Sơn sàn gỗ sử dụng sơn dầu DULUX

Thợ báo giá khí kết nối trên app; Đơn vị tính: m dài; Giá sơn đã bao gồm Sơn, tiền công thợ, dụng cụ sơn, bạt che; Sơn hai lớp; Diện tích tối thiểu từ 10m trở lên; Dưới 10m giá giá thành bằng 120% giá thông báo; Bạn cần tải ứng dụng Rada để đặt thợ.

Danh mục: