Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

khai thuê hải quan