Bộ sensor nhiệt độ tủ lạnh LG loại dây ngắn

280.000 

Đơn vị: Bộ; Giá nhân công: 150000đ;

Danh mục: