Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

– Gửi yêu cầu cứu hộ và sửa chữa đến các nhà cung cấp dịch vụ có khoảng cách gần nhất mà bạn yêu cầu;

– Cung cấp cho bạn một bảng giá tham khảo sát với thực tế nhất được cập nhật liên tục trong quá trình hoạt động để bạn có thể ước lượng và thương thảo với nhà cung cấp;

– Trực tiếp chịu trách nhiệm bảo hành cho các ca sửa chữa mà nhà cung cấp dịch vụ thực hiện để đảm bảo rằng khách hàng sẽ không phải trả thêm kinh phí bên ngoài khoản đã trả cho nhà cung cấp theo thỏa thuân;

– Tuyển dụng và kiểm tra chất lượng các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo những nhà cung cấp tin cậy nhất, cam kết chất lượng tốt nhất, có tay nghề phù hợp nhất sẽ phục vụ bạn trên hệ thống.

Xem thêm  10 lợi ích của việc sử dụng dịch vụ trên hệ thống Rada

Nhiều người quan tâm