Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy rửa bát Hafele

Máy rửa bát Hafele

Tài liệu tham khảo hướng dẫn sử dụng máy rửa bát Hafele

 • Sách hướng dẫn sử dụng giúp bạn sử dụng sản phẩm một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
 • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và khởi động sản phẩm.
 • Luôn tuân thủ các hướng dẫn an toàn.
 • Giữ sách hướng dẫn sử dụng để tham khảo khi cần thiết.
 • Đọc kỹ các tài liệu cung cấp kèm theo sản phẩm.
 • Hãy nhớ rằng sách hướng dẫn sử dụng này cũng áp dụng cho một số dòng sản phẩm khác.
 • Sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm sẽ được nêu rõ trong sách hướng dẫn.

Giải thích các ký hiệu

 • Các ký hiệu sau được sử dụng nhất quán trong Sách hướng dẫn sử dụng này:
 • Thông tin quan trọng hoặc các lời khuyên hữu ích về quá trình sử dụng sản phẩm
 • Cảnh báo về các tình huống nguy hiểm về người và tài sản
 • Cảnh báo điện giật
View Fullscreen

 Máy rửa bát Hafele

Có thể bạn quan tâm