Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Chỉ số Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2018

Tài liệu báo cáo ” Chỉ số Thương Mại Điện Tử Việt Nam năm 2018 ”

Chỉ số Thương mại điện tử 2018 được xây dựng trong bối cảnh sau hai mươi năm xuất hiện ở Việt Nam Internet đã tác động sâu sắc và toàn diện tới kinh tế xã hội. Sau giai đoạn hình thành và phổ cập, từ năm 2016 thương mại điện tử nước ta đã bước sang giai đoạn phát triển nhanh. Theo ước tính của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử năm 2017 đạt trên 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong ba năm tiếp theo 2018 – 2020.

Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2018 được xây dựng từ kết quả khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Phương pháp xây dựng chỉ số được kế thừa từ các năm trước. Đặc biệt, chỉ số năm nay xem xét kỹ tình hình đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia cũng như quốc tế, thu nhập bình quân đầu người và số lượng doanh nghiệp tại mỗi địa phương. Cân nhắc mối tương quan cao giữa tỷ lệ tên miền quốc gia trên một nghìn dân với hạ tầng và nguồn nhân lực cho thương mại điện tử, tương tự như 2017, năm nay không tiến hành xây dựng chỉ số cho những địa phương có tỷ lệ này quá thấp.

Mặc dù sự phát triển của thương mại điện tử đã bắt đầu lan tỏa tới nhiều địa phương nhưng khoảng cách số vẫn còn rất lớn. Hai thành phố lớn nhất đồng thời là hai trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ. Ngoài Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung, những địa phương có thứ hạng cao là những địa phương nằm trong khu vực cận kề với hai thành phố trên.

Bên cạnh việc khảo sát và xếp hạng thương mại điện tử tại các địa phương theo các tiêu chí hạ tầng và nguồn nhân lực, giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giao dịch giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp (G2B), Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2018 phân tích một số thử thách sẽ tác động lớn tới sự phát triển của thương mại điện tử nước ta trong những năm tới, bao gồm quản lý thuế, kinh tế chia sẻ và công nghệ blockchain.

View Fullscreen

 Thương Mại Điện Tử Việt Nam

NỘI DUNG

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • CHƯƠNG I – TỔNG QUAN
  • 1. Tốc độ tăng trưởng: tiếp tục ở mức cao
  • 2. Tên miền và website: quốc gia hay quốc tế
  • 3. Blocchain và Tiền số: bức tranh tương phản
  • 4. Kinh tế chia sẻ: tiến hay lùi
  • 5. Quản lý thuế đối với thương mại điện tử: bước ngoặt đầu tiên
  • 6. Cánh mạng công nghiệp lần thứ tư: từ mong muốn tới hành động
 • CHƯƠNG II – TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018
  • 1. CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT
  • 2. HẠ TẦNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
   • a. Trang bị thiết bị điện tử
   • b. Sử dụng email và các công cụ hỗ trợ trong công việc
   • c. Lao động chuyên trách về thương mại điện tử
   • d. Chi phí mua sắm, trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử
  • 3. GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG (B2C)
   • a. Website doanh nghiệp
   • b. Kinh doanh trên mạng xã hội
   • c. Tham gia các sàn thương mại điện tử
   • d. Kinh doanh trên nền tảng di động
   • e. Các hình thức quảng cáo website và ứng dụng di động
  • 4. GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP (B2B)
   • a. Sử dụng các phần mềm quản lý
   • b. Sử dụng chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử
   • c. Nhận đơn đặt hàng và đặt hàng qua các công cụ trực tuyến
   • d. Tỷ lệ đầu tƣ, xây dựng và vận hành website/ứng dụng di động
   • e. Đánh giá hiệu quả của việc bán hàng qua các công cụ trực tuyến
  • 5. GIAO DỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP (G2B)
   • a. Tra cứu thông tin trên các website cơ quan nhà nước
   • b. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến
   • c. Lợi ích của dịch vụ công trực tuyến
 • CHƯƠNG III – CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THEO ĐỊA PHƯƠNG
  • 1. CHỈ SỐ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  • 2. CHỈ SỐ VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
  • 3. CHỈ SỐ VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP
  • 4. CHỈ SỐ VỀ GIAO DỊCH CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP
  • 5. CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
 • PHỤ LỤC
  • Phụ lục 1 – Chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia
  • Phụ lục 2 – Chỉ số Môi trường kinh doanh
  • Phụ lục 3 – Chỉ số Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông
  • Phụ lục 4 – Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
  • Phụ lục 5 – Dân số, Doanh nghiệp và Thu nhập
  • Phụ lục 6 – Phân bổ tên miền quốc gia “.VN” theo địa phương

Có thể bạn quan tâm