Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

chuyển đổi số điện thoại 11 số; Viettel