Đăng nhập

Lưu ý khi quên mật khẩu:
- Để lấy lại mật khẩu, các bạn cần cài app Rada lên điện thoại sau đó sử dụng chức năng đặt lại mật khẩu từ ứng dụng thông qua số điện thoại.
- Số điện thoại cần đặt lại mật khẩu cần phải trùng với điện thoại mà bạn đang sử dụng để cài app Rada
- Trường hợp bạn chưa có tài khoản Rada, bạn có thể đăng ký mới ở đây

Đăng ký tài khoản mới