fbpx

Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

PVGas – Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Rada

Tài liệu của PVGas hướng dẫn đại lý sử dụng ứng dụng Rada trên thiết bị di động

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG – RADA PARTNER (Dành cho các cửa hàng đại lý)
  2. Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản cửa hàng
  3. Nhận và xử lý đơn hàng (yêu cầu) trên ứng dụng Rada Partner.
  4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG RADA.
  5. Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản khách hàng
  6. Đặt hàng trên ứng dụng Rada
View Fullscreen

 Sử dụng Rada

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

Bình luận:

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Xem thêm  Tài liệu sửa tivi LCD (tiếng Việt)
Don`t copy text!