Tài liệu xử lý đọng sương ngăn mát, đông đá quạt ngăn đông của tủ lạnh Hitachi

Model tủ: V(G)550/610/615/660PGV3 - W660PGV3 Các bước thực hiện: Tháo pa nô ngăn mát Tháo và thay thế damper Tháo và dán băng keo panel quạt ngăn đông Dán băng keo đường gió hồi ngăn lạnh Lắp lại pano ngăn mát mới để hoàn tất Bấm vào đây để tải…

Tài liệu quy trình tiêu chuẩn sửa chữa tủ lạnh – LG Electronics Vietnam

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2010 Thực hiện bởi: Phòng dịch vụ LGEVN. Các model tủ lạnh được đề cập trong tài liệu: Tủ lạnh Viper: 255VS/B/G/K; 235VS/B/G/K; 205VS/B/G/K; 185VS/B/G/K; 155VS/B/G/K; Tủ lạnh CS: M722P; M612W/S; M572W/S; M502W/S; M402/M362W/S; Tủ lạnh Side by Side: P227ZDB; P207WPF; R207WPC; B207WPJ;…