Quét mã QR tải app đặt dịch vụ giàn phơi, cửa lưới
 

 

 

 

 

giàn phơi thông minh