Board Inverter tủ lạnh Aqua loại dùng 2 board

880.000 

Đơn vị: Bộ; Giá nhân công: 150000đ;

Danh mục: