Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

phòng 10 – 25m