Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Yêu cầu thiết kế lối thoát nạn, cầu thang, hành lang cho nhà cao tầng

 Tải app Rada cho Android Tải app Rada cho iOS


YÊU CẦU THIẾT KẾ LỐI THOÁT NẠN, CẦU THANG, HÀNH LANG CHO NHÀ CAO TẦNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH  NHƯ SAU:

8 – Lối thoát nạn cho nhà cao tầng:

8.1. Trong nhà cao tầng phải có ít nhất 2 lối thoát nạn để bảo đảm cho người thoát nạn an toàn  khi  có  cháy,  đồng  thời  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  lực  lượng  chữa  cháy  hoạt động.

8.2. Trong nhà cao tầng có diện tích mỗi tầng lớn hơn 300 m2  thì hành lang chung hoặc lối đi phải có ít nhất hai lối thoát ra hai cầu thang thoát nạn. Cho phép thiết kế một cầu thang thoát nạn ở một phía, còn phía kia phải thiết kế ban công nối với thang thoát nạn bên ngoài nếu diện tích mỗi tầng nhỏ hơn 300 m2.

Chú  thích:Ban công  nối với  thang  thoát  nạn  bên  ngoài phải  chứa  đủ  số người  được  tính trong các phòng trên tầng đó.

8.3.  Lối thoát nạn được coi là an toàn khi bảo đảm một trong các điều kiện sau:

 1. a) Đi từ các phòng ở tầng l trực tiếp ra ngoài hay qua tiền sảnh ra ngoài;
 2. b) Đi từ các phòng bất kì ở tầng nào đó (trừ tầng l) ra hành lang có lối ra;
 • Cầu thang an toàn hay hành lang an toàn từ đó có lối đi ra khỏi nhà;
 • Cầu thang ngoài nhà, hành lang ngoài nhà, có lối đi ra khỏi nhà.
 1. c) Đi từ các phòng bất kì vào phòng bên cạnh ở cùng tầng (trừ tầng 1) từ đó có lối thoát như chỉ dẫn ở phần a và b.

8.4. Cầu thang an toàn và hành lang an toàn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Kết cấu chịu lực và kết cấu bao che phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 60 phút;
 • Cửa ngăn cháy phải tự động đóng và được làm bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 45 phút.
 • Có thông gió điều áp và không bị tụ khói ở buồng thang;
 • Có đèn chiếu sáng sự cố;
 • Thang phải thông thoáng từ mặt đất lên các tầng và có lối lên mái.

8.5. Khoảng cách xa nhất cho phép tính từ cửa đi của phòng xa nhất đến lối thoát gần nhất (không kể phòng vệ sinh, nhà tắm) không được lớn hơn:

 • 50 m đối với phòng giữa hai thang hay hai lối ra ngoài, 25 m đối với phòng chỉ có một thang hay một lối ra ngoài của nhà phụ trợ;
 • 40 m đối với phòng giữa hai thang hay hai lối ra ngoài, 25m đối với phòng chỉ có một thang hay một lối ra ngoài của nhà công cộng, nhà ở tập thể hay căn hộ.

8.6. Chiều rộng tổng cộng của cửa, lối thoát nạn, hành lang hay vế thang được tính:1m cho l00 người. Nhưng không được nhỏ hơn:

 • 0,8 m cho cửa đi;
 • 1 m cho lối đi;
 • 1,4 m cho hành lang;
 • l,05 m cho vế thang.

8.7. Chiều cao cửa đi, lối đi trên đường thoát nạn phải bảo đảm không thấp hơn 2m; đối với tầng hầm, tầng chân tường không thấp hơn l,9m; đối với tầng hầm mái không thấp hơn l,5 m.

8.8. Cho phép sử dụng thang chữa cháy làm lối thoát nạn thứ hai nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Có chiều rộng ít nhất 0,7 m;
 • Góc nghiêng lớn nhất so với mặt nằm ngang không lơn hơn 600;
 • Thang phải có tay vịn cao 0,8 m;

8.9. Số  lượng  bậc  thang  của  mỗi  vế  thang  không  nhỏ  hơn  3  và  không  lớn  hơn  18  bậc. Không được dùng thang xoáy ốc hoặc bậc thang hình dẻ quạt làm thang thoát nạn. Góc nghiêng lớn nhất của thang là l:l,75.

Có thể bạn quan tâm