fbpx

PVGas – Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Rada

Tài liệu của PVGas hướng dẫn đại lý sử dụng ứng dụng Rada trên thiết bị di động

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG – RADA PARTNER (Dành cho các cửa hàng đại lý)
  2. Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản cửa hàng
  3. Nhận và xử lý đơn hàng (yêu cầu) trên ứng dụng Rada Partner.
  4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG RADA.
  5. Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản khách hàng
  6. Đặt hàng trên ứng dụng Rada
View Fullscreen

 Sử dụng Rada

Bạn muốn nói chuyện với dịch vụ ngay lúc này?

Tải ứng dụng Rada để đặt dịch vụ gần bạn nhất trong 5 phút:
Bình luận:
Bạn cần thợ sửa chữa ngay lúc này?
Hảy tải ứng dụng Rada để đặt thợ gần bạn nhất trong 5 phút:

Xem thêm  Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí
Don`t copy text!