Tài liệu: Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam

sức khỏe tâm thần, tâm lý trẻ em
MỤC LỤC
  • Các thông điệp chính (p5)
  • Tổng quan về nghiên cứu (p6)
  • Mức độ và tính phổ biến của các vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ở Việt Nam (p7)
  • Các yếu tố nguy cơ và các yếu tố bảo vệ của vấn đề sức khỏe tâm thần (p10)
  • Cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần (p14)
  • Những thách thức trong cung ứng dịch vụ (p15)
  • Khía cạnh kinh tế – chính trị trong  chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam (p16)
  • Các khuyến nghị chính sách và chương trình (p19)
  • Tài liệu tham khảo
Bình luận:

Cùng chuyên mục

Xem thêm  Từ Thiện: Tổ chức làm Tay Chân Giả đợt 2 cho người cụt tay cụt chân hoàn toàn Miễn Phí
Don`t copy text!