Board tủ lạnh Hitachi model R-H200GV4, R-H230GV4, R-H310GV4, R-H350GV4

1.960.000 

Đơn vị: Bộ; Giá nhân công: 300000đ;

Danh mục: