Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Tài liệu tập huấn Tổ chức an toàn cho trẻ em

Tóm tắt nội dung

Phần 1

 • Nâng cao nhận thức về Bảo vệ Trẻ em
 • Chú ý tập huấn
 • Bài tập
 • Các chú ý tập huấn bổ sung
 • Mẫu đánh giá
 • Các phần trình bày

Phần 2

 • Tổ chức của bạn có liên hệ trực tiếp với trẻ em và Tổ chức của bạn giải quyết các vấn đề Bảo vệ trẻ em tốt đến mức nào
 • Nội dung tập huấn
 • Bài tập
 • Mẫu đánh giá
 • Phần trình bày
 • NỘI DUNG

Phần 3

 • Các tổ chức có thể làm gì để cải thiện tình trạng Bảo vệ trẻ em của họ
 • Nội dung tập huấn
 • Các tài liệu hỗ trợ
 • Mẫu đánh giá
 • Các tài liệu tham khảo
cso_toolkit_vietnam_full

Bình luận:

Có thể bạn quan tâm