Tài liệu cẩm nang tiết kiệm tiền và năng lượng cho cửa hàng thịt

Tài liệu cẩm nang tiết kiệm tiền và năng lượng cho cửa hàng thịt Đặt các bảng lưu ý để nhắc nhở nhân viên và khách hàng đóng cửa tủ lạnh và tủ đông. ✓ Đảm bảo tủ lạnh và tủ đông đặt cách tường ít nhất. 10-15 cm. ✓ Kiểm tra mức điều chỉnh nhiệt độ. Tủ đông nên…