Cụm đồng cơ máy giặt gồm mâm từ, cuận dây, bộ ly hợp máy Aqua

1.070.000 

Đơn vị tính: Bộ; Nhân công sửa chữa, thay thế: 500.000đ; Bạn cần cài ứng dụng Rada để đặt thợ gần nhất tư vấn cụ thể trường hợp của mình

Danh mục: