Tài liệu xử lý đọng sương ngăn mát, đông đá quạt ngăn đông của tủ lạnh Hitachi

Model tủ: V(G)550/610/615/660PGV3 - W660PGV3 Các bước thực hiện: Tháo pa nô ngăn mát Tháo và thay thế damper Tháo và dán băng keo panel quạt ngăn đông Dán băng keo đường gió hồi ngăn lạnh Lắp lại pano ngăn mát mới để hoàn tất Bấm vào đây để tải…