Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Tài liệu giáo dục mở (OER) – Tính toán hệ thống điều hòa không khí

Biên tập & tác giả: Võ Chí Chính

Mục lục

 1. Những kiến thức cơ bản về không khí
 2. Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hoà
 3. Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
 4. Bức xạ mặt trời qua kính thực tế
 5. Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hoà không khí
 6. Tính toán các sơ đồ điều hoà không khí theo đồ thị d-t
 7. Lựa chọn các hệ thống điều hòa không khí
 8. Hệ thống kiểu phân tán.
 9. Thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
 10. Côn mở và đột mở
 11. Tính toán thiết kế đường ống dẫn không khí.
 12. Tính chọn miệng thổi
 13. Tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước
 14. Thông gió
 15. Tiêu âm và lọc bụi
 16. Sự truyền âm kiểu phát xạ và tổn thất trên đường truyền
 17. Phần phụ lục
 18. Tham gia đóng góp
View Fullscreen

 tài liệu tính toán hệ thống điều hòa không khí

Có thể bạn quan tâm