Quét mã QR tải app đặt dịch vụ
 

 

 

 

 

Chỉ số TMĐT Việt Nam