Quét mã QR tải app đặt thợ sửa khóa
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Các loại khóa

Ổ khóa xe honda

Tra cứu bảng giá các loại khóa và bộ phận liên quan đến khóa (chìa khóa, cụm ổ khóa, ốc khóa, lẫy khóa…) trên xe Honda thông dụng hiện có trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Part_Name Unit Price
90231198010 Đai ốc bộ khoá ly hợp 14mm C 10000
90314kvb900 Đai ốc khóa C 15000
90212671005 Đai ốc khóa 10mm C 80000
90231087010 Đai ốc khoá ly hợp 14mm C 10000
90231km7700 Đai ốc khoá ly hợp 14mm C 15000
34260kvgv41 Đèn hộp đồ & soi khóa điện C 90000
77505kwn900 Đệm khóa hộc đồ trước trái C 25000
77236gw0000 Đệm khóa yên xe C 5000
77236kwz900 Đệm khóa yên xe C 5000
77237get000 Đệm khóa yên xe C 15000
90307gj6003 Đệm khoá 6mm C 10000
90431gn5910 Đệm khoá ly hợp C 5000
64440k12900 Đế khóa trượt C 35000
77237kev900 Đệm khóa yên xe C 10000
77230kzvv00 Bộ khóa yên xe C 40000
77229340003 Bạc đệm chốt khóa yên xe C 5000
23911gb4770 Bạc lót khoá heo số C 25000
23911kph900 Bạc lót khoá heo số C 45000
23911krs830 Bạc lót khoá heo số C 10000
23911krs920 Bạc lót khoá heo số C 5000
77240kph691 Bộ ổ khóa yên C 290000
77240ktl680 Bộ ổ khóa yên C 70000
35101k27v01 Bộ công tắc khóa điện C 310000
35101kzr601 Bộ công tắc khóa điện C 280000
64440kvg900 Bộ chốt khóa xăng C 100000
35014gfmb10 Bộ khóa điện C 4174720
35010gbgb20 Bộ khóa điện C 785000
35010gbgb40 Bộ khóa điện C 860000
35010gcca10 Bộ khóa điện C 1270000
35010gfmb11 Bộ khóa điện C 2275000
35010k01900 Bộ khóa điện C 2415000
35010k03m00 Bộ khóa điện 440000
35010k03m60 Bộ khóa điện C 430000
35010k12900 Bộ khóa điện C 590000
35010k12931 Bộ khóa điện C 590000
35010k26900 Bộ khóa điện C 2685000
35010k29900 Bộ khóa điện C 2120000
35010k29910 Bộ khóa điện C 1140000
35010k44v00 Bộ khóa điện C 540000
35010k57v00 Bộ khóa điện C 320000
35010kfl890 Bộ khóa điện C 1020000
35010kfld00 Bộ khóa điện C 180000
35010kph690 Bộ khóa điện C 2230000
35010kph700 Bộ khóa điện C 1195000
35010ktf980 Bộ khóa điện C 2970000
35010ktl680 Bộ khóa điện C 160000
35010ktl750 Bộ khóa điện C 1140000
35010ktm950 Bộ khóa điện C 1220000
35010kvb900 Bộ khóa điện C 1060000
35010kvg900 Bộ khóa điện C 1550000
35010kvgv40 Bộ khóa điện C 2050000
35010kvlv30 Bộ khóa điện C 480000
35010kvr950 Bộ khóa điện C 1140000
35010kwn710 Bộ khóa điện C 570000
35010kwn900 Bộ khóa điện C 1890000
35010kwwa00 Bộ khóa điện C 650000
35010kwwb20 Bộ khóa điện C 590000
35010kwz840 Bộ khóa điện C 700000
35010kyzv00 Bộ khóa điện C 470000
35010kyzv20 Bộ khóa điện C 560000
35010kzle00 Bộ khóa điện C 540000
35010kzvv30 Bộ khóa điện C 310000
35014gfmb11 Bộ khóa điện C 4530000
35010k27v10 Bộ khóa điện ab tìm xe C 2375000
35010k27v00 Bộ khóa điện ab tiêu chuẩn C 730000
35010k12910 Bộ khóa điện lead 2015 (trắng) C 590000
35010k27v50 Bộ khóa điện tìm xe C 1380000
35101k57v01 Bộ khóa điện và công tắc máy C 250000
35010k07940 Bộ khóa đện C 580000
35101k03m01 Bộ khóa công tắc máy 330000
16951kev900 Bộ khóa xăng C 370000
16951kfl851 Bộ khóa xăng C 300000
16951kpw901 Bộ khóa xăng C 260000
16951kss901 Bộ khóa xăng C 200000
77239gb2721 Bộ khóa yên C 90000
77239kab000 Bộ khóa yên C 320000
77230k07900 Bộ khóa yên xe C 45000
77230k27v00 Bộ khóa yên xe C 80000
77230kzvt00 Bộ khóa yên xe C 45000
35101k35v01 Bộ khóa, công tắc máy C 260000
35101k44v01 Bộ khóa, công tắc máy C 240000
35101ktl750 Bộ khóa, công tắc máy C 590000
90023gn2000 Bu lông bắt cần đẩy khoá cổ C 15000
35109k25911 Bu lông chìm 5x8 khóa điện C 5000
35109kwwa01 Bu lông chìm 5x8 khóa điện C 10000
90083gcc000 Bu lông khóa bánh răng cam 5mm C 25000
77228340003 Cao su đệm chốt khóa yên xe C 10000
81146gfm900 Cao su a khoang chứa đồ trước C 100000
64321kzvj00 Cao su ổ khóa C 10000
81147gfm900 Cao su b khoang chứa đồ trước C 25000
81146gn2000 Cao su cửa khoang chứa đồ C 45000
53108gn5900 Cần đẩy khóa cổ C 5000
53185gge900 Cần khóa phanh sau C 25000
53185kvb920 Cần khóa phanh sau C 25000
16963kphc01 Cần khóa xăng C 60000
16963kpw901 Cần khóa xăng C 45000
16963kss901 Cần khóa xăng C 50000
37104mgzd00 Chìa khóa C 70000
16530k27v00 Chốt khóa bình xăng C 35000
51432kej900 Chốt khóa dầu C 140000
51432km7910 Chốt khóa dầu C 170000
51432gge901 Chốt khóa dầu giảm xóc trước C 35000
51432gge941 Chốt khóa dầu giảm xóc trước C 35000
51432ktf641 Chốt khóa dầu giảm xóc trước C 15000
80178k12900 Chốt khóa nắp mở bình xăng C 10000
77210gn5730 Chốt khóa yên xe C 60000
77230kwn900 Chốt khóa yên xe C 90000
53109gn5780 Chốt khoá cổ C 10000
64440kwn901 Chốt nắp khóa mở bình xăng C 90000
53183gw3980 Chốt tay khóa phanh C 25000
46633kj9000 Chụp định vị tấm khóa phanh C 60000
35125gge900 Chụp bảo vệ khóa điện C 35000
88113gn5900 Chụp cao su ốc khoá gương C 5000
88113ket900 Chụp cao su ốc khoá gương C 10000
88113ktl740 Chụp cao su ốc khoá gương C 5000
88113ktm970 Chụp cao su ốc khoá gương C 5000
88113kwwa00 Chụp cao su ốc khoá gương C 5000
88113kzle00 Chụp cao su ốc khoá gương C 10000
88114kfl710 Chụp cao su ốc khoá gương C 10000
88114kfv830 Chụp cao su ốc khoá gương C 5000
88114krs860 Chụp cao su ốc khoá gương C 10000
88115krs900 Chụp cao su ốc khoá gương C 5000
88115kwn900 Chụp cao su ốc khoá gương C 10000
88115kwn980 Chụp cao su ốc khoá gương C 5000
35107ktf640 Chụp cao su khóa điện C 120000
81141gccc50za Cửa khoang chứa đồ *nh1* C 470000
81141k12900zm Cửa khoang chứa đồ *y183m* C 30000
77235gccc51 Cụm gài chốt khóa yên C 330000
77230gn5730 Cụm gài chốt khoá yên xe C 45000
35100k26901 Cụm khóa điện C 960000
64450kvg900 Cụm khóa nắp bình xăng C 160000
77230ge0003 Cụm khóa yên xe C 490000
77230k12900 Cụm khóa yên xe C 50000
77230k35v00 Cụm khóa yên xe C 50000
77230k44v00 Cụm khóa yên xe C 50000
77230kev900 Cụm khóa yên xe C 115000
77230kph701 Cụm khóa yên xe C 45000
77230kph901 Cụm khóa yên xe C 140000
77230ktl741 Cụm khóa yên xe C 35000
77230kww600 Cụm khóa yên xe C 35000
77230kyz900 Cụm khóa yên xe C 45000
77230kzl930 Cụm khóa yên xe C 50000
77230kfl890 Cụm khóa yên xe (hd ko cho đặt nữa C 45000
35100kfld00 Cụm khoá điện C 140000
35100gn5982 Cụm khoá điện C 610000
35100k35v01 Cụm khoá điện C 420000
35100k35v11 Cụm khoá điện C 560000
35100kfl891 Cụm khoá điện C 840000
35100kph701 Cụm khoá điện C 430000
35100ktf641 Cụm khoá điện C 1100000
35100ktl680 Cụm khoá điện C 140000
35100ktm951 Cụm khoá điện C 450000
35100kvb901 Cụm khoá điện C 440000
35100kvg901 Cụm khoá điện C 550000
35100kvr951 Cụm khoá điện C 640000
35100kwn901 Cụm khoá điện C 730000
35100kyzv00 Cụm khoá điện C 330000
35100kzvv31 Cụm khoá điện C 280000
35011kvgp00 Cụm từ & chìa khóa điện p00 C 880000
35011kvgq00 Cụm từ & chìa khóa điện p00 C 890000
35011gfmb10 Cụm từ khóa điện C 1030000
35011kphp00 Cụm từ khóa điện C 1030000
35011kphq00 Cụm từ khóa điện C 1030000
35011kpht00 Cụm từ khóa điện C 480000
35011kphu00 Cụm từ khóa điện C 480000
35011gfc850 Cụm từ khóa điện C 620000
35011k01900 Cụm từ khóa điện C 660000
35011ktlp00 Cụm từ khóa điện C 530000
35011ktlq00 Cụm từ khóa điện C 530000
35011kvbp00 Cụm từ khóa điện C 360000
35011kvbq00 Cụm từ khóa điện C 360000
35011kwn900 Cụm từ khóa điện C 970000
35110k03m61 Cụm từ khóa điện C 230000
35110k25901 Cụm từ khóa điện C 160000
35110k35v01 Cụm từ khóa điện C 220000
35110k35v11 Cụm từ khóa điện C 430000
35110k44v01 Cụm từ khóa điện C 200000
35100gn5904 Cum khoa dien C 770000
77240gccc50 Dây cáp khóa yên C 440000
77240gfm970 Dây cáp khóa yên C 260000
77240gge940 Dây cáp khóa yên C 250000
77240k01901 Dây cáp khóa yên C 180000
77240k12901 Dây cáp khóa yên C 100000
77240k26900 Dây cáp khóa yên C 50000
77240k35v01 Dây cáp khóa yên C 60000
77240kvb900 Dây cáp khóa yên C 25000
77241kvga30 Dây cáp khóa yên C 190000
77241kvgv41 Dây cáp khóa yên C 110000
77241k27v01 Dây cáp khoá yên xe C 190000
77241k29901 Dây cáp khoá yên xe C 190000
77241ktm971 Dây cáp khoá yên xe C 120000
77241kwn901 Dây cáp khoá yên xe C 150000
77241kzy701 Dây cáp khoá yên xe C 130000
77240kfl890 Dây dẫn khoá yên C 25000
77240kzl930 Dây dẫn khoá yên C 25000
46620kwz841 Dây khóa phanh C 200000
77240ktf641 Dây khóa yên C 140000
77241kvg900 Dây khóa yên C 190000
81133kzla00 Đệm cao su khóa điện C 10000
77241kyzv01 Day cáp khóa yên xe C 100000
17632kyz900 Ống nhiên liệu pb nối van khóa C 130000
81131kvg950 Ốp ổ khóa ab 2009 C 45000
64320k27v10za Ốp ổ khóa ab 2013 đen C 180000
81131kvb951za Ốp ổ khóa click C 120000
64310kww710zh Ốp ổ khóa rsx 110 *nha69p* C 120000
64310kww710zd Ốp ổ khóa rsx 110 *r313c* C 120000
64310kww710zf Ốp ổ khóa rsx 110 *r340c* C 120000
64310kww710za Ốp ổ khóa rsx 110 *nh262m* C 120000
64310kww710zb Ốp ổ khóa rsx 110 *nh411m* C 120000
64310kww710zg Ốp ổ khóa rsx 110 *nha96p* C 120000
64310kww600 Ốp ổ khóa ws 110 mầu đen_2010 C 70000
64310kww640 Ốp ổ khóa ws 110_2012 C 70000
35112kvgv41 Ốp bọc điều khiển trong phôi chìa khóa C 15000
53186gbl870 Ốp cần khóa phanh sau C 5000
81141k44v00zb Ốp dưới ổ khóa *nh1* C 120000
81131k01900za Ốp dưới ổ khóa *nh-1* C 160000
81141k44v00za Ốp dưới ổ khóa *yr286r*nâu C 120000
81131gge900 Ốp khoang chứa đồ trước C 130000
77242kvb900 Giá bắt cáp khóa yên C 15000
77582k26900 Giá bắt dây cáp khóa yên C 25000
35105k26900 Giá bắt khóa điện C 80000
77160k26900 Giá bắt khóa yên C 140000
77242kab000 Giá giữ khoá yên xe C 110000
77242kzl930 Giá giữ khoá yên xe C 15000
16958kcw870 Gioăng van khóa xăng C 100000
35012gfmb10 Khóa điện C 1340130
35012gfmb11 Khóa điện C 1460000
35012k01900 Khóa điện C 910000
64440k35v00 Khóa bình xăng C 50000
64440kwn711 Khóa bình xăng C 60000
08m53gfc000 Khóa chữ u (loại ngắn) C 320000
08m53ewm760a Khóa chữ u *đỏ* C 200000
08m53ewm710a Khóa chữ u *đen* C 200000
08m53ewm750a Khóa chữ u xanh C 200000
77500kwn900za Khóa hộc đồ trước trái *yr286rnâu C 45000
77500kwn900zb Khóa hộp đồ trước trái *nh1* C 35000
77500kwn900zc Khóa hộp đồ trước trái *r349r C 35000
77239gcca10 Khóa hộp chứa đồ C 390000
77239gfmb20 Khóa khoang chứa đồ trước C 470000
35190kzr601 Khóa mở yên C 160000
23802gn5910 Khóa nhông tải trước C 10000
16970kph902 Khóa xăng tự động C 200000
40531kwv003 Khóa xích tải C 80000
77230kvg900 Khóa yên C 70000
77239196017 Khóa yên C 410000
77239kvb900 Khóa yên C 320000
77239kzla01 Khóa yên C 280000
77239kzvv31 Khóa yên C 130000
50710gb4007 Khoá đèo hàng C 550000
40531205013 Khoá xích tải C 45000
40531kev900 Khoá xích tải C 60000
40531kph702 Khoá xích tải C 70000
40531kph901 Khoá xích tải C 15000
40531krs900 Khoá xích tải C 10000
40531ktl641 Khoá xích tải C 10000
77240ktm851 Khoá yên C 380000
81250kph900 Khoang chứa đồ C 480000
81250ktl640 Khoang chứa đồ C 130000
81250ktm970 Khoang chứa đồ C 120000
81250kvg950 Khoang chứa đồ C 280000
81250kww640 Khoang chứa đồ C 160000
81250kwwb20 Khoang chứa đồ C 110000
17505k01900 Khoang chứa tràn xăng C 45000
64351k27v00 Kẹp giữ khóa bình xăng C 25000
77234kyz900 Lò xo khóa yên xe C 10000
16952gccb50 Lưới van khóa xăng C 80000
46510kj9000 Lò xo b khóa dây phanh C 5000
75581kcw870 Lò xo cài khóa C 15000
75581gn8920 Lò xo cài khóa yên C 10000
75581kwz900 Lò xo cài khóa yên C 15000
47133gn5900 Lò xo chốt khóa cổ C 5000
53188kvb920 Lò xo hồi vị khóa phanh C 5000
53199gcs010 Lò xo hồi vị khóa phanh C 5000
53199kvg910 Lò xo hồi vị khóa phanh C 5000
53199kzle00 Lò xo hồi vị khóa phanh C 10000
75581673000 Lò xo khóa điện C 10000
77504sj6013 Lò xo khóa hộc đồ trước trái C 50000
75581gfm970 Lò xo khóa khoang chứa đồ trướ C 10000
77234gn2000 Lò xo khóa yên xe C 35000
77234k35v00 Lò xo khóa yên xe C 5000
77235469000 Lò xo khóa yên xe C 10000
77236get000 Lò xo khóa yên xe C 5000
77236gccc51 Lò xo ngàm khóa yên C 10000
77238gccc50 Lò xo ngàm khóa yên C 10000
53182gw3980 Lò xo tay khóa phanh C 15000
64472kvgv40 Móc khóa nắp hộp đồ trước C 15000
81133gccc50 Nắp đậy khóa C 10000
77235kzvt00 Nắp a khóa yên C 25000
08f81kvb720 Nắp ổ khóa điện *đỏ* C 45000
08f81kvg720 Nắp ổ khóa điện *đỏ* C 25000
08f81kvg740 Nắp ổ khóa điện *bạc* C 25000
08f81kvb730 Nắp ổ khóa điện *vàng* C 45000
08f81kvg730 Nắp ổ khóa điện *vàng* C 25000
08f81kvg760 Nắp ổ khóa điện *xám* C 25000
08f81kvb710 Nắp ổ khóa điện *xanh* C 45000
08f81kvg710 Nắp ổ khóa điện *xanh* C 25000
83556k26900 Nắp ổ khóa yên C 170000
77236kzvt00 Nắp b khóa yên C 10000
64309gge900 Nắp bản lề khoang chứa đồ trướ C 5000
64443kvg900 Nắp chốt khóa xăng C 15000
77237k35v00 Nắp chốt khóa yên xe C 15000
77237kwn900 Nắp chốt khóa yên xe C 25000
35105ktf640 Nắp chụp khóa điện C 100000
81133gfh920 Nắp chụp khóa điện C 10000
81136k01900 Nắp chụp khóa điện C 25000
81135kzvj00zd Nắp chụp khóa điện*nh138* C 15000
80160k03n30 Nắp khóa điện C 25000
80160k07900 Nắp khóa điện C 25000
77237gccc50 Nắp khóa yên C 35000
80120k57v00 Nắp khóa yên C 5000
80120kwwa00 Nắp khoá yên C 5000
81141k12900zh Nắp khoang chứa đồ *nh-b25m* C 35000
81141k12900zg Nắp khoang chứa đồ *nh-b35p* C 35000
81141k12900zl Nắp khoang chứa đồ *nh-b50m* C 35000
81141k12900zf Nắp khoang chứa đồ *pb-390m* C 35000
81141k12900zd Nắp khoang chứa đồ *r-350c* C 35000
81141k12900za Nắp khoang chứa đồ *y-208m* C 35000
81141k12900zc Nắp khoang chứa đồ *yr-299p* C 35000
81141k12900zb Nắp khoang chứa đồ *yr-303m* C 35000
81141gge900 Nắp khoang chứa đồ trước C 45000
81141k35v00zf Nắp khoang chứa đồ*nha76m* C 60000
81141k35v00ze Nắp khoang chứa đồ*nhb18m* C 60000
81141k35v00zd Nắp khoang chứa đồ*nhb25m* C 45000
81141k35v00zc Nắp khoang chứa đồ*nhb35p* C 45000
81141k35v00zb Nắp khoang chứa đồ*r350c* C 45000
81141k35v00za Nắp khoang chứa đồ*yr320m* C 45000
77237gfm970 Nắp ngàm khóa yên C 10000
81138kwn710zc Nắp phải khóa điện *nh1* C 25000
81138kwn710zb Nắp phải khóa điện *r349r* C 25000
81138kwn930za Nắp phải khóa điện *yr286r*nâu C 110000
81141kwn900zb Nắp trái khóa điện *nh1* C 25000
81141kwn900zc Nắp trái khóa điện *r349r* C 25000
77230kvb900 Ngàm khóa yên C 70000
77230kwz900 Ngàm khóa yên C 45000
77235gge900 Ngàm khóa yên C 70000
77235gge940 Ngàm khóa yên C 70000
77230kzr600 Ngàm khóa yên xe C 70000
77230kzr602 Ngàm khóa yên xe C 70000
77230kpr900 Ngoàm khóa yên xe C 160000
35121gfmb10 Phôi chìa khóa C 230000
35121gfmt00 Phôi chìa khóa C 230000
35121gfmt10 Phôi chìa khóa C 230000
35121gfmu00 Phôi chìa khóa C 230000
35121gfmu10 Phôi chìa khóa C 230000
35121kee630 Phôi chìa khóa C 170000
35121mn9611 Phôi chìa khóa C 190000
35121kpht00 Phôi chìa khóa t00 C 260000
35121kpht10 Phôi chìa khóa t10 C 260000
35121kpht20 Phôi chìa khóa t20 C 260000
35121kpht30 Phôi chìa khóa t30 C 260000
35121kpht40 Phôi chìa khóa t40 C 260000
35121kpht50 Phôi chìa khóa t50 C 260000
35121kpht60 Phôi chìa khóa t60 C 260000
35121kpht70 Phôi chìa khóa t70 C 260000
35121kpht80 Phôi chìa khóa t80 C 260000
35121kpht90 Phôi chìa khóa t90 C 260000
35121kphu00 Phôi chìa khóa u00 C 260000
35121kphu10 Phôi chìa khóa u10 C 260000
35121kphu20 Phôi chìa khóa u20 C 260000
35121kphu30 Phôi chìa khóa u30 C 260000
35121kphu40 Phôi chìa khóa u40 C 260000
35121kphu50 Phôi chìa khóa u50 C 260000
35121kphu60 Phôi chìa khóa u60 C 260000
35121kphu70 Phôi chìa khóa u70 C 260000
35121kphu80 Phôi chìa khóa u80 C 260000
35121kphu90 Phôi chìa khóa u90 C 260000
35121k27p00 Phôi chìa khóa điều khiển p00 C 310000
35121kvgp00 Phôi chìa khóa điều khiển p00 C 610000
35125kvgp00 Phôi chìa khóa điều khiển p00 C 190000
35121k27p10 Phôi chìa khóa điều khiển p10 C 310000
35121kvgp10 Phôi chìa khóa điều khiển p10 C 610000
35125kvgp10 Phôi chìa khóa điều khiển p10 C 190000
35121k27p20 Phôi chìa khóa điều khiển p20 C 310000
35121kvgp20 Phôi chìa khóa điều khiển p20 C 610000
35125kvgp20 Phôi chìa khóa điều khiển p20 C 190000
35121kvgp30 Phôi chìa khóa điều khiển p30 C 610000
35125kvgp30 Phôi chìa khóa điều khiển p30 C 190000
35121k27p40 Phôi chìa khóa điều khiển p40 C 310000
35121kvgp40 Phôi chìa khóa điều khiển p40 C 610000
35125kvgp40 Phôi chìa khóa điều khiển p40 C 190000
35121k27p50 Phôi chìa khóa điều khiển p50 C 310000
35121kvgp50 Phôi chìa khóa điều khiển p50 C 610000
35125kvgp50 Phôi chìa khóa điều khiển p50 C 190000
35121k27p60 Phôi chìa khóa điều khiển p60 C 310000
35121kvgp60 Phôi chìa khóa điều khiển p60 C 610000
35125kvgp60 Phôi chìa khóa điều khiển p60 C 190000
35121k27p70 Phôi chìa khóa điều khiển p70 C 310000
35121kvgp70 Phôi chìa khóa điều khiển p70 C 610000
35125kvgp70 Phôi chìa khóa điều khiển p70 C 190000
35121k27p80 Phôi chìa khóa điều khiển p80 C 310000
35121kvgp80 Phôi chìa khóa điều khiển p80 C 610000
35125kvgp80 Phôi chìa khóa điều khiển p80 C 190000
35121k27p90 Phôi chìa khóa điều khiển p90 C 310000
35121kvgp90 Phôi chìa khóa điều khiển p90 C 610000
35125kvgp90 Phôi chìa khóa điều khiển p90 C 190000
35121k27q00 Phôi chìa khóa điều khiển q00 C 310000
35121kvgq00 Phôi chìa khóa điều khiển q00 C 610000
35125kvgq00 Phôi chìa khóa điều khiển q00 C 190000
35121k27q10 Phôi chìa khóa điều khiển q10 C 310000
35121kvgq10 Phôi chìa khóa điều khiển q10 C 610000
35125kvgq10 Phôi chìa khóa điều khiển q10 C 190000
35121k27q20 Phôi chìa khóa điều khiển q20 C 310000
35121kvgq20 Phôi chìa khóa điều khiển q20 C 610000
35125kvgq20 Phôi chìa khóa điều khiển q20 C 190000
35121k27q30 Phôi chìa khóa điều khiển q30 C 310000
35121kvgq30 Phôi chìa khóa điều khiển q30 C 610000
35125kvgq30 Phôi chìa khóa điều khiển q30 C 190000
35121k27q40 Phôi chìa khóa điều khiển q40 C 310000
35121kvgq40 Phôi chìa khóa điều khiển q40 C 610000
35125kvgq40 Phôi chìa khóa điều khiển q40 C 190000
35121k27q50 Phôi chìa khóa điều khiển q50 C 310000
35121kvgq50 Phôi chìa khóa điều khiển q50 C 610000
35125kvgq50 Phôi chìa khóa điều khiển q50 C 190000
35121k27q60 Phôi chìa khóa điều khiển q60 C 310000
35121kvgq60 Phôi chìa khóa điều khiển q60 C 610000
35125kvgq60 Phôi chìa khóa điều khiển q60 C 190000
35121k27q70 Phôi chìa khóa điều khiển q70 C 310000
35121kvgq70 Phôi chìa khóa điều khiển q70 C 610000
35125kvgq70 Phôi chìa khóa điều khiển q70 C 190000
35121k27q80 Phôi chìa khóa điều khiển q80 C 310000
35121kvgq80 Phôi chìa khóa điều khiển q80 C 610000
35125kvgq80 Phôi chìa khóa điều khiển q80 C 190000
35121k27q90 Phôi chìa khóa điều khiển q90 C 310000
35121kvgq90 Phôi chìa khóa điều khiển q90 C 610000
35125kvgq90 Phôi chìa khóa điều khiển q90 C 190000
35121k35p00 Phôi chìa khóa p00 C 45000
35121kphp00 Phôi chìa khóa p00 C 270000
35121kpwp00 Phôi chìa khóa p00 C 120000
35121kvbp00 Phôi chìa khóa p00 C 180000
35121kvlp01 Phôi chìa khóa p01 C 90000
35121k35p10 Phôi chìa khóa p10 C 45000
35121kphp10 Phôi chìa khóa p10 C 270000
35121kpwp10 Phôi chìa khóa p10 C 120000
35121kvbp10 Phôi chìa khóa p10 C 180000
35121kvlp11 Phôi chìa khóa p11 C 90000
35121k35p20 Phôi chìa khóa p20 C 45000
35121kphp20 Phôi chìa khóa p20 C 270000
35121kpwp20 Phôi chìa khóa p20 C 120000
35121kvbp20 Phôi chìa khóa p20 C 180000
35121kvlp21 Phôi chìa khóa p21 C 90000
35121k35p30 Phôi chìa khóa p30 C 45000
35121kphp30 Phôi chìa khóa p30 C 270000
35121kpwp30 Phôi chìa khóa p30 C 120000
35121kvbp30 Phôi chìa khóa p30 C 180000
35121kvlp31 Phôi chìa khóa p31 C 90000
35121k35p40 Phôi chìa khóa p40 C 45000
35121kphp40 Phôi chìa khóa p40 C 270000
35121kpwp40 Phôi chìa khóa p40 C 120000
35121kvbp40 Phôi chìa khóa p40 C 180000
35121kvlp41 Phôi chìa khóa p41 C 90000
35121k35p50 Phôi chìa khóa p50 C 45000
35121kphp50 Phôi chìa khóa p50 C 270000
35121kpwp50 Phôi chìa khóa p50 C 120000
35121kvbp50 Phôi chìa khóa p50 C 180000
35121kvlp51 Phôi chìa khóa p51 C 90000
35121k35p60 Phôi chìa khóa p60 C 45000
35121kphp60 Phôi chìa khóa p60 C 270000
35121kpwp60 Phôi chìa khóa p60 C 120000
35121kvbp60 Phôi chìa khóa p60 C 180000
35121kvlp61 Phôi chìa khóa p61 C 90000
35121k35p70 Phôi chìa khóa p70 C 45000
35121kphp70 Phôi chìa khóa p70 C 270000
35121kpwp70 Phôi chìa khóa p70 C 120000
35121kvbp70 Phôi chìa khóa p70 C 180000
35121kvlp71 Phôi chìa khóa p71 C 90000
35121k35p80 Phôi chìa khóa p80 C 45000
35121kphp80 Phôi chìa khóa p80 C 270000
35121kpwp80 Phôi chìa khóa p80 C 120000
35121kvbp80 Phôi chìa khóa p80 C 180000
35121kvlp81 Phôi chìa khóa p81 C 90000
35121k35p90 Phôi chìa khóa p90 C 45000
35121kphp90 Phôi chìa khóa p90 C 270000
35121kpwp90 Phôi chìa khóa p90 C 120000
35121kvbp90 Phôi chìa khóa p90 C 180000
35121kvlp91 Phôi chìa khóa p91 C 90000
35121k35pcx 20140 Phôi chìa khóa pcx 20140 C 45000
35121k35q00 Phôi chìa khóa q00 C 45000
35121kphq00 Phôi chìa khóa q00 C 270000
35121kpwq00 Phôi chìa khóa q00 C 120000
35121kvbq00 Phôi chìa khóa q00 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q10 Phôi chìa khóa q10 C 45000
35121kphq10 Phôi chìa khóa q10 C 270000
35121kpwq10 Phôi chìa khóa q10 C 120000
35121kvbq10 Phôi chìa khóa q10 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q20 Phôi chìa khóa q20 C 45000
35121kphq20 Phôi chìa khóa q20 C 270000
35121kpwq20 Phôi chìa khóa q20 C 120000
35121kvbq20 Phôi chìa khóa q20 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q30 Phôi chìa khóa q30 C 45000
35121kphq30 Phôi chìa khóa q30 C 270000
35121kpwq30 Phôi chìa khóa q30 C 120000
35121kvbq30 Phôi chìa khóa q30 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q40 Phôi chìa khóa q40 C 45000
35121kphq40 Phôi chìa khóa q40 C 270000
35121kpwq40 Phôi chìa khóa q40 C 120000
35121kvbq40 Phôi chìa khóa q40 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q50 Phôi chìa khóa q50 C 45000
35121kphq50 Phôi chìa khóa q50 C 270000
35121kpwq50 Phôi chìa khóa q50 C 120000
35121kvbq50 Phôi chìa khóa q50 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q60 Phôi chìa khóa q60 C 45000
35121kphq60 Phôi chìa khóa q60 C 270000
35121kpwq60 Phôi chìa khóa q60 C 120000
35121kvbq60 Phôi chìa khóa q60 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q70 Phôi chìa khóa q70 C 45000
35121kphq70 Phôi chìa khóa q70 C 270000
35121kpwq70 Phôi chìa khóa q70 C 120000
35121kvbq70 Phôi chìa khóa q70 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q80 Phôi chìa khóa q80 C 45000
35121kphq80 Phôi chìa khóa q80 C 270000
35121kpwq80 Phôi chìa khóa q80 C 120000
35121kvbq80 Phôi chìa khóa q80 (rãnh phải ab C 180000
35121k35q90 Phôi chìa khóa q90 C 45000
35121kphq90 Phôi chìa khóa q90 C 270000
35121kpwq90 Phôi chìa khóa q90 C 120000
35121kvbq90 Phôi chìa khóa q90 (rãnh phải ab C 180000
35121kvlr01 Phôi chìa khóa r01 C 90000
35121kvlr11 Phôi chìa khóa r11 C 90000
35121kvlr21 Phôi chìa khóa r21 C 90000
35121kvlr31 Phôi chìa khóa r31 C 90000
35121kvlr41 Phôi chìa khóa r41 C 90000
35121kvlr51 Phôi chìa khóa r51 C 90000
35121kvlr61 Phôi chìa khóa r61 C 90000
35121kvlr71 Phôi chìa khóa r71 C 90000
35121kvlr81 Phôi chìa khóa r81 C 90000
35121kvlr91 Phôi chìa khóa r91 C 90000
35121-kpz-900 Phôi chìa khóa sh C 180000
35121kpz900 Phôi chìa khóa sh 2008 C 130000
35121gfcp00 Phôi chìa khóap00 C 120000
35121gfmp00 Phôi chìa khóap00 C 230000
35121gfcp10 Phôi chìa khóap10 C 120000
35121gfmp10 Phôi chìa khóap10 C 230000
35121gfcp20 Phôi chìa khóap20 C 120000
35121gfmp20 Phôi chìa khóap20 C 230000
35121gfcp30 Phôi chìa khóap30 C 120000
35121gfmp30 Phôi chìa khóap30 C 230000
35121gfcp40 Phôi chìa khóap40 C 120000
35121gfmp40 Phôi chìa khóap40 C 230000
35121gfcp50 Phôi chìa khóap50 C 120000
35121gfmp50 Phôi chìa khóap50 C 230000
35121gfcp60 Phôi chìa khóap60 C 120000
35121gfmp60 Phôi chìa khóap60 C 230000
35121gfcp70 Phôi chìa khóap70 C 120000
35121gfmp70 Phôi chìa khóap70 C 230000
35121gfcp80 Phôi chìa khóap80 C 120000
35121gfmp80 Phôi chìa khóap80 C 230000
35121gfcp90 Phôi chìa khóap90 C 120000
35121gfmp90 Phôi chìa khóap90 C 230000
35121gfcq00 Phôi chìa khóaq00 C 120000
35121gfmq00 Phôi chìa khóaq00 C 230000
35121gfcq10 Phôi chìa khóaq10 C 120000
35121gfmq10 Phôi chìa khóaq10 C 230000
35121gfcq20 Phôi chìa khóaq20 C 120000
35121gfmq20 Phôi chìa khóaq20 C 230000
35121gfcq30 Phôi chìa khóaq30 C 120000
35121gfmq30 Phôi chìa khóaq30 C 230000
35121gfcq40 Phôi chìa khóaq40 C 120000
35121gfmq40 Phôi chìa khóaq40 C 230000
35121gfcq50 Phôi chìa khóaq50 C 120000
35121gfmq50 Phôi chìa khóaq50 C 230000
35121gfcq60 Phôi chìa khóaq60 C 120000
35121gfmq60 Phôi chìa khóaq60 C 230000
35121gfcq70 Phôi chìa khóaq70 C 120000
35121gfmq70 Phôi chìa khóaq70 C 230000
35121gfcq80 Phôi chìa khóaq80 C 120000
35121gfmq80 Phôi chìa khóaq80 C 230000
35121gfcq90 Phôi chìa khóaq90 C 120000
35121gfmq90 Phôi chìa khóaq90 C 230000
35121kvyp00 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp10 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp20 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp30 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp40 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp50 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp60 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp70 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp80 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyp90 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq00 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq10 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq20 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq30 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq40 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq50 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq60 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq70 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kvyq80 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp00 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp10 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp20 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp30 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp40 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp50 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp60 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp70 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp80 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwp90 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq00 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq10 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq20 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq30 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq40 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq50 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq60 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq70 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq80 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121kwwq90 Phôi chìa khoá ab, vs, neo, w C 130000
35121k44p00 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p10 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p20 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p30 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p40 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p50 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p60 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p70 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p80 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44p90 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q00 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q10 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q20 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q30 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q40 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q50 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q60 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q70 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q80 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121k44q90 Phôi chìa khoá lead 110, vision 2015 C 130000
35121kvyq90 Phôi chìa khoá q90 C 130000
35121kzvv31 Phôi chìa khoá số C 60000
35121gbl871 Phôi chìa khoá số1 C 100000
35121kv8680 Phôi chìa khoá số1 C 150000
35122gbl871 Phôi chìa khoá số2 C 100000
35122kv8680 Phôi chìa khoá số2 C 150000
53181gw3980 Tay khóa phanh C 50000
46625kwz900 Tấm khóa phanh C 25000
24306gb4770 Tấm khoá heo số C 130000
24306kph900 Tấm khoá heo số C 60000
24306krs830 Tấm khoá heo số C 25000
24306krs920 Tấm khoá heo số C 15000
24306kwb600 Tấm khoá heo số C 45000
24306kwwb10 Tấm khoá heo số C 45000
87125ktm900 Tem khoang chứa đồ C 10000
53107gn5900 Thanh nối khóa cổ C 10000
16950gccb50 Van khóa xăng C 680000
16950kj9752 Van khóa xăng tự động C 200000
16950kzla01 Van khóa xăng tự động C 340000
64463kvga30 Vấu khóa nắp hộp đồ bên phải C 5000
64473kvga30 Vấu khóa nắp hộp đồ bên trái C 5000
90307gfm970 Vòng đệm khóa điều chỉnh đèn p C 10000
90465kwb600 Vòng đệm khóa 20mm C 15000
90506kcw870 Vòng đệm khóa cổ lái C 15000
77250k01900 Vòng đệm khóa yên C 5000
90101kzrc00 Vít bắt ổ khóa C 5000
90101mt4000 Vít bắt ổ khóa C 5000
90164028000 Vít bắt khoá 6x12 C 35000
90164kzla00 Vít khoá u 6x12 C 10000
90164gfc890 Vít nón bắt khóa điện 6x22 C 10000

 Tem phụ tùng xe máy Honda

Đặt thợ sửa khóa như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm thợ sửa khóa tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để thợ sửa khóa có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi thợ sửa khóa, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho thợ sửa khóa biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm thợ sửa khóa gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt thợ sửa khóa

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu thợ sửa khóa, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm thợ sửa khóa

Lợi ích khi đặt thợ sửa khóa từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới thợ sửa khóa liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào thợ sửa khóa cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, thợ sửa khóa sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được thợ sửa khóa cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với thợ sửa khóa
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,211 nhà cung cấp dịch vụ, 137,475 người sử dụng và 224,724 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt thợ sửa khóa từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×