Tài liệu quy trình tiêu chuẩn sửa chữa tủ lạnh – LG Electronics Vietnam

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2010 Thực hiện bởi: Phòng dịch vụ LGEVN. Các model tủ lạnh được đề cập trong tài liệu: Tủ lạnh Viper: 255VS/B/G/K; 235VS/B/G/K; 205VS/B/G/K; 185VS/B/G/K; 155VS/B/G/K; Tủ lạnh CS: M722P; M612W/S; M572W/S; M502W/S; M402/M362W/S; Tủ lạnh Side by Side: P227ZDB; P207WPF; R207WPC; B207WPJ;…