Giáo trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Giáo trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô MỤC LỤC 1. Lời tựa Lời giới thiệu ……………………………….……….…………...2 Lời nói đầu ………………………………….……………….…..3 2. Mục lục ……………………………………………………….…4 3. Nội dung ………………………………………………………...5 Bài 1 : Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ…