Quạt dàn lạnh đúc khối 12V-DC – 15V-DC quay ngược

310.000 

Đơn vị: Cái; Giá nhân công: 150000đ;