Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

xử phạt hành chính