Sensor nhiệt độ tủ lạnh Samsung

150.000 

Đơn vị: Cái; Giá nhân công: 150000đ;

Danh mục: