Thay rờ le điện tử bảo vệ block tủ lạnh

250.000 

Đơn vị: Cái; Giá nhân công: 100000đ;

Danh mục: