Board nguồn tủ lạnh Aqua Inverter 209, 226, 227, 246, 247, 257, 259BN

920.000 

Đơn vị: Bộ; Giá nhân công: 250000đ;

Danh mục: