Quét mã QR tải app đặt dịch vụ tin học
 

 

 

 

 

thay mặt kính điện thoại