Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6636-2: