TCVN 6225-3:2011 ISO 7393-3:1990 chất lượng nước – xác định CLO tự do & CLO tổng

Clo dư, clo tự do

Lời nói đầu

Bạn cần thợ sửa chữa? Hảy tải ứng dụng Rada để đặt thợ/dịch vụ gần bạn nhất:

TCVN 6225-3:2011 thay thế TCVN 6225-3:1996 (ISO 7393-3:1986).

TCVN 6225-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7393-3:1990.

TCVN 6225-3:2011 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

View Fullscreen

Clo dư, clo tự do

Bình luận:

Cùng chuyên mục

Xem thêm  Từ Thiện: Tổ chức làm Tay Chân Giả đợt 2 cho người cụt tay cụt chân hoàn toàn Miễn Phí
Don`t copy text!