Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

VTV2 Lựa chọn thông thái: Lựa chọn quạt điều hòa

Nội dung tư vấn:

  • Quạt điều hòa có phải máy điều hòa không?
  • Nên sử dụng quạt điều hòa ở những nơi nào cho phù hợp?
  • Công suất của quạt điều hòa như thế nào?
  • Sử dụng quạt điều hòa như thế nào cho hiệu quả?
  • Có thể kết hợp quạt điều hòa với túi dung dịch làm lạnh hoặc đá được không?
  • Vệ sinh quạt điều hòa như thế nào tại nhà?

Chương trình:

Bình luận:

Có thể bạn quan tâm