Tìm hướng dẫn viên du lịch - Tiếng Trung Quốc

Tìm hướng dẫn viên du lịch - Tiếng Trung Quốc

Đặt dịch vụ

Bạn muốn tìm hướng dẫn viên du lịch cho điểm đến của mình?

(Hướng dẫn viên nói tiếng Trung Quốc)

Rada kết nối bạn đến cộng đồng hướng dẫn viên du lịch lớn nhất Việt Nam sẵn sàng hướng dẫn bạn ở mọi vùng miền, danh lam thắng cảnh trong cả nước theo yêu cầu.

Gửi yêu cầu của bạn lên hệ thống, thời gian, địa điểm, số lượng người, các hướng dẫn viên du lịch nào sẵn sàng sẽ nhận được tín hiệu kết nối và trao đổi chi tiết với bạn.

Giá thành: Tùy thuộc vào thời gian, địa điểm, yêu cầu ngôn ngữ hướng dẫn sẽ có giá thành riêng. Nếu bạn chấp nhận, 2 bên sẽ kết nối với nhau.

Cam kết:

  • Chỉ các hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hướng dẫn viên tham gia hệ thống
  • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, được khách hàng đã được khách hàng đánh giá cao
  • Chỉ thực hiện nếu hai bên thỏa thuận chi phí, giá thành và phương thức hướng dẫn
  • Hồ sơ, lý lịch rõ ràng.
  • Trung thực, thật thà, chuyên nghiệp, vui vẻ.