguồn văn phòng nhỏ hơn như chất tẩy rửa khô, trạm dịch vụ xăng dầu và đốt gỗ dân dụng. Cũng có thể bao gồm các nguồn ổn định khuếch tán như cháy rừng và canh tác nông nghiệp.
– Phương tiện trên đường: Xe hoạt động trên đường cao tốc, đường phố và đường bộ.
– Nguồn không phải là đường: Xe địa hình và thiết bị cầm tay chạy bằng động cơ đốt trong. Bao gồm thiết bị sân vườn và vườn, thiết bị giải trí, thiết bị xây dựng, máy bay và đầu máy xe lửa

Ngăn ngừa và giảm thiểu SO2

– Để bảo vệ bạn khỏi ngộ độc Carbon Monoxide (SO2), bạn nên biết về Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong khu vực của bạn hàng ngày.
– Khu vực sản xuất: Đảm bảo quy trình khép kín. SO2 không thoát ra ngoài không khí nơi làm việc, thông gió tốt… Nồng độ SO2 không được vượt quá nồng độ cho phép.
– Đặc biệt chú ý đến nơi cư trú của khu vực bị ảnh hưởng bởi khói từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than hoặc dầu, khí đốt, lò gạch, lò nung thủ công.

Sinh hoạt gia đình:

– Sử dụng quạt thông gió trên bếp gas
– Không để ô tô và xe máy chạy động cơ trong nhà để xe
– Không hút thuốc trong nhà
– Cải thiện bếp để có thể đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu

Các biện pháp bảo vệ cá nhân:

– Khu vực có vật liệu hấp thụ SO2 như mặt nạ hoạt chất
– Bảo vệ da với quần áo không hấp thụ SO2, sử dụng kem để bảo vệ các bộ phận của da…
– Duy trì tập luyện cơ quan hô hấp
– Ăn nhiều protein và vitamin

5. NO2 (Nitrogen dioxide)

NO2 là gì?

Nitrogen Dioxide (NO2) là một trong những nhóm khí có khả năng phản ứng cao được gọi là oxit của nitơ hoặc oxit nitơ (NOx). Các oxit nitơ khác bao gồm axit nitric và axit nitric. NO2 được sử dụng làm chất chỉ thị cho nhóm các oxit nitơ lớn hơn.

NO2 có hại như thế nào?

Ảnh hưởng sức khỏe:

Hít thở không khí với nồng độ NO2 cao có thể gây kích ứng đường thở trong hệ hô hấp của con người. Phơi nhiễm như vậy trong thời gian ngắn có thể làm nặng thêm các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là hen suyễn, dẫn đến các triệu chứng về đường hô hấp (như ho, khò khè hoặc khó thở), nhập viện và đến phòng cấp cứu. Phơi nhiễm lâu hơn với nồng độ NO2 tăng cao có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh hen suyễn và có khả năng tăng nhạy cảm với nhiễm trùng đường hô hấp. Những người mắc bệnh hen suyễn, cũng như trẻ em và người già thường có nguy cơ cao hơn đối với các ảnh hưởng sức khỏe của NO2.

NO2 cùng với NOx khác phản ứng với các hóa chất khác trong không khí để tạo thành cả vật chất hạt và ozone. Cả hai điều này cũng có hại khi hít phải do ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Tác động môi trường:

NO2 và NOx khác tương tác với nước, oxy và các hóa chất khác trong khí quyển để tạo thành mưa axit. Mưa axit gây hại cho các hệ sinh thái nhạy cảm như hồ và rừng.

Các hạt nitrat tạo ra từ NOx làm cho không khí trở nên mờ và khó nhìn thấy. Điều này ảnh hưởng đến nhiều công viên quốc gia mà chúng tôi ghé thăm để xem.

NOx trong khí quyển góp phần gây ô nhiễm chất dinh dưỡng ở vùng nước ven biển.

Nguồn của NO2

NO2 chủ yếu bay vào không khí từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. NO2 hình thành từ khí thải của ô tô, xe tải và xe buýt, nhà máy điện và thiết bị ngoài đường.

Phòng ngừa và giảm thiểu NO2

– Để bảo vệ bạn khỏi phơi nhiễm NO2, bạn nên biết về Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong khu vực của bạn hàng ngày
– Trong khu vực nhà bếp, bất kể khí than, dầu hỏa, khí đốt đều tạo ra khí độc. Trong đó, khí than là ô nhiễm nghiêm trọng nhất vì nó tạo ra NO2, SO2 và khói bụi. Khí từ quá trình đốt tạo ra khí NO2 cao gấp 5-6 lần so với bên ngoài, có hại cho đường thở.
– Để ngăn chặn các tác hại trên do khói, khí độc trong bếp, cần làm sạch môi trường trong bếp như mở cửa sổ thường xuyên hoặc mỗi lần nấu nướng phải được thông gió kỹ bằng quạt thông gió. Mỗi lần nấu phải được giữ ở mức lửa chính xác, không để cháy quá nhiều. Xây bếp cách xa phòng ngủ. Ngoài ra, chậu cây cảnh hoặc chậu hoa có thể được đặt trong nhà bếp vì chúng có thể hấp thụ một số khí độc hại; Bạn cũng có thể mua máy hút bụi và đặt nó lên bếp để hấp thụ khí độc từ bếp tỏa nhiệt.

Đặt dịch vụ như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm dịch vụ tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để dịch vụ có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi dịch vụ, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho dịch vụ biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết để gửi đến dịch vụ...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm dịch vụ gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt dịch vụ

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết để gửi đến dịch vụ... bạn cần yêu cầu dịch vụ, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm dịch vụ

Lợi ích khi đặt dịch vụ từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới dịch vụ liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào dịch vụ cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, dịch vụ sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được dịch vụ cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với dịch vụ
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,224 nhà cung cấp dịch vụ, 137,512 người sử dụng và 225,077 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt dịch vụ từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×